PDA

View Full Version : Từ điển tổng hợp các từ viết tắt trong trò chơi


GMUndertaker
03-06-2005, 03:53 AM
Những từ dưới đây là thông dụng nhất, thường hay sử dụng nhất.

1/ AFB - Away From Keyboard : Có ý muốn nói hiện không có mặt tại đây, nói cách khác là treo chuột.
2/ AS - Archer Spec : Spec dành cho nhân vật Archer.
3/ Atk Pwr - Attack Power : Sức mạnh tấn công (Giá trị).
4/ ATA - Atalanta Spec hoặc Atalanta : Spec dành cho nhân vật Atalanta hoặc nhân vật Atalanta.
5/ Agi - Agility : Chỉ số nhanh nhẹn.
6/ ATK POW - Attack Power : Sức mạnh tấn công (Giá trị).
7/ ATK RTG - Attack Rating : Tỷ lệ tấn công.
8/ BRB - Be Right Back : Khi bạn nói câu này thì bạn có thể vô tư bỏ party lại đó mà quay về mua đồ hay là làm một việc gì khác.
9/ BTW - By The Way : Nhân tiện, tiện thể, à này.
10/ BYE - Good Bye : Lời chào tạm biệt nhau.
11/ B> - Buying : Mua đồ.
12/ BB - Bye Bye / Bone Bow : Lời chào tạm biệt / Vũ khí Bone Bow (Cung Bone).
13/ CU - See You : Hẹn gặp lại nhé !
14/ CUL - See You Later : Hẹn gặp lại sau
15/ Clay - Clay more : ???
16/ Claw : Thường dùng ám chỉ Claw Shield, không phải là vũ khí Claws.
17/ D1 / D2 / D3 / D4 - Desert 1 / Desert 2 / Desert 3 / Desert 4 : Vùng đất Desert 1 / Vùng đất Desert 2 / Vùng đất Desert 3 / Vùng đất Desert 4.
18/ DL - Divine Lightning : Là chiêu Divine Lightning của Priestess thường được dùng để hỏi về sức mạnh của Prs.
19/ Don't KS - Kill Steal : Có nghĩa là người nói muốn bạn đừng đánh quái vật ở đó nữa, đuổi bạn đi đó mà.
20/ DC - Disconnect : (Thuộc về trò chơi) Có thể dùng "Dced", thường để diễn tả trạng thái bị ngắt kết nối đến máy chủ.
21/ DHA - Double Handed Axe : Vũ khí Double Handed Axe.
22/ Diax - Diamond Axe : Vũ khí Diamond Axe.
23/ EXP - Experience : Kinh nghiệm.
24/ EPT / PTE - English Priston Tale / Priston Tale English.
25/ Etl - Elemental : Thuộc về 4 nguyên tố (đất, nước, không khí, lửa), trong trò chơi ám chỉ 4 nữ thần ở Bellatra.
26/ FYI - For You Information : Cho tôi biết thông tin về bạn.
27/ FS - Fighter Spec : Spec dành cho nhân vật Fighter.
28/ Fifi - Figon : Quái vật Figon hay ngọc Figon.
29/ Full : Tổng quát dùng để trả lời cho "Party". Điều này có nghĩa là khi party đã đủ người (6 người), bạn không thể party thêm nữa. Hoặc cũng có thể người ta dùng để nói server đã đầy không thể kết nối thêm nữa.
30/ GA - Go AHead : Một tín hiệu cho biết để chuẩn bị xuất phát.
31/ G1 / G2 / G3 - Grassland 1 / Grassland 2 / Grassland 3 : Vùng đất Grassland 1 / Vùng đất Grassland 2 / Vùng đất Grassland 3.
32/ GZ - Congratulation : Khi gặp từ này có nghĩa là người ta chúc mừng nhau khi lên level.
33/ GTG - ??? : Có nghĩa là người nói muốn rời khỏi party và đi về ^^ thoát ra dó mà.
34/ G> - Give : Cho, đem lại, trao đổi.
35/ Gem / Gemmed - Item Mixing / Mixed (item) : Mixing đồ.
36/ Giga - Gigantic Sword : Vũ khí Gigantic Sword.
37/ HC - Head Cutter : Quái vật Head Cutter, Ngọc Head Cutter.
38/ Hea - Health : Chỉ số máu.
39/ IMHO - In My Humble Opinion : ???
40/ KS - Kill Steal / Knight Special : Vừa có nghĩa là Kill Steal nhưng nếu đi kèm với tên một vũ khí thì có nghĩa là KS (cộng thêm phần đặc biệt cho nhân vật Knight).
41/ KPT / PTK - Korea Priston Tale / Priston Tale Korea.
42/ Kser : Giết kẻ trộm.
43/ LOL - Laughing Out Loud : Cười thật to (Trong trường hợp này thường sử dụng khi vui mừng).
44/ Lag : Khi bạn thấy từ này hoặc bạn đánh từ này lên thì mọi người biết bạn đang bị đứng máy hoặc mạng bị cà giựt.
45/ MHCB - Metal Hand Crossbow : Vũ khí Metal Hand Crossbow.
46/ MS - Mechanician Spec : Spec dành cho nhân vật Mechanician.
47/ MP - Magic Points : Điểm cho phép thuật.
48/ Min - Mininum : Giá trị nhỏ nhất.
49/ Max - Maximum : Giá trị lớn nhất.
50/ MGS - Magician Spec : Spec dành cho nhân vật Magician.
51/ MHXB - Metal Hand Crossbow : Vũ khí Metal Hand Crossbow.
52/ Mor - Morions : Bộ tộc Morions, tâm linh và phép thuật.
53/ Nav Core - Navisko Core : Giúp di chuyển nhanh tới vùng đất Navisko.
54/ Noob : Noob có nghĩa là yếu. Khi một người A nói với bạn là noob thì có nghĩa người A đang nói bạn yếu đấy !
55/ N> - Need : Cần.
56/ NPC - Character controller by computer : Thường để nói về các nhân vật của trò chơi, ý nghĩa ở đây là nhân vật cố định. Ví dụ như : Guard, Skill Master,...
57/ NS - No Spec : Ý nói về một món đồ không có Spec.
58/ OTF - On The Floor : ???
59/ PS - Pikeman Spec : Spec dành cho nhân vật Pikeman.
60/ PT - Priston Tale : Viết tắt của tên trò chơi Priston Tale.
61/ PTV / VPT : Priston Tale Việt Nam / Việt Nam Priston Tale.
62/ PTT : Priston Tale Thái Lan.
63/ Pot - Potion : Các bình Potion nói chung.
64/ PRS - Priestess Spec : Spec dành cho nhân vật Priestess.
65/ R U THERE ? - Are You There : Bạn đang ở đâu vậy ?.
66/ ROTFL - Rolling On The Floor Laughing : ???
67/ Req - Requirement : Điều kiện đáp ứng.
68/ Raid - Raident : Sheltom Raident.
69/ Regen - Regeneration : Thông thường dùng khi một ai đó đang chờ thanh HP, MP hay STM phục hồi lại (nhiều nhất là MP và STM).
70/ Repot - Restock potion supply : Thường nói khi một ai đó đang trở về cửa hàng v để mua các potion nói chung.
71/ SEC - Wait a Second : Chờ một giây thôi nhé (ý nói chờ chút quay lại ngay).
72/ STM - Stamina : Khỏi nói bạn cũng biết.
73/ Stat - Statistic : Cái này ai ai cũng biết nên khỏi nói lại.
74/ S> - Selling : Bán, mua bán.
75/ SA - Skeleton Archer : Quái vật Skeleton Archer.
76/ Sagi - Sagittarius Bow : Vũ khí Sagittarius Bow.
77/ SB - Silver Bird
78/ SG - Stone Giant
79/ SL - Slaughter : Tàn sát.
80/ Solo : Nói một ai đó mà người đó không cần party và chỉ thích chơi một mình.
81/ Spawn : Một nơi mà ở đó các quái vật xuất hiện liên tục (nhiều).
82/ SR - Skeleton Ranger : Quái vật Skeleton Ranger.
83/ Str - Strength : Chỉ số sức mạnh.
84/ Spi - Spirit : Chỉ số Spirit.
85/ T1 - Ricarten Town : Vùng đất Ricarten, quê hương xuất thân của bộ tộc Tempskons.
86/ T2 - Ruinen Village : Vùng đất Ruinen, nơi được mệnh danh là thiên đàn của loài quỷ.
87/ T3 - Navisko Town : Vùng đất Navisko, nơi khô cằn, xưa kia là một thành phố đông đúc, nhưng với sự xâm lăng của quái vật nó đã trở nên hoang phế vì mọi người đã di cư sang nơi khác. Nơi đây chỉ còn duy nhất các thương buôn.
88/ TNL - To Next Level (Level Up) : Ý chỉ của sự tăng trình độ (Level) hay còn gọi là lên Level.
89/ Trans - Transparo : Sheltom Transparo.
90/ Tal - Talent : Chỉ số Talent.
91/ Temp - Tempskrons : Bộ tộc Tempskons, máy móc và kỹ thuật.
92/ U1 / U2 / U3 - Dungeon 1 / Dungeon 2 / Dungeon 3 : Vùng đất Dungeon 1 / Vùng đất Dungeon 2 / Vùng đất Dungeon 3.
93/ W1 / W2 / W3 - Wastelands 1 / Wastelands 2 / Wastelands 3
94/ WH - Warehouse / Warehouse Keeper / Wareskeeper : Nơi giữ đồ.

bluehope
03-06-2005, 04:37 PM
Xin bổ sung thêm (<censored> : bậy quá không dám ghi ra)

AFAIK As Far As I Know : Theo tui biết
AFK Away From Keyboard :
AKA Also Known As :
ASAP As Soon As Possible : Càng nhanh càng tốt
ATM At The Moment : Hiện tại
BBL Be Back Later : Sẽ trở lại sau
BBIAB Be Back In A Bit :
BBS Be Back Soon : Sẽ quay lại ngay
BRB Be Right Back
BRT Be Right There
BTW By The Way : nhân tiện đây
CTD Crash to Desktop : Bị văng về desktop ( thường do 1 lỗi nào đó)
FFS For Sake :
FYI For Your Information : Về thông tin của bạn
IDK I Don't Know : Tôi không biết
IIRC If I Recall Correctly : Nếu tôi nhớ không lầm
IRL / RL (In) Real Life : Trong đời thực
IMHO In My Humble Opinion : Theo ngu ý của tui
IMO In My Opinion : Theo ý kiến của tui
LOL Laugh Out Loud : Bật cười
LTNS Long Time No See : Lâu ngày không gặp
NM NeverMind : Bỏ đi
NP No Problem : Không thành vấn đề
OMFG Oh My <censored> God :
OMG Oh My God :
ROFL Roll On the Floor Laughing : Lăn ra đất cười
ROFLMAO Roll On the Floor Laughing My Ass Off :
RTFM Read the <censored> Manual : Đọc cái hướng dẫn <censored>
STFU Shut The <censored> Up : Câm cái <censored> đi
TBH To Be Honest :
TTYL Talk To You Later : Nói chuyện với bạn sau
WB Welcome Back : Chào mừng trở lại ( được dùng khi có ai đó quay trở lại party hoặc clan)
WTF What The <censored> :

AoE Area of Effect : Chỉ các skill chơi ảnh hưởng như Dias của mag
Dev Game Developer
DT Downtime
ETA Estimated Time of Arrival
GM Game Master
KoS Kill On Sight : Gặp là giết
LVL Level
MMORPG Massively Multiplayer Online Role-Playing Game
Mob Monster or Beast, Mobile Object
Newbie Người mới bắt đầu chởi
Noob Chỉ những ai đã chơi game lâu nhưng vẫn không biết cách chơi ....như cách dùng skill, thêm stat
NPC Non-Player Character : nhân vật không do gamer điều khiển
P2P Pay to Play
PC Price Check
PK Player Killer
PvE Player versus Environment, Player versus Entity
PVM People vs Mobs
PvP Player versus Player
RPG Role-Playing Game
TTYI Talk to You Ingame : Nói chuyện với bạn trong game
WTB Want to Buy
WTG Way To Go
WTS Want to Sell
WTT Want to Trade

gatieuphu
07-06-2005, 09:26 AM
Mình xin bổ sung và sửa chữa một số từ cho dễ nhớ và dễ đọc Drak Sanctuary=> DK Forgotten land =>41 hoặc sa 1 Oasis=>42 hoặc sa 2 Battle of the anciend=>43 hoặc sa 3 Fobidden land=>44 hoặc sa 4 Sanctuary1--2=> S1..S2 Tại sao mình lại gọi là "sa 1" hay "41" vì những vùng đất đó là những sa mạc khô cằn,sao không gọi chúng như vậy cho dễ nhớ và dễ tìm nhau hơn lại ngắn gọn nữa chứ......!?

staos
07-06-2005, 11:17 AM
TY=Thank You!

Kou Akari
07-06-2005, 09:37 PM
Mấy cái chỉ số viết tắt hơi khác:
STR = strengh
SPR = Spirit
TAL = Talent
AGI = Agility
HEA = Health
Spd = Speed
Cri hoặc Crt = Critical
....
So on :D...

quangbachsy
09-06-2005, 04:20 PM
ty = thx, nghe vậy sàng điệu hơn
GTG = get to go
OTF = on the floor, hè hè tụi mình hay gọi là đo đường, còn người ta gọi là đo ván, còn trong này là xuất hiện bảng thông báo về làng đó và - 3% xp
tui thích nhất OTF không biết bọn tây có sử dụng theo kiểu tui nói không nữa

shagpub
09-06-2005, 04:48 PM
gtg = got to go :D get to go? LOL

Minhlqn
09-06-2005, 05:02 PM
Chào các bạn,
Tôi đã xóa hết các bài spam vô nghĩa
Thân

nghien
12-06-2005, 11:57 PM
lolz toàn tiếng anh ko thấy tiếng việt. Hình như lôi từ ETP qua! Trong PTV chẳng bao giờ gặp cũng chô vô chi rối lắm! Hay ghi những cái PTV xài thôi !
ntn? => như thế nào?
bn? => bao nhiêu?
w8 => đợi
duno => don't know = ko biết
char => nhân vật
8 ( cái này thấy mọi người xài trong 4rum mà ko biết nghĩa )
Stats: Các chỉ số:
Lvl: level trình độ
Str streng
Spi spirit
Tal talent
Agi agility
Hea health
Các chỉ số
HP máu
MP mana
HPrec =HPR= hồi máu ( tốc độ )
MPrec =MPR= hồi mana ( tốc độ)
STM stamina
Def khả năng chịu đựng
Abs Sức chịu đựng ( hấp thụ lực đánh)
Blk đỡ ( thường tính theo %)
Eva né (%)
Cri Critical ( nhát đánh mạnh ) (%)
Spd tốc độ
WL số cân nặng
AP = atk pow = lực đánh
AR = atk rate = tỉ lệ đánh
Rng = ranger = tầm xa ( rộng )

aAP lực đánh trung bình
aSpd Tốc độ đánh
wAP lực đánh của vũ khí
tAP lực đánh tổng cộng
wAR tỉ lệ đánh của vũ khí
ceAP ko biết là gì????? ai biết chỉ dùm

Skill Biết vài cái viết tắt ai biết thì bổ xung hộ nha
Dur = T= thời gian
cUses = số lần xài skill khi bình mana của bạn đầy
ApM => ko biết là gi
ApS => ko biết luôn

Archer
(PTV hay xài ngắn gọn)
SH = ScHk = Scount Haw
SM = Shooting mastery
WA =WdAw= wind arrow
PA =PfAm = Perfect Aim
DE = Dion's Eye
Fal = Flcn = Falcon
AoR = ArRg = Arrows of range
Ava = Aval = Avanche
ES = Elemental Shot
GF = GFcn = Golden Falcon
BS = BSht = Bomb shot
Per = Perf = perforation

Các char khác ko chơi nên ko biết

Solmyr
14-06-2005, 10:27 AM
APM= Action per minutes : số thao tác bấm phím trong 1 phút.
8 = tán chuyện ấy mà

DeadlySmile
20-06-2005, 03:38 AM
HS = Hell Spawn : ám chỉ nơi mà quái vật tập trung đông nhất trong map bạn đang chơi

blackcat153
22-06-2005, 08:46 PM
các bạn ơi cho mình hỏi cái này: đánh trong D3 mãi mà không biết Throne là ở đâu ???
ai biết bảo mình với nghen ! thanks

nghien
27-06-2005, 01:02 AM
d3 = desert 3 = battle field of the ancient hay là dungeon 3?
dungeon 3 thì chạy 1 vòng có cái chảo (căn phòng có vòng tròn) chui vô là throne đó! vô đó dễ otf lắm à nha! có party hãy mò vô! 1h đánh ở đó trung bình được 7 trieu exp đó ( full party 6 người), vô có pt trong đó tốt nhất ở càng lâu càng tốt! lên lvl vù vù! 8x vẫn chui vô đó luyện!!

NoEscape
29-06-2005, 04:18 PM
D3=Battle Field of Ancient thì ko có Throne
Throne hay còn gọi là Arena chỉ chỗ hs của Dun3 (Dungeon 3) - Vô Dun3, rẽ trái 1 đoạn có 1 căn phòng trỏn tròn có 2 lối ra thì chính là nó, quái vật ra liên tục. Chỗ train tốt nhất trong PTV hiện nay. 1 Mage đủ mạnh solo có thể lên tới 12mil/h

antonihentai
29-06-2005, 07:11 PM
wow,hay quá lần đầu mớii thấy cám ơn các bạn nhiềuu lám để tui photo và ghi nhớ cái này mới được.Thanks

thoi_nha
30-06-2005, 01:02 PM
SOD là Bellatra - Navisko ( chỗ bậc thang )

thấy thiếu từ này:

pt voi : party với :D ( trong PTV only )

B-Boy001
06-07-2005, 10:13 PM
lol = laugh out lound : cười lớn
gtg = got to go : phải di rồi
afk = away from keyboard : ko có ở đây
f9 = fine : khõe
w9 = wait : chờ, đợi

greatfighter
08-07-2005, 07:21 AM
Mình hay thấy các bạn nói đồ la perf hay near perf
Vậy đó là gì và món đồ gì thì đc gọi là near perf hay perf?

Esuna
10-07-2005, 10:54 PM
Perf là chỉ số của món đồ bằng chỉ số max. Near pf thì là gần bằng, có chỉ số lệch 1,2 đơn vị (thường thì chỉ được lệch chỉ số 1thôi )

flute
11-07-2005, 12:11 AM
lol = laugh out lound : cười lớn
gtg = got to go : phải di rồi
afk = away from keyboard : ko có ở đây
f9 = fine : khõe
w9 = wait : chờ, đợi

ko phải w9 mà là w8 - wait

tshung
17-07-2005, 01:11 AM
g9 = good night: ngủ ngoan nha, hehe.

Darkness2101
19-07-2005, 09:49 AM
Mình hay thấy các bạn nói đồ la perf hay near perf
Vậy đó là gì và món đồ gì thì đc gọi là near perf hay perf?

Trong trang chủ PTV có phần Vũ khí , các món đồ phòng vệ ... trong đó có ghi chỉ số min - max của từng item . Món nào đạt chỉ số max thì được gọi là per ( perfect ) , ví dụ như cái Amor lev 55 ( supereme amor ) thì def 190 là per , 170 là min :) , tương tự khi nói abs per hoặc min .
Near per dùng chỉ những chỉ số có giá trị gần bằng với giá trị per ( amor thì chênh lệch tối đa 2-3 def , vũ khí thì chênh lệch 1 đơn vị hoặc 2 đơn vị-đối với item 6x trở lên )

gaara
25-07-2005, 04:44 PM
wao tuyệt vời ghê ai giỏi thế ko bít ngồi cả ngày để viết ra bài viết đó giỏi wa' ta ơi ngồi viết bài có tí mà mệt bở hơi tai rồi đấy, nhưng mà ngồi học thuộc được cái đó chắc mất cả ngày hông zay :-@
mình muốn hỏi thêm cái nha the cai từ "***" mà nhìu khi mình thấy nhiều người nói đó có nghĩa là gì vậy bạn nào giải thích giùm mình với? >;D<

Darkness2101
25-07-2005, 04:54 PM
wao tuyệt vời ghê ai giỏi thế ko bít ngồi cả ngày để viết ra bài viết đó giỏi wa' ta ơi ngồi viết bài có tí mà mệt bở hơi tai rồi đấy, nhưng mà ngồi học thuộc được cái đó chắc mất cả ngày hông zay :-@
mình muốn hỏi thêm cái nha the cai từ "***" mà nhìu khi mình thấy nhiều người nói đó có nghĩa là gì vậy bạn nào giải thích giùm mình với? >;D<

oái , từ này là từ chửi bậy lắm , bạn ko biết hay cố tình không biết thế :-? nếu không biết thì bạn chỉ nên hiểu đây là một từ bậy lắm và không nên dùng trong PTV nếu không muốn bị chụp hình rồi band nick ... Còn việc giải thích cụ thể ở đây thì ... sorry mình không giải thích được đâu :-" ( bị xóa bài chết :'> )

NuThanTinhYeu
26-07-2005, 12:33 AM
http://img272.images****.us/img272/4499/016se.th.jpg

hehe

shagpub
26-07-2005, 09:08 AM
sao post cai' ảnh bé tí teo vậy sau khi sửa lại đường link từ thumbnails sang ảnh gốc mà cũng chẳng khá hơn (vì link post sai quy định nên tui attach vào đây, bạn giải thích dùm ảnh này là gì vậy ?)

myprice
03-08-2005, 11:49 AM
wow học thuộc hết các từ viết tắt thà choi ptv sướng hơn

smallfire
04-08-2005, 06:23 PM
Chào mọi người!
Em là 1 newbie nên không bit nhiều về mấy từ viết tắt chỉ địa điểm trong game cho lắm :D. Vậy nên các pac chỉ dùm em các từ " ds, hs, spawn" nghĩa là gì và dùng để chỉ nơi nào trong game? d4 hay dun4 là tên viết tắt của 4bidden land? ( hum bữa thèn bạn rủ em lên dun4 dánh - *** bit dun4 là chỗ nào - thế là cắm đầu cắm cổ chạy xuống dun3 vì nghĩ là dun4 o dưới dun3, chạy nát cái dun3 lun mà ko thấy ji`, hỏi ra mới bít dun4 là 4biddenland! &@#$*&*@@#@#$~!!#$*@$&$* ).

raknarok
04-08-2005, 06:30 PM
Bạn GMUndertaker có nói đến spawn mà:
[QUOTE=GMUndertaker]Spawn : Một nơi mà ở đó các quái vật xuất hiện liên tục (nhiều).[QUOTE]
Còn những từ khác thì chịu thôi, mình không phải là pro nên chịu vậy :'>

flute
04-08-2005, 06:33 PM
hs : hell spawn :nơi mobs hiện ra nhiều nhất map
ds : dark sanc
d4 : desert 4 : fobiden land
dun :acient prison
mấy cái đó là gọi tắt theo phiên bản đầu của pt

redmeteor
30-08-2005, 09:52 AM
chào cả nhà, xin cho hỏi san2 là chỗ nào? rùi s1, s2 nữa. mấy cái đó có khác biệt ko? muốn tìm ratoo thì phải tới đâu? chứ tui vo san of darkness uýnh ma toàn thấy gì đâu<<<<mà chỗ đó hơi chán tui muốn wa chỗ mới ^___^

nguyenbason
30-08-2005, 03:00 PM
chào cả nhà, xin cho hỏi san2 là chỗ nào? rùi s1, s2 nữa. mấy cái đó có khác biệt ko? muốn tìm ratoo thì phải tới đâu? chứ tui vo san of darkness uýnh ma toàn thấy gì đâu<<<<mà chỗ đó hơi chán tui muốn wa chỗ mới ^___^
sanc 2 chứ hông phải san 2 , sanc2 là cured tample floor 2 đó , ratoo cũng ở đây lun

ceciliacheung
31-08-2005, 02:15 PM
online = on nine = trên 9 tức là 8, 8 -> online, bó tay nghĩ cả tháng trời mới hiểu.

Darkness2101
04-09-2005, 04:47 PM
online = on nine = trên 9 tức là 8, 8 -> online, bó tay nghĩ cả tháng trời mới hiểu.
chả hiểu sao mà nói thiệt , tui đọc dòng này tui hiểu tui chết liền a' , gì mà lung tung beng lên hết :-SS

ceciliacheung
05-09-2005, 09:00 AM
À nghĩa là nếu ai đó hỏi bạn "dạo này có 8 thường xuyên không?" nghĩa là "dạo này có online thường xuyên không?" nghĩa là hỏi bạn " dạo này có chơi ptv thường xuyên không"

bb3333bb
27-09-2005, 05:29 PM
thế cho mình hỏi từ lolz có giống từ lol không vậy, mình thấy nhiều người dùng từ này mà chả hiểu gì cả

mummydc
28-09-2005, 02:24 PM
hs : hell spawn :nơi mobs hiện ra nhiều nhất map
ds : dark sanc
d4 : desert 4 : fobiden land
dun :acient prison
mấy cái đó là gọi tắt theo phiên bản đầu của pt

hell spawn ở đâu vậy bạn? làm sao đến đó được?

MGvotinh
09-12-2005, 03:58 PM
hix,nhiều thế này thì sao mà nhớ hết.Chắc chỉ nhớ những từ thông dụng dc thui.Não mình đâu phải bộ nhớ computer

pokemonth
23-12-2005, 03:47 PM
hix
vậy đường vào dacksan di thế nào hả mấy anh ?
tiện thể chỉ lun đương vào sanc1 sanc 2 nưa~

Rua Con Nhanh Nhen
23-12-2005, 03:56 PM
hix
vậy đường vào dacksan di thế nào hả mấy anh ?
tiện thể chỉ lun đương vào sanc1 sanc 2 nưa~

Muốn tới sanc thì đi tới hang Thạch nhũ (hang ong), chạy thẳng vào trong đó hỏi mấy người ở đó.
Sanc chỉ có 1 tầng, không có sanc 1 sanc 2.
Chỉ có Cursed temple 1 và 2 (hay gọi là F1,F2). Để tới đó thì chạy qua Battle Field (bên phải của Navisco)

tuiratdeptrai
23-12-2005, 06:15 PM
còn nữa , d1 = dungeon1 , d2=dungeon2 , d3 = dungeon3

staos
27-12-2005, 08:47 AM
còn nữa , d1 = dungeon1 , d2=dungeon2 , d3 = dungeon3
Sai rùi. Dun1=u1, Dun2=u2,... còn d1 là forgotten land, d2 là oasis, d3 là Battlefield, d4 là Forbidden

[xmagicx]
10-01-2006, 12:41 AM
lolz = lol + lol + lol + lol......+ lol

PM : la j` ai cung biết nhung mà nó viết tắt của từ nào zay.???

[xmagicx]
10-01-2006, 12:43 AM
g2t= go to town = về làng

Hs người bọn Eng.pt toàn gọi là Hydrat Spawn

aikochan
10-01-2006, 03:56 AM
PM = pick on me? Không biết có đúng không, đoán thía thoai.
Còn SOD thì quá rõ roài, là survive or die ý mà.

[xmagicx]
10-01-2006, 06:12 AM
6% tnl : to next level

cái này cũng ít nguoi` biết

zxczxc
26-01-2006, 10:11 AM
lol là gì nhỉ??????????????????????
lol viết tắt của laughing of lagre đó mà .
lol lol lol lol lol lol

GiaMaHam
07-02-2006, 10:23 AM
Các bạn ơi, vậy thì từ ac nghĩa là gì vậy.
Còn 8 là online hả, trời vậy mà tui cứ nghĩ 8 là chat.

prince tulip
07-02-2006, 11:02 AM
a.c là một thán từ, giống như khi bạn kêu " trời " ý mà.
8 là chat đúng rồi đó bạn, còn online thường viết tắt la ol.

blueball
07-02-2006, 11:13 AM
PM = pick on me? Không biết có đúng không, đoán thía thoai.
Còn SOD thì quá rõ roài, là survive or die ý mà.

Ặc..ăc..

PM là viết tắt của Private message = tức là nhắn tin riêng, nên pm khi muốn nói lời ngọt ngào mà lại đang đứng ở Ric...)))

JuanJack81
07-02-2006, 02:04 PM
theo tui nghi khac: PM =phone me , Np= no problem
tui ko bit lolz la ji,ai bit pót len nha

huytranaz
10-02-2006, 02:01 PM
PM là Private Message đúng rồi đó bạn
NP: No Problem đúng rồi
lol: "lots of laughs" hoặc "laughing out loud" tức là cất tiếng cười lớn, cười sằng sặc đó :D
lolz: "Laugh out loud lots". lol + lots => lolz.

hì hì

huytranaz
10-02-2006, 02:09 PM
à quên, còn Magic APT, tác dụng của nó dùng để train skill là chính + tác dụng phụ lên tốc độ delay của diastrophism skill của các Magician đúng không nhỉ? Mình không hiểu APT viết tắt chữ gì nữa, ai biết post lên với!

kakadepzai
10-03-2006, 02:34 AM
hd = hải dương ( 1 từ ko thể thiếu trong ptv được ) =))

that1
29-05-2006, 11:03 AM
Để nhớ hết cái này chắc tớ thành phiên dịch mất thôi . các từ hay nói hoặc rao trong game thì không thấy ai nói tới tính năng giá trị các mon đồ nè ,,,,,,, chẳng thấy ai nói gì cả.
cảm ơn

Flock
23-07-2006, 07:04 AM
Hunt ??
Per ??
.................................................. ....................

Rinchan
03-09-2006, 10:42 AM
Hunt ??
Per ??
.................................................. ....................

Hunt là đi săn,đây không phải là từ viết tắt đâu^^v
Per=perfect nghĩa là 1 món vũ khí lvl/1 và các chỉ số khác đều là max

^____^