PDA

View Full Version : 10 mini game hay / lần cho PC đây :D update thường xuyên


longgubii
01-08-2010, 02:15 PM
1.Cradle Of Persia
http://www.myplaycity.com/gn/258x146/569_258x146.jpg
Screenshots
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/569_screen_1_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/569_screen_2_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/569_screen_3_110x83.jpg
Download (http://www.fileserve.com/file/PK8swJm)

2.Farm Frenzy 2
http://www.myplaycity.com/gn/258x146/485_258x146.jpg
Screenshots
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/485_screen_1_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/485_screen_2_110x83.jpg
Download (http://www.fileserve.com/file/kJpZHmD)

3.Star Defender 2
http://www.myplaycity.com/gn/258x146/554_258x146.jpg
screenshort
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/554_screen_2_110x83.jpg
Download (http://www.fileserve.com/file/dfZWUat)

4.The Treasures Of Montezuma
http://www.myplaycity.com/gn/258x146/457_258x146.jpg
screenshort
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/457_screen_1_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/457_screen_2_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/457_screen_3_110x83.jpg
Download (http://www.fileserve.com/file/NtQt7GJ)

5.Brickshooter Egypt
http://www.myplaycity.com/gn/258x146/567_258x146.jpg
creenshort
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/567_screen_1_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/567_screen_2_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/567_screen_3_110x83.jpg
Download (http://www.fileserve.com/file/uuh8Xnu)
6.Air Force Missions
http://www.myplaycity.com/gn/258x146/2_258x146.jpg
screenshort
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/2_screen_1_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/2_screen_2_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/2_screen_3_110x83.jpg
Download (http://www.fileserve.com/file/kPfnUZC)

7.Atlantis Quest
http://www.myplaycity.com/gn/258x146/192_258x146.jpg
screenshort
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/192_screen_1_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/192_screen_2_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/192_screen_3_110x83.jpg
Download (http://www.fileserve.com/file/KSMXx7q)

8.Road Attack
http://www.myplaycity.com/gn/258x146/13_258x146.jpg
screenshort
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/13_screen_1_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/13_screen_2_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/13_screen_3_110x83.jpg
Download (http://www.fileserve.com/file/WncS8FS)

9.Cradle Of Rome
http://www.myplaycity.com/gn/258x146/550_258x146.jpg
screenshort
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/550_screen_1_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/550_screen_2_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/550_screen_3_110x83.jpg
Download (http://www.fileserve.com/file/7cVpkqZ)

10.Mysteries Of Horus
http://www.myplaycity.com/gn/258x146/556_258x146.jpg
creenshort
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/556_screen_1_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/556_screen_2_110x83.jpg
http://www.myplaycity.com/gn/screen_110x83/556_screen_3_110x83.jpg
Download (http://www.fileserve.com/file/pQ9wb2E)

:GT st::GT st::GT st::GT st::GT st::GT st::GT st::GT st::GT st::GT st:

Nastar
19-09-2010, 11:09 AM
Mấy trò này chơi để giết thời gian rất tốt :GT fight:

o0tobite0o1
26-10-2010, 02:27 AM
k có crack hả bạn! Với lại bạn nên để link mediafire cho dễ down. Down ở fileserve hình như hơi chậm thì phải

timatata
04-12-2010, 07:59 AM
cám ơn nhiều............................