PDA

View Full Version : Hệ thống chiêu thức Cái Bang


FanOfS9
14-04-2010, 03:48 PM
Cái Bang (Hệ Hỏa)

http://www.mmo.vn/home/images/uploads/20080423_20080321102943996.gif

Trong trận chiến Thái Thạch Cơ năm xưa, Cái Bang đã chống đỡ được đợt đột kích của Kim Hải Ninh Vương là Viên Ngan Lượng, cứu vương triều Nam Tống thoát khỏi một kiếp nạn. Tuy nhiên lão bang chủ Hà Nhân Ngã cùng hơn 800 đệ tử máu đổ sa trường, số người sống sót trở về chỉ còn vài ba người. Thạch Hiên Viên là một trong số ít người còn sống sót ấy nên danh tiếng trong bang lên cao. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình, Thạch Hiên Viên đã một tay chống đỡ Cái Bang, dẹp bỏ những tệ nạn trong bang và tập kết các tinh anh lại tạo thành "Ảnh Xã", ngày đêm khổ luyện, về sau Ảnh Xã đã trở thành một đội quân tinh nhuệ không thể xem thường của quân Nam Tống. Ngoài ra Thạch Hiên Viên không ngại bôn ba khắp nơi để kết giao hảo hán, liên minh nghĩa quân khắp nơi để giúp quốc gia giành lại những vùng lãnh thổ bị mất.

Cái Bang chia làm 2 hướng là Chưởng và Bổng.

Cái Bang Chưởng: Hội đủ cả 2 khả năng tấn công từ xa một cá thể hoặc một phạm vi rộng, kèm theo khả năng truy kích, lấy tấn công làm thế mạnh của mình.

http://img95.imageshack.us/img95/88/cbc1px0.jpg

Độ Khó Thao Tác
Năng Lực Đơn Chiến
Năng Lực Sinh Tồn
Năng Lực Phụ Trợ
Tính Cơ Động
Năng Lực Hỗn Chiến


Skill cấp 10 - Kiến Nhân Thần Thủ

http://images.17173.com/jxsj/images/skill/gaibang/zhang/010a.jpg

Chiêu thức tấn công chủ động

Cái Bang sơ cấp Chưởng Pháp, tấn công mục tiêu đơn lẻ từ xa.

Ngũ hành: Hỏa
Vũ khí yêu cầu: Tay Không, Niêm Thủ.
Không thi triển được trên Ngựa.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Cự li thi triển: 520
Nội lực tiêu hao: 10
Ngũ hành tương khắc: 50
Hỏa sát công kích: 40 đến 60 điểm.
Tỉ lệ gây nên trạng thái Thiêu Đốt: 15%, duy trì 2s.
Gia tăng công kích đối với Kháng Long Hữu Hối: 2%
Gia tăng công kích đối với Phi Long Tại Thiên: 2%
Phát huy sức tấn công cơ bản: 100%

Và khi up max lên 20 Điểm

http://images.17173.com/jxsj/images/...zhang/010b.jpg (http://forum.gamevn.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimages.17173.com%2 Fjxsj%2Fimages%2Fskill%2Fgaibang%2Fzhang%2F010b.jp g)Skill cấp 20 - Cái Bang Chưởng Pháp

http://images.17173.com/jxsj/images/skill/gaibang/zhang/020a.jpg

Chiêu thức phụ trợ bị động

Cái Bang nhập môn Chưởng Pháp, gia tăng khả năng công kích xuất Chưởng.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Tấn công chí mạng: tăng 30
Hỏa sát nội công: tăng 15 điêm.
Tốc độ xất chiêu nội công: tăng 10.

Và khi up max lên 10 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/0/1024/0.425018001253354441.pngSkill cấp 30 - Hóa Hiểm Vi Di

http://i709.photobucket.com/albums/ww97/sonyxamcsa/CBC3A.jpg

Chiêu thức phụ trợ bị động

Cái Bang sơ cấp Nội Công, gây phản đón đối với các mục tiêu gần và gia tăng khả năng né tránh.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Né Tránh: tăng 50
Chống lại khả năng phản đòn sát thương : 10%
Phản đòn cận chiến : Tăng 5%

Và khi up max lên 10 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/0/1024/0.122816001253354469.pngSkill cấp 40 - Hoạt Bất Lưu Thủ

http://images.17173.com/jxsj/images/skill/gaibang/zhang/040a.jpg

Chiêu thức phụ trợ chủ động.

Cái Bang trung cấp Tâm Pháp, gia tăng tốc độ di chuyển.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Nội Lực tiêu hao: 100
Thời gian duy trì: 180s
Nhận được trạng thái Trọng Thương: giảm thiểu 30.
Tốc độ di chuyển: gia tăng 10%

Và khi up max lên 20 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/0/1024/0.057100001253354504.pngSkill cấp 50 - Kháng Long Hữu Hối

http://i709.photobucket.com/albums/ww97/sonyxamcsa/CBC5A.jpg

Chiêu thức tấn công chủ động

Cái Bang trung cấp Chưởng Pháp, phát ra chiêu thức tấn công mục tiêu từ xa trong 1 phạm vi nhỏ.


Ngũ hành: Hỏa
Vũ khí yêu cầu: Tay Không, Niêm Thủ.
Không thi triển được trên Ngựa.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Cự li thi triển: 520
Nội lực tiêu hao: 50
Số mục tiêu ảnh hưởng : 5
Ngũ hành tương khắc: 100
Hỏa sát công kích: 360 đến 540 điểm.
Tỉ lệ gây nên trạng thái Thiêu Đốt: 15%, duy trì 2s.
Gia tăng công kích đối với Phi Long Tại Thiên: 2%
Phát huy sức tấn công cơ bản: 50%

Và khi up max lên 20 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/0/1024/0.598341001253354575.pngSkill cấp 60 - Thời Thừa Lục LongChiêu thức phụ trợ chủ động

Cái Bang trung cấp nội công, sau khi thi triển chiêu thức, lực công kích đối với mục tiêu sẽ liên tục gia tăng sau mỗi lần đánh trúng.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Nội Lực tiêu hao: 20
Thời gian hồi: 60s
Thời gian duy trì: 5s
Lần tấn công kế tiếp 1 lần, khi đánh trúng mục tiêu sẽ đợc gia tăng thêm Hỏa sát 160 đến 240 điểm, hát huy sức tấn công cơ bản 50%,ngũ hành tương khắc 100.

Và khi up max lên 10 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/0/1024/0.719678001253354607.pngSkill cấp 70 - Túy Điệp Cuồng Vũ

http://c.uploadanh.com/upload/0/1024/0.174144001253354632.png

Chiêu thức phụ trợ bị động

Cái Bang cao cấp nội công, gia tăng kháng tất cả.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Kháng tất cả: tăng 10.

Và khi up max lên 20 Điểm

http://images.17173.com/jxsj/images/skill/gaibang/zhang/070b.jpgSkill cấp 80 - Tàng Long Tại Cốc

http://images.17173.com/jxsj/images/skill/gaibang/zhang/080a.jpg

Chiêu thức phụ trợ bị động

Cái Bang trấn phái tuyệt học, gia tăng khả năng tấn công và tốc độ xuất chiêu.

Đẳng cấp hiện tại: 1
Rơi vào trạng thái Trọng Thương: Giảm 10
Gây nên trạng thái Thiêu Đốt: Tăng 10
Tốc độ xuất chiêu nội công: Tăng 10

Và khi up max lên 20 Điểm
http://images.17173.com/jxsj/images/skill/gaibang/zhang/080b.jpgSkill cấp 90 - Phi Long Tại Thiên

http://i709.photobucket.com/albums/ww97/sonyxamcsa/CBC9A.jpg

Chiêu thức tấn công chủ động

Cái Bang cao cấp Chưởng Pháp, phát ra chiêu thức truy kích mục tiêu, khi đánh trúng mục tiêu có thể giải phóng tiếp chiêu thức thứ 2.

Ngũ Hành: Hỏa
Vũ khí yêu cầu: Tay Không, Niêm Thủ.
Không thi triển được trên Ngựa.

Đẳng cấp hiện tại: 1
Cự li thi triển: 520
Nội lực tiêu hao: 100
Ngũ hành tương khắc: 100
Hỏa sát : 220 đến 269 điểm.
Có 5 % gây hiệu ứng thiêu đốt , trong 2s
Phát huy sức tấn công cơ bản: 10%

Chiêu thức được giải phóng: Long Chiến Can Dã
Đẳng cấp: 1
Mục tiêu nhiều nhất bị ảnh hưởng: 2
Ngũ hành tương khắc: 100
Hỏa sát công kích: 1400 đến 2100 điểm.
Phát huy sức tấn công cơ bản: 70%

Và khi up max lên 20 Điểm

http://i709.photobucket.com/albums/ww97/sonyxamcsa/CBC9B.jpg
Skill cấp 100 - Hàng Long Chưởng

http://i709.photobucket.com/albums/ww97/sonyxamcsa/CBC10A.jpg

Chiêu thức phụ trợ bị động

Cái Bang trấn phái tuyệt học, gia tăng toàn diện khả năng sử dụng Chưởng pháp.

Đẳng cấp hiện thời: 1

Rơi vào trạng thái Trọng Thương: giảm 10
Gây ra trạng thái Thiêu Đốt: tăng 10
Phát huy sức tấn công cơ bản : tăng 1%
Phát huy tất cả kĩ năng : tăng 1%

Và khi up max lên 10 Điểm

http://i709.photobucket.com/albums/ww97/sonyxamcsa/CBC10B.jpgSkill cấp 110 - Cầm long công

http://c.uploadanh.com/upload/0/469/0.924696001247295801.jpg

Chiêu thức hỗ trợ bị động

Thời Du Lục Long gia tăng kĩ năng thêm 7% , duy trì 1,5 giây

Tử chiêu thức
Ở đẳng cấp 1:
Khi lượng sinh mệnh tụt xuống mức 25% sẽ có : 20% cơ hội bộc phát chiêu thức
tăng cơ hội bộc phát skill đó : thêm 20 %
phát huy sức tấn công cơ bản : tăng 1%
lực tay cơ bản : tăng 1%
thời gian duy trì : 3 giây
bộc phát skill cấp 1 Thời Du Lục Long
Thời gian tái sử dụng 3 : 30 giây

Và khi up max lên 10 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/0/484/0.070557001247493406.jpgCái Bang Bổng: Có thể tấn công từ xa một cá thể hoặc một phạm vi nhỏ và có khả năng truy kích, nhờ vào sự linh hoạt trong chiến đấu để đánh du kích với đối thủ. Có khả năng đánh bật đối thủ và tạo sát thương lớn.

http://img156.imageshack.us/img156/1317/cbc1hj0.jpg

Độ Khó Thao Tác
Năng Lực ĐơN Chiến
Năng Lực Sinh Tồn
Năng Lực Phụ Trợ
Tính Cơ Động
Năng Lực Hỗn ChiếnSkill cấp 10 - Diên Môn Thát Bát

http://images.17173.com/jxsj/images/skill/gaibang/gun/010a.jpg

Chiêu thức tấn công chủ động

Cái Bang sơ cấp Bổng Pháp, tấn công mục tiêu đơn lẻ từ xa kèm theo 1 lượng Hỏa sát.

Ngũ hành: Hỏa
Vũ khí yêu cầu: Côn Bổng.
Không thi triển được trên Ngựa.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Cự li thi triển: 520
Nội lực tiêu hao: 2
Ngũ hành tương khắc: 50
Sát thương vật lý: tăng 5%
Hỏa sát công kích: 9 đến 11 điểm.
Tỉ lệ gây nên trạng thái Trọng Thương: 15%, duy trì 1s.
Tỉ lệ gây nên trạng thái Thiêu Đốt: 15%, duy trì 2s.
Gia tăng công kích đối với Bổng Đả Ác Cẩu: 2%
Gia tăng công kích đối với Thiên Hạ Vô Cẩu: 2%
Phát huy sức tấn công cơ bản: 100%

Và khi up max lên 10 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/1/2/0.633965001253372815.pngSkill cấp 20 - Cái Bang Bổng Pháp

http://images.17173.com/jxsj/images/skill/gaibang/gun/020a.jpg

Chiêu thức phụ trợ bị động

Cái Bang nhập môn Côn Pháp, gia tăng khả năng công kích bằng Côn.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Độ chính xác: tăng 50%
Tấn công chí mạng: tăng 30
Sát thương vật lý: tăng 10%.
Tốc độ xất chiêu ngoại công: tăng 5.

Và khi up max lên 10 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/1/2/0.119858001253372909.pngSkill cấp 30 - Tiêu Dao Công

http://i626.photobucket.com/albums/tt342/sonyxa2/CBB3A.jpg

Chiêu thức phụ trợ bị động

Cái Bang sơ cấp Nội Công, gia tăng độ chính xác và né tránh.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Độ chính xác: tăng 30%
Né Tránh: tăng 50
Chống lại khả năng phản đòn sát thương : 10%
Sinh mệnh tối đa : tăng 10%

Và khi up max lên 10 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/1/2/0.236517001253372949.pngSkill cấp 40 - Hoạt Bất Lưu Thủ

http://images.17173.com/jxsj/images/skill/gaibang/zhang/040a.jpg

Chiêu thức phụ trợ chủ động.

Cái Bang trung cấp Tâm Pháp, gia tăng tốc độ di chuyển.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Nội Lực tiêu hao: 100
Thời gian duy trì: 180s
Nhận được trạng thái Trọng Thương: giảm thiểu 30.
Tốc độ di chuyển: gia tăng 10%

Và khi up max lên 20 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/1/2/0.643609001253372990.png
Skill cấp 50 - Bổng Đả Ác Cẩu

http://i626.photobucket.com/albums/tt342/sonyxa2/CBB5A.jpg

Chiêu thức tấn công chủ động

Cái Bang trung cấp Côn Pháp, phát ra chiêu thức tấn công mục tiêu trước mặt trong 1 phạm vi nhỏ, kèm theo 1 lượng hỏa sát.


Ngũ hành: Hỏa
Vũ khí yêu cầu: Côn Bổng.
Không thi triển được trên Ngựa.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Cự li thi triển: 520
Nội lực tiêu hao: 20
Ngũ hành tương khắc: 100
Sát thương vật lý: tăng 50%
Hỏa sát công kích: 224 đến 336 điểm.
Tỉ lệ gây nên trạng thái Trọng Thương: 15%, duy trì 1s.
Tỉ lệ gây nên trạng thái Thiêu Đốt: 10%, duy trì 2s.
Gia tăng công kích đối với PThiên Hạ Vô Cẩu: 2%
Phát huy sức tấn công cơ bản: 90%

Và khi up max lên 20 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/1/2/0.669101001253373026.png
Skill cấp 60 - Ác Cẩu Lan Lộ

http://i626.photobucket.com/albums/tt342/sonyxa2/CBB6A.jpg

Chiêu thức phụ trợ chủ động

Cái Bang trung cấp Côn Pháp, khi thi triển có khả năng Đẩy Lùi mục tiêu

Vũ khí yêu cầu: Côn Bổng.
Không thi triển được trên Ngựa.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Nội Lực tiêu hao: 20
Thời gian hồi: 20s
Mục tiêu nhiều nhất bị ảnh hưởng: 3
Tỉ lệ gây nên trạng thái định thân : 65% ,trong 2s
Tỉ lệ gây nên trạng thái Đẩy Lùi: tăng 65%, khoảng cách đẩy lùi 96.


Và khi up max lên 10 Điểm


http://c.uploadanh.com/upload/1/2/0.755207001253373068.png
Skill cấp 70 -Hỗn Thiên Khí Công

http://c.uploadanh.com/upload/1/2/0.852714001253373113.png

Chiêu thức phụ trợ bị động

Cái Bang cao cấp nội công, gia tăng né tránh, tốc độ di chuyển và kháng tất cả.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Né tránh: tăng 50
Kháng tất cả: tăng 25
Tốc độ di chuyển: tăng 10%

Và khi up max lên 20 Điểm

http://i626.photobucket.com/albums/tt342/sonyxa2/CBB7B.jpg
Skill cấp 80 - Cận Lưu Tại Hải

Chiêu thức phụ trợ bị động

Cái Bang trấn phái tuyệt học, gia tăng khả năng tấn công và tốc độ xuất chiêu.

Đẳng cấp hiện tại: 1
Rơi vào trạng thái Trọng Thương: Giảm 10
Gây nên trạng thái Thiêu Đốt: Tăng 10
Tốc độ xuất chiêu ngoại công: Tăng 10

Và khi up max lên 20 Điểm

http://i626.photobucket.com/albums/tt342/sonyxa2/CBB8B.jpg
Skill cấp 90 - Thiên Hạ Vô Cẩu

http://i626.photobucket.com/albums/tt342/sonyxa2/CBB9A.jpg

Chiêu thức tấn công chủ động

Cái Bang cao cấp Côn Pháp, phát ra chiêu thức đuổi theo công kích mục tiêu, kèm theo 1 lượng hỏa sát.

Ngũ Hành: Hỏa
Vũ khí yêu cầu: Côn Bổng.
Không thi triển được trên Ngựa.

Đẳng cấp hiện tại: 1
Cự li thi triển: 520
Nội lực tiêu hao: 50
Ngũ hành tương khắc: 100
Sát thương vật lý: tăng 46%.
Hỏa sát công kích: 173 đến 211 điểm.
Tỉ lệ gây ra trạng thái thọ thương : 20% , trong 1s
Tỉ lệ gây ra trạng thái thiêu đốt : 10% , trong 2s
Phát huy sức tấn công cơ bản: 27%

Và khi up max lên 20 Điểm

http://i626.photobucket.com/albums/tt342/sonyxa2/CBB9B.jpg
Skill cấp 100 - Đả Cẩu Bổng Pháp

http://i626.photobucket.com/albums/tt342/sonyxa2/CBB10A.jpg

Chiêu thức phụ trợ bị động

Cái Bang trấn phái tuyệt học, gia tăng toàn diện khả năng sử dụng Côn pháp.

Đẳng cấp hiện thời: 1
Rơi vào trạng thái Trọng Thương: giảm 10
Gây ra trạng thái Thiêu Đốt: tăng 10
Phát huy sức tấn công cơ bản : tăng 1%
Phát huy tất cả các kĩ năng : tăng 1%

Và khi up max lên 10 Điểm

http://i626.photobucket.com/albums/tt342/sonyxa2/CBB10B.jpgSkill cấp 110 - Đả cẩu trận pháp

http://c.uploadanh.com/upload/0/469/0.480105001247295802.jpg

Chiêu thức tấn công chủ động

Phạm vi hiệu quả : 640
Nội lực tiêu hao : 300
Ngũ hành tương khắc: 250
Sát thương vật lý: tăng 118%
Hỏa sát thương : 444 - 542 điểm
Tỉ lệ gây ra trạng thái thọ thương : 30% , duy trì 1 giây
Tỉ lệ gây ra trạng thái thiêu đốt : 18% , duy trì 2 giây
Phát huy sức tấn công cơ bản: 70%

Và khi up max lên 10 Điểm

http://c.uploadanh.com/upload/0/484/0.632858001247493424.jpg

kan..B
28-04-2010, 04:08 PM
chiêu của CBR ko có hiệu ứng gì khó PK lắm

thangtocxoan
20-03-2012, 08:46 PM
Chiêu 110 của CBB nhìn đẹp lắm ,rộng nữa nhưng chưa chơi bh lên chẳng biết dame nó to đến đâu :D nhưng nhìn đẹp lắm

imbavl
28-03-2012, 11:48 AM
CBB pk vô đối :D CBQ kill đẹp dã man ^^

imbavl
28-03-2012, 11:50 AM
i'm sorry cả nhà. em nhầm box. hix. đang ở vl2 sao tự nhiên qua kiếm thế thế này. hix

taom92
01-04-2012, 10:37 AM
CBB pk vô đối :D CBQ kill đẹp dã man ^^

ông này năng nổ quá nhỉ :D trước tui cũng chơi vl. CB chơi cũng phê. game VNG mà loại kiếm hiệp nhập vai game nào tui cũng chơi hết rồi :))

kujojakai
05-03-2013, 08:25 AM
Game nào cũng chơi nhưng ko game nào khủng chứ j. cái kiểu chơi tùm lum thế thì sao khủng đc

thuanviet
25-04-2013, 04:12 PM
Kill 110 CBB đẹp nhất trong các Kill của tất cả các phái, phạm vi đánh rông nữa nhưng dame hơi yếu