PDA

View Full Version : Giới thiệu về ngũ hành tương sinh tương khắc


dungnx
16-09-2009, 11:16 PM
Bạn muốn đồ của bạn mặc và dùng trên nhân vật tăng được tất cả các dòng, ngoài việc cường hóa mức cao nhất ra bạn còn phải mặc đồ theo đúng ngũ hành tương sinh tương khắc. Mình xin quote lại tại zing bài ngũ hành tương sinh tương khắc cho các bạn tiện theo dõi

Ngũ hành tương khắc

Theo triết học Trung Hoa cổ đại, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành.

Ngũ hành chính là mối tương tác và quan hệ của vạn vật.

Áp dụng nguyên tắc Ngũ hành tương sinh - tương khắc vào việc chọn lựa môn phái, quần áo, vũ khí,… Kiếm Thế tạo nên sự quen thuộc nhưng không làm mất đi tính hấp dẫn của trò chơi.
http://img.zing.vn/wjx/images/data/news/nguhanh.jpg
Ngũ hành tương sinh
Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc
Tương Sinh là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: cái sinh ra nó và cái nó sinh ra.
Ngũ hành tương khắc
Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.
Tương khắc có nghĩa là áp chế lẫn nhau. Trong tương khắc, mỗi hành cũng lại có hai mối quan hệ: cái khắc nó và cái nó khắc.
Hiện tượng tương sinh - tương khắc không tồn tại độc lập, chúng có mối quan hệ qua lại với nhau. Trong tương khắc đã có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh đã có mầm mống của tương khắc, trong phát triển có hủy diệt, trong hủy diệt có phát sinh. Vạn vật tồn tại và phát triển từ đây.
Theo Zing

Keni
17-09-2009, 12:05 PM
Kiếm Thế có chức năng ngũ hành trong đồ sẵn , bởi vậy khá tiện ích , còn muốn sài đồ hệ khác thì chỉ cần việc xem món đồ thôi :D