PDA

View Full Version : Phát âm - Từ tiếng Anh sang tiếng Việt


thinquangu
28-09-2008, 07:42 PM
Trước đây tôi phát âm ko chuẩn các âm trong tiếng anh, mặc dù tôi biết nhìn phiên âm, nhưng từ khi tôi đc học cách liên tưởng từ âm trong tiếng anh sang âm trong tiếng Việt, tôi đã đọc chuẩn hơn trước rất nhiều......
Nay mạn phép chỉa sẻ 1 chút kinh nghiệm nhỏ nhoi với những bạn nào đang gặp khó khăn trong việc phát âm:

Các âm trong tiếng anh, có 1 số âm giống 1 số âm trong tiết việt, nhưng cũng có 1 số âm ko giống, nên tôi chỉ nêu ra những âm nào trong tiếng việt có

Trong tiếng Anh có âm long và âm short, nên trước tiên tôi muốn nói với các bạn về 1 số cách nhận diện nó là âm long hay short:

Như tôi có quy tắc C - V- C
C: consonant ( phụ âm)
V: vowel (nguyên âm)

>>> Phụ âm - Nguyên âm - Phụ âm
Phụ âm ở đây có thể là phụ âm đơn hay phụ âm kép
Phụ âm đơn: b,d,t,g,j,k,l,r,s,m,n...
Phụ âm kép: sh, th, ch, ph, bl, st, str, gr, cr, pl, gl, sc, scr, dr, br, pr, fr....
Nguyên âm: a, e, i, o, u và thỉnh thoảng cỏ thể là y và w
Ví dzụ: bot, chat, math, scan đều là những từ theo quy tắc C -V - C

Vì trong tiếng Anh ko nhiều từ gồm 2 âm nên tôi chủ yếu nói đến quy tắc nhận âm của những từ có từ 3 âm trở lên (nhưng bạn lưu ý, cách này chỉ áp dụng cho những từ có 1 âm tiết)
Và những cách này ko hoàn toàn đúng 100%, nhưng cũng đúng khoảng 85%, 15% còn lại là những từ ko theo quy tắc......

Những quy tắc nhận diện âm long:
1. C- V- V
Ví dzụ: see, free, bea, due, play.....
2. C - V - V- C
Vị dzụ: boat, meat, heel, green, fail.....
3. C - V - C - e magic (e magic ở đây là nguyên am e)
Ví dzụ : phone, lane, chase, tune, game...

Những quy tắc nhận diện âm short:
1. C - V - C
Ví dzụ: chat, stop, gun, bet, thin....
2. C - V - C - C ( ngoại trừ i-n-d, o-l-d, i-ght,... sẽ ra âm long)
Ví dzụ: land, band, stamp, text....

Tạm thời kết thúc phần nhận diện nguyên âm, tôi sẽ nói đến phần phát âm, xem trong tiếng Anh có những âm nào giống trong tiếng Việt:

1. Long A : đọc như âm ÂY của VN
Phiên âm từ điển Anh: /ei/
Phiên âm từ điển Mỹ: /a-/
+Áp dụng quy tắc C - V - V ta có những từ tạo ra âm long a : say, bay, hay, hey, gay, day, pay, lay, they, may, way.....
+Áp dụng quy tắc C - V - V - C ta có những từ tạo ra âm long a: hail, fail, rail, pail, sail, main, lain, gain, fain, claim, chain.....
+ Áp dụng quy tắc C - V - V -e magic ta có những từ tạo ra âm long a: tale, scale. hate, gate, game, name, wake, safe, date....


2. Long E: đọc như âm I hay Y của VN
Phiên âm từ điển Anh: /i:/
Phiên âm từ điển Mỹ: /e-/
+Áp dụng quy tắc C - V - V ta có những từ tạo ra âm long e: bee, key, see, sea, pea, tea, free, plea, gee.....
+Áp dụng quy tắc C - V - V - C ta có những từ tạo ra âm long e: meet, feat, bean, seat, cheek, dream, beat, mean, teen, seen....
+ Áp dụng quy tắc C - V - V -e magic ta có những từ tạo ra âm long e: mete, gene, ....


3. Short E: đọc như âm E của VN
Phiên âm từ điển Anh: /e/
Phiên âm từ điển Mỹ: /e(/
+Áp dụng quy tắc C - V - C ta có những từ tạo ra âm short e: get, bet, hen, set, pen, men, net, wet, them, then, pet, let....
+Áp dụng quy tắc C - V - C -C ta có những từ tạo ra âm short e: send, mend, best, quest, wretch, vest, beck....


4. Long I: đọc như AI của VN
Phiên âm từ điển Anh: /ai/
Phiên âm từ điển Mỹ: /i-/
+Áp dụng quy tắc C - V - V ta có những từ tạo ra âm long i: buy, bye, guy, die, lie, pie....
+Áp dụng quy tắc C - V - V - e magic ta có những từ tạo ra âm long i: mine, dine, bite, quite, site, lime, vile, smile, wise......


5. Long O: đọc như ÂU của VN
Phiên âm từ điển Anh: /ou/
Phiên âm từ điển Mỹ: /o-/
+Áp dụng quy tắc C - V - V ta có những từ tạo ra âm long o: toe, row, show, low, bow... (tuy nhiên how, now, ...thì ko phải là âm long o)
+Áp dụng quy tắc C - V - V - C ta có những từ tạo ra âm long o: coat, coach, goal, boat, road, poach, goat, toad, coal, foal....
+Áp dụng quy tắc C - V - V - e magic ta có những từ tạo ra âm long o: bone, note, hole, quote, chose, tone, mole, cone, role.....


6. Short O: đọc như O của VN
Phiên âm từ điển Anh: /o/
Phiên âm từ điển Mỹ: /o(/
+Áp dụng quy tắc C - V - C ta có những từ tạo ra âm short o: got, hot, doll, pot, stop, cop, frog, fog, dot, not....
+Áp dụng quy tắc C - V - C - C ta có những từ tạo ra âm short o: pond, rock, fond, lost, ....


7. Short U: đọc như Â của VN
Phiên âm từ điển Anh: /^/
Phiên âm từ điển Mỹ: /u(/
+Áp dụng quy tắc C - V - C ta có những từ tạo ra âm short u: cut, gun, fun, sun, much.....
+Áp dụng quy tắc C - V - C - C ta có những từ tạo ra âm short u: fund, lunch, punch, duck...

***Lưu ý: Trong phiên âm của từ điển Mỹ, dấu - và ( ng ta viết ở trên đầu nguyên âm, các bạn có thể vào đây tham khảo http://www.thefreedictionary.com/_/pk.htm, vì ko ko type đc như thế tren 4rum nên tôi viết bên phải nguyên âm)

Comander Huy
29-09-2008, 04:30 PM
Thanks any way man !!!

joe cole
29-09-2008, 11:03 PM
nút thank đầu rồi kiếm mãi ko ra :D thôi thì cảm ơn nhé kelvin bài viết rất bổ ích giải đáp nhưng vướng mắc của mình :D thank you very much

chcobo
01-10-2008, 11:53 PM
thanks nhé kel :)
mấy hôm nay bận quá nên chẳng thể vào room học đc =.=

huhjun
02-10-2008, 07:32 PM
Đây là phần 1 của bài viết của bạn phải k0? Mình đang chờ bài 2 :)

[GoD]Ljke321
05-10-2008, 10:06 AM
Cái này rất có ích khi kiểm tra, 1 đ? đó, ai giỏi cái này thì ngon ăn.

jindy91
06-10-2008, 10:03 PM
Bài viết hay đấy . Thx nhé !