PDA

View Full Version : Hỏi về lấy độc CBB


Dlink1
27-06-2008, 07:41 AM
tui 5x đi TK nó hỏi " biet lay doc ko" là sao lay doc là gì ai dạy tui lay doc với

$thangdepzai$
27-06-2008, 03:46 PM
lấy độc là sử dụng độc khi boss buff lên người trong team mình để rồi dùng lại chỉnh lên boss
Cách lấy độc là bạn dùng thâu long chuyển phụng để lấy độc trên người đồng đội
CBB sẽ dùng Thâu long chuyển phụng ( thường là cấp 3 ) lên người bị dính độc hệ thống sẽ thông báo bạn lấy được bẫy cấp 5 - 10 hoặc 15 ( chú ý nếu ko phải trong 3 chỉ số này bạn hãy buff skill đó xuống đất và thử lại bằng các cấp độ skill khác cho đến khi được các chỉ số như trên thì hãy buff lên người boss ) Độc sẽ dính 5k máu / 0.75s cho boss .
cách lấy độc đây :D

$thangdepzai$
27-06-2008, 03:48 PM
CBB sẽ dùng Thâu long chuyển phụng ( thường là cấp 3 ) lên người bị dính độc hệ thống sẽ thông báo bạn lấy được bẫy cấp 5 - 10 hoặc 15 ( chú ý nếu ko phải trong 3 chỉ số này bạn hãy buff skill đó xuống đất và thử lại bằng các cấp độ skill khác cho đến khi được các chỉ số như trên thì hãy buff lên người boss ) Độc sẽ dính 5k máu / 0.75s cho boss .
cách lấy độc đây :D