PDA

View Full Version : Làm nhiệm vụ ?


heomapmap2311
18-06-2008, 10:19 PM
lâu rồi ko chơi pt,nay thằng bạn nó wang cho con đấu sĩ cấp 42 mà wen hết mấy cái nv rồi, pác nào cho e xin các link tổng hợp nv tuần hoàn ở cấp 42 đi (cho npc lun nhá), em chỉ nhớ mỗi cái thám quân thôi

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
18-06-2008, 11:58 PM
lâu rồi ko chơi pt,nay thằng bạn nó wang cho con đấu sĩ cấp 42 mà wen hết mấy cái nv rồi, pác nào cho e xin các link tổng hợp nv tuần hoàn ở cấp 42 đi (cho npc lun nhá), em chỉ nhớ mỗi cái thám quân thôi
Sax nè: .::Nhiệm vụ chủ tuyến Giáp Sĩ::.
Trung Thành (Cấp 25)
 1. Đến Sùng Thành gặp Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ (212,194) . Gần đây, Sùng Hầu Hổ nghi ngờ lòng trung thành của Trịnh Luân, muốn nhờ bạn đi thăm dò thử!
 2. Tìm Trịnh Luân (200,203) đối thoại, Trịnh Luân rất tức giận dùng máu của mình viết nên bức huyết thư chứng minh cho sự trung thành của mình.
3. Nhận được huyết thư, Sùng Hầu Hổ hiểu được tấm lòng của Trịnh Luân.

Bạn nhận được phần thưởng: 30000 lượng và 20000 điểm kinh nghiệm.Trầm Hương (Cấp 35)
 1. Đến Sùng Thành gặp Sùng Hắc Hổ (213,200) đối thoại. Sùng Hắc Hổ đang rất cần người chuyển Trầm Hương đến Triều Ca để xây Lộc Đài. Bạn nhận nhiệm vụ vận chuyển Trầm Hương.
2. Đem Trầm Hương đến giao cho Võ Thành Vương-Hoàng Phi Hổ (231,185) ở Triều Ca.

Hoàn thành nhiệm vụ nhận đựợc phần thưởng Mật Tịch Ban Môn Lộng Phủ và 80000 điểm kinh nghiệm.


Khuyên hàng (Cấp 45) 
1. Đến Triều Ca gặp Hoàng Phi Hổ (231,185) , nhận nhiệm vụ đi tìm hiểu tâm ý Lý Tịnh và Đặng Cửu Công.
 2. Đến ải Trần Đường gặp Lý Tịnh (193,207) , ải Tam Sơn gặp Đặng Cửu Công (204,199) …
 3. Quay về phục mệnh Hoàng Phi Hổ, nhưng người thân của ông ấy bị Trụ Vương giết hại đang muốn rời khỏi Triều Ca, bạn giúp ông ấy lấy lại ấn tín Võ Thành Vương.
 4. Vâng lệnh Hoàng Phi Hổ đến Mục Dã (187,189) giết Trấn tướng quân lấy được ấn tín Võ Thành Vương giao cho Hoàng Phi Hổ, sau đó đến Tây Kỳ báo tin này cho Khương Tử Nha.
5. Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha (159,189) báo tin, Khương Tử Nha rất vui thưởng cho bạn 1 món vũ khí hoàng kim cấp 40 và 240000 điểm kinh nghiệm.Thần Long (Cấp 55) 
1. Đến Tây Kỳ gặp Dương Tiễn (165,185) đối thoại, nhận nhiệm vụ đến Triều Ca gặp Đắc Kỷ (220,179) nhận bảng Phong Thần, nhưng để gặp được Đắc Kỷ bạn phải có râu Thần Long đưa cho Hồ Hỷ Mị.
2. Đến Đông Hải Long cung giết Thần Long (206,175) đem râu thần về giao cho Hồ Hỷ Mị (205,184). Hoàn thành nhiệm vụ nhận được Bá Lạc nhãn cấp 10 và 600000 điểm kinh nghiệm.Bình An (Cấp 65)
 1. Bạn đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ (220,179) , cảm thấy bạn giống một người nào đó đã từng gặp qua, vì vậy muốn trắc nghiệm lại xem có đúng không.
 2. Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu (221,188) đối thoại giúp Tây Vương Mẫu tìm tấm An Cư Đồ.
 3. Đến tầng 4 Bích Du Cung giết Cự Dã (181,199) (196,204) (185,217) (có thể cùng tổ đội để hoàn thành nhiệm vụ) lấy tấm An Cư Đồ về cho Tây Vương Mẫu. Hoàn thành nhiệm vụ, nhận phần thưởng: sách kỹ năng (nhận được ngẫu nhiên trong 3 hệ phái: Sách kỹ năng Giáp sĩ từ cấp 54-72; Sách kỹ năng Đạo sĩ hoặc Dị nhân từ cấp 60-74) và 1400000 điểm kinh nghiệm .Thần Dụ Kính (Cấp 70) (cần phải kết hợp tổ đội)
 1. Đến Trác Lộc gặp Thần Nông nhận nhiệm vụ đến Khổn Tiên Cung Tầng 1 giết Trạnh Nanh (197,212).
 2. Đến tầng 1 Khổn Tiên Cung giết Trạnh Nanh đem Thần Dụ Kính về giao cho Thần Nông. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được vũ khí hoàng kim cấp 70 và 2000000 điểm kinh nghiệm.
 


Tam Sách (Cấp 75) 
 1. Đến Lộc Đài tìm Đắc Kỷ, đem mảnh Bảng Phong Thần về cho Khương Tử Nha, bạn phát hiện có đến hai bảng Phong Thần .
 2. Đến Tây Kỳ gặp Khương Tử Nha, sau đó đem Thần Dụ Kính đến cho Võ Vương (159,189).
3. Đem Thần Dụ Kính đến gặp Võ Vương. Sau đó giúp Võ Vương tìm ba bộ sách: “Huyền Nữ Binh Pháp”, “Huỳnh Đế Nội Kinh”, “Luyện Kim thuật” (tổ đội cùng hưởng).
4. Đến Khổn Tiên Cung tầng 2 đoạt Huỳnh Đế nội kinh từ Sương Ma nữ (196. 189); (193. 211), tầng 3 đoạt Luyện kim thuật từ Hỏa Ma nữ (206. 204); (210. 188) , tầng 4 đoạt Huyền nữ binh pháp từ Mộc Ma nữ (191. 210) (179. 197). Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 1 bộ pháp bảo cấp 70 và 3000000 điểm kinh nghiệm.  Cổ Kim (Cấp 80)
1. Đến Diêu Trì gặp Tây Vương Mẫu, Vương Mẫu cho biết bạn đã bị Khương Tử Nha và Võ Vương lợi dụng. Bất luận là giới thần tiên hay trần tục, vận mệnh đều do người khác định đoạt. Bạn không tin điều đó, vậy là Tây Vương Mẫu đưa bạn vào thế giới tương lai.
2. Đến Triều Ca của 10 năm sau gặp Đắc Kỷ, Đắc Kỷ nói Ngọc Hư cung ngày nay đã thay đổi rất nhiều.
 3. Tại Ngọc Hư cung của 10 năm sau, bạn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đang thoi thóp, Ông ta bảo bạn đến Ngọc Hư Cung để lấy tấm Trúc Giản có thể làm quay ngược thời gian.
 4. Bạn đánh bại Bộ đầu trong Ngọc Hư Cung (206. 204) (tổ đội cùng hưởng) lấy được Trúc Giản về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ông ấy giúp bạn sửa lại tấm Trúc giản đồng thời tặng bạn 1 viên Lam Bảo Thạch và 5000000 điểm kinh nghiệm.Thiên Duyên (Cấp 85)
1. Bạn đến Ngọc Hư Cung của 10 năm trước đưa bảng Phong Thần thật cho Đắc Kỷ lúc nhỏ, sau đó thay Đắc Kỷ nói với Khương Tử Nha thời niên thiếu về câu chuyện bảng Phong Thần.
2. Nhận lời Đắc Kỷ đến Khổn Tiên cung đánh Bàn Cổ, nhận được Bàn Cổ thần khí giao cho Đắc Kỷ. Đắc Kỷ dùng Bàn Cổ thần khí tinh luyện bộ trang bị và tặng cho bạn. (Phần thưởng nhiệm vụ: Bộ trang bị cấp 80 tùy chọn gồm nón, thắt lưng, giày và 6 500 000 điểm kinh nghiệm).Thông Thiên (Cấp 92)
1. Chuyển lời của Đắc Kỷ lúc nhỏ đến Khương Tử Nha thời niên thiếu về bí mật Phong Thần bảng, từ đó hiểu rõ được âm mưu của Thông Thiên Giáo Chủ. Đến Vạn Tiên trận (Phong) dập tắt âm mưu ấy.
2. Theo mật đồ da dê và sách chỉ dẫn, cuối cùng Giáp sĩ cũng thu thập đủ 3 hung khí dùng triệu gọi linh hồn của Thông Thiên Giáo Chủ. Vào trong Vạn Tiên Trận (phong) gọi linh hồn giáo chủ ra khiêu chiến.
3. Đánh bại Thông Thiên Giáo Chủ (tổ đội cùng hưởng) mang Hàn Băng Nguyên Khí cho Khương Tử Nha phong ấn, nhận phần thưởng trang bị cấp 100 (mũ, thắt lưng, giày, tùy chọn) và 1 ngàn vạn điểm kinh nghiệm.

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 12:18 AM
.::Nhiệm Vụ Triều Ca::.
1.Cách thay thế đệ tử bằng con vật yêu thích!(dị nhân)

Nếu các bạn đã chán mỗi lần gọi đệ tử là lại thấy xuất hiện "một ông thần đèn" cứng nhắc, các bạn có thể biến đệ tử của mình thành một con vật mà các bạn yêu thích. Cách này có thể thay đổi hình dạng bên ngoài của đệ tử một cách tùy ý chỉ mất 9.000 lượng mà không làm thay đổi bản chất (lực đánh, phòng thủ...).

B1 : Bạn ra ngoài thành gọi đúng chiêu đệ tử muốn biến hình (mỗi chiêu có thể biến thành 1 loại hình khác nhau).
B2 : Sang Triều Ca gặp Thầy Tướng Số (214/195).
B3 : Bấm vào Gọi Thú Biến Hình :(1.jpq dưới)
B4 : Chọn con vật mà bạn muốn đệ tử biến thành : (2.jpq dưới)
B5 : Bạn đã bị trừ 9.000 lượng và còn chờ gì nữa mà không đi luyện để xem kết quả. (3,4.jpq dưới lun)


2.Nhiệm Vụ Kho Báu:
Bước 1 : Mang 1 mảnh Bát quái (quẻ nào cũng được) đến gặp Thầy Bói ở Triều Ca để đổi lấy Mật tịch da dê.

Bước 2 : Bấm phải chuột vào Mật tịch da dê để xem câu đố về vị trí kho báu. Xem phần giải đáp của BáGiám để có địa điểm.
Sau đây là bí mật câu đố

Khôn --> Thạch Lâm Tiêu Bích --> Tam Sơn Quan

Khảm --> Vùng đất ẩm ướt --> Trần Đường Quan

Ly -->Mang Mang Tuyết Nguyên --> Chân Núi Côn Lôn

Cấn -->Thạch Kiều Tiểu Kính --> Mạnh Tân

Đoài -->Phong Điệp Thu Lâm --> Đồng Quan

Tốn -->Lục Lâm Thâm Xứ --> Du Hồn

Chấn -->Phong Yên --> Sùng Thành

Bước 3 : Đến bản đồ có kho báu.

Bước 4 : Để tìm kiếm dễ dàng, bạn đặt Mật tịch da dê vào vị trí ngang hàng với ô để máu và mana (tôi để ở ô số 3)Bấm số 3 (nếu bạn để ở ô khác thì bấm số tương ứng) là bạn có thể xem được hướng dẫn để tìm chính xác vị trí của kho báu.
Trong quá trình tìm kiếm hãy liên tục bấm số 3 để xem mình đã đến gần hay đi xa kho báu.

* Cách xa kho báu :nó sẽ ghi chữ đỏ " cách xa"
* Đang lại gần phạm vi kho báu :chữ xanh " tiếp cận"
* Đang lại gần hơn phạm vi kho báu : 2 màu chữ, màu hồng "ánh sáng mở ảo" và chữ xanh " tiếp cận"
*Đang đến rất gần kho báu : 2 màu lun, màu cam "ánh sáng mạnh" và xanh:" tiếp cận'
*Đang đi ra nhưng gần kho báu : cũng 2 màu, màu cam " ánh sáng mạnh ", màu đỏ:" cách xa"
*Đến đúng vị trí kho báu : có dòng chữ vàng " ánh sáng chói chang", bạn nhấn "Xác định" và bạn nhận dc phần thưởng
*Khi kho báu được mở thì mảnh Mật tịch da dê sẽ biến mất!

3.NHIỆM VỤ YÊN PHÚC:
a/ Yêu cầu :
LV >= 23
b/ Cách thực hiện :
Tại Triều Ca người chơi gặp Tống Dị Nhân (191.189) , chọn Yên Phúc
Anh ta nhờ xem dùm tấm thăm mới nhặt được
Chọn Xác định để giúp anh ta
Đến gặp Thầy tướng số (214.195) , chọn Yên Phúc
Quay về gặp Tống Dị Nhân và :
*.Chọn Xác định nếu bạn muốn lừa Tống Dị Nhân và bạn sẽ bị trừ một ít điểm danh vọng.
*.Chọn Hủy để nói cho Tống Dị Nhân về chuyện quẻ đại phú quý sẽ nhận được phần thưởng.

4.Hướng dẫn nhiệm vụ Thám Quân:
a. Nhận nhiệm vụ:
- Các bạn đến Triều Ca, gặp Hoàng Thiên Hoá (214,184).
Đối thoại với Hoàng Thiên Hoá để nhận nhiệm vụ Thám Quân:

b. Phần thưởng và giới hạn nhiệm vụ:
- Mỗi ngày người chơi chỉ nhận được nhiệm vụ 10 lần.
- Phần thưởng là điểm kinh nghiệm dành cho người chơi, tuỳ theo cấp độ của người chơi và di ngoại phù.
c. Cách thực hiện:
- Hoàng Thiên Hoá sẽ yêu cầu bạn đi thu thập tin tức của các đại phu ở các map ngẫu nhiên.
Đến đại phu ở map yêu cầu để thu thậP tin tức.Tin tức được cung cấp ->Trở về triều ca gặp Hoàng Thiên Hoá để hoàn thành nhiệm vụ

5.NHIỆM VỤ MINH CHÂU - LV 43
a/ Yêu cầu
LV >= 43
b/ Cách thực hiện :
*Bạn đến Triều Ca tìm Con bạc (204.196) chọn Minh Châu
*Nói chuyện xong sang Chủ tiệm cầm đồ (209,198) chọn Minh Châu : (đối diện với con bạc)
*Lên Phong Thần Đài tìm Võ Sư (182,203) chọn Minh Châu
*Tìm Cù Lưu Tôn (206.197) ở Ngọc Hư Cung, chọn Minh Châu ->
Cù Lưu Tôn nói cho bạn biết muốn khôi phục linh lực Bảo châu cần :
3 viên Tha Sơn Thạch (Đổi trên Xích Tùng Tử ở Diêu Trì với 10 danh vọng = 1 viên).
10 đồng thau (đào khoáng).
Máu của 3 con Chúc Ngư, Thố Ngư và Thể Ngư ở Thủy Vực (Triều Ca -> Trần Đường -> Thủy Vực).
Chọn Xác định để nhận nhiệm vụ :
* Kiếm máu của 3 con quái :
Đến Thủy Vực giết con Chúc Ngư (224.207)->Đánh đến khi nào xuất hiện thông báo, Và nhận được "chúc ngư huyết"
*Làm tương tự với Thố Ngư (221,179) và Thể Ngư (203,177).

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 12:38 AM
.::Nhiệm Vụ Tây Kỳ::.

.Nhiệm Vụ Trùng Mộc - Người Tây Vực - Tây Kỳ - Lam Hoa Thú Cưỡi :
a/Các vật phẩm cần thiết :
- 3 nhánh Liễu Mộc .
- Bá Lạc Chi Nhãn
- Thú Cưỡi tương ứng với cấp của Bá Lạc Chi Nhãn.
b/Giải thích :
- Liễu Mộc : Có bằng 2 cách
+ Cách 1 : Mua từ nhà buôn thần bí ở Tây Kỳ (Toạ độ --> Tự kiếm xem như là một thử thách nhỏ)
+ Cách 2 : Làm nhiệm vụ Thu Thập của Thủ Khố các nơi : Sùng Thành Đại Doanh - Ngọc Hư Cung - Xi Vưu Mộ , nếu may mắn sẽ được thưởng 1 nhánh Liễu Mộc.
- Bá Lạc Chi Nhãn : Có từ các cách sau :
+ Cách 1 : Khai khoáng.
+ Cách 2 : Tìm kho báu
+ Cách 3 : Hoàn thành nhiệm vu.
- Thú Cưỡi tương ứng với Bá Lạc Chi Nhãn .
c/Cách thực hiện :
Bạn đến Tây Kỳ tìm Người Tây Vực (185,192) ==>Chọn Trùng Mộc==>Chọn Xác định.
Lưu ý :
Khi nâng cấp chỉ được để trong hành trang 01 thú cưỡi trắng.
Sau khi hợp thành vật cưỡi, nếu bạn còn muốn hợp thành vật cưỡi có thể kiếm đủ nguyên liệu rồi tiếp tục làm tiếp.

2.Hướng dẫn chi tiết cách làm NV 36 Thiên Cương tinh!
Đến giờ phút này thì chắc các bạn đã biết nhiệm vụ đánh 36 Thiên Cương tinh (hay còn gọi là nhiệm vụ Thiên Cương Tinh Quy Vị) cho vũ khí HK 60. Tuy nhiên ở LV 6x mà không có người giúp thì việc đánh đủ 36 con Thiên Cương tinh có LV 60 và LV 80 thì quả là điều vô cùng khó khăn.
Đã trải qua và đã biết thế nào là mùi vị của sự khổ đau khi đánh quái vượt cấp một mình, nên tôi sẽ hướng dẫn lại cho các bạn một cách cụ thể cách làm nhiệm vụ "36 Thiên Cương tinh" và đặc biệt là cách solo một mình khi đồng đội không có mặt hỗ trợ. Tuy nhiên do ở đây tôi đánh Dị nhân nên có lẽ sẽ lợi thế hơn, nhưng hy vọng rằng qua bài viết của tôi các bạn phái khác cũng sẽ rút ra được kinh nghiệm để áp dụng trong nhiệm vụ này và các nhiệm vụ khác; đặc biệt là đánh BOSS
a/ Yêu cầu :
LV : >= 59
Lời khuyên : Hãy làm ở LV 6x và tốt nhất là khi vừa lên LV, điểm KN = 0.
b/ Phần thưởng :
Điểm kinh nghiệm : 500.000 điểm.
Danh vọng.
Vũ khí HK.
Đặc biệt : Trong quá trình đánh Thiên Cương tinh bạn sẽ đánh rơi ra đồ full 6x và 8x (Nếu may mắn sẽ được nhiều Phi phong và áo full)
c/ Cách làm :
Đến Tây Kỳ gặp Dương Tiễn (165,185) chọn "Quy tinh"
*Chọn "Xác định" :
Có thông báo địa điểm cần đến đánh -> Và được 01 Bách Linh phướn
*Lúc này bạn chỉ việc đến bản đồ được thông báo, bấm vào Phong Ấn tháp để thả một Thiên Cương Tinh ra đánh. Các bản đồ và vị trí Phong Ấn tháp bao gồm :
Bắc Hải : 217,196
Yến Sơn : 201,209
Miêu Cương : 195,197
Cự Lộc : 216,196
Thủ Dương Sơn : 136,197
Tây Côn Lôn : 207,203
Ở LV này các bạn đừng hỏi là những bản đồ trên ở chỗ nào nhé
*Khi bạn giết được một Thiên Cương tinh thì sẽ có thông báo->Đồng thời nhận được Thiên Cương Chân Khí.
*Quay lại Tây Kỳ gặp Dương Tiễn
Lưu Ý: Trong trường hợp bạn giết được Thiên Cương tinh nhưng không thấy thông báo và không nhận được Thiên Cương Chân Khí thì là do con Thiên Cương tinh đó đã trùng tên với con bị bạn giết rồi nên không được. Bạn vẫn quay về gặp Dương Tiễn để trả Bách Linh phướn và nhận lại cái khác.
Nếu muốn biết mình đã tiêu diệt được bao nhiêu Thiên Cương Tinh và còn bao nhiêu thì bạn bấm vào Dương Tiễn và chọn "Tìm hiểu"
Lưu ý : Những con chữ đỏ là đã bị tiêu diệt còn những con chữ xanh là chưa tiêu diệt.
Lặp lại các bước trên cho đến khi tiêu diệt đủ 36 Thiên Cương tinh thì bạn sẽ nhận được(tui khuyên bạn đi mua thì hơn)
* Lưu ý : Khi Dương Tiễn cho thêm một cái phướn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì bạn đến Tuyệt Long Lĩnh để thả quái ra đánh.

3.HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH "HỢP TRANH" VÀ "THI TÌM KHO BÁU"
Đến giờ phút này thì chắc các bạn đã quá quen với việc đến Thầy bói ở Triều Ca để đổi 1 quẻ lấy 1 tấm Mật tịch da dê đi tìm kho báu. Tôi đã từng thấy các bạn khoe nhau về kỷ lục thời gian đi tìm kho báu của mình. Tuy nhiên cái các bạn tìm chỉ là 1 khó báu mang tính đơn lẻ mà chưa phải là việc tìm kiếm mang tính chất quy mô to lớn và được chấm thi với những phần thưởng rất có giá trị.
Hôm nay tôi xin được hướng dẫn tiếp cho các bạn phần nâng cao của việc tìm kho báu, đó là "Thi tìm kho báu".
Vâng để tìm kho báu đơn thuần thì chỉ cần có quẻ đến gặp Thầy bói ở Triều Ca để đổi 1 quẻ lấy 1 tấm Mật tịch da dê và tiến hành đi tìm kho báu (Xem tại đây). Nhưng để tham gia "thi tìm kho báu" thì lại không đơn giản như vậy. Muốn được tham gia thì bạn cần phải có sự chuẩn bị và cách làm như sau :
a/ Yêu cầu :
LV : >= 45
Phải có "Tranh bát quái" và 7 quẻ (Đoài, Khảm, Tốn, Ly, Cấn, Chấn, Khôn).
Chỉ được tham gia cuộc thi vào chiều Chủ nhật từ 13h - 18h.
b/ Phần thưởng :
Điểm kinh nghiệm :
Cứ qua 1 bước lại được thưởng điểm 1 lần.
Hoàn thành được thưởng cực nhiều điểm KN. Tôi ở LV 61 được 480.000 điểm kinh nghiệm (Ai ở LV khác được bao nhiêu thì PM tôi để rút ra công thức tính).
10 người đứng đầu được quẻ Càn trong truyền thuyết và Pháp bảo cùng điểm kinh nghiệm (về quẻ Càn sẽ nói ở phần sau)
c/ Cách Hợp tranh bát quái :
Muốn tham gia cuộc thi thì bạn phải có tranh bát quái. Tranh bát quái được làm từ 6 mảnh tranh với cách làm như sau :
!!) Cách làm Mảnh tranh bát quái :
* Nguyên liệu :
Chuộc hồn đăng : Có 2 cách kiếm.
Cách 1 : Mua tại Kỳ Trân các (F2) phần Bách bảo
Cách 2 : Làm nhiệm vụ Thất quải tại Thầy bói - Tây Kỳ (177/ 196) bằng cách nộp 7 quẻ (Đoài, Khảm, Tốn, Ly, Cấn, Chấn, Khôn).
Tiền giấy : Mua ở Đại phu các thành Xivưu, Sùng Thành Doanh, Ngọc Hư Cung
Hoàng Tửu : Mua ở Đại phu các Vạn Tiên Trận (do VTT Thổ bị lỗi không có Đại phu nên không biết ở đó có không).

* Cách làm :
Sau khi có đủ 3 món : Chuộc Hồn đăng, Tiền giấy và Hoàng Tửu đến Tây Kỳ gặp Thầy bói (177/196) chọn "Hợp tranh" ->Chọn "Xác định"->Sẽ được 01 mảnh Tranh bát quái
*Làm đủ 6 lần để được 6 mảnh Tranh bát quái
!!) Cách ghép Tranh bát quái :
* Nguyên liệu :
06 mảnh Tranh bát quái.
01 Hồng Bảo thạch.
05 vạn lượng.
* Cách làm :
Đến Diêu Trì gặp Xích Tùng Tử (195/195), chọn "Hợp thành" và đưa nguyên liệu vào
Kết quả :bạn đã có 1 bức Tranh bát quái hoàn chỉnh.
d/ Thi tìm kho báu :
Vào chiều Chủ nhật hàng tuần, từ 13h - 18h các bạn mang 01 bức Tranh bát quái và 07 quẻ (Đoài, Khảm, Tốn, Ly, Cấn, Chấn, Khôn) đến Tây Kỳ gặp Thầy bói (177/196) chọn "Thi tìm kho báu" -> Muốn tham gia thì chọn "Báo danh"
*Khi bạn chọn Báo danh cũng là lúc cuộc thi bắt đầu được tính giờ. Bạn làm càng nhanh thì bạn càng có hy vọng được giải thưởng. Với 07 quẻ bạn mang đến tương ứng với việc bạn phải lần lượt đi tìm 07 kho báu tương ứng với mỗi quẻ
*Sau khi hoàn thành bước 1 (tìm quẻ thứ nhất) bạn quay về Tây Kỳ gặp Thầy bói (177/196) chọn "Thi tìm kho báu". Lúc này bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn
*Không tham gia : Bỏ tham gia cuộc thi.
Thời gian : Xem thời gian mình đã làm.
Xếp hạng : Xem bảng xếp hạng.
Bước kế tiếp : Tiếp tục làm.
Chắc chắn các bạn sẽ giống tôi, chọn Bước kế tiếp để tiếp tục khẳng định mình.
*Sau khi bạn tìm đủ 7 lần các kho báu tương ứng với các quẻ, thì lúc này bước thứ 8
*Đây là một bước cũng tìm kiếm, nhưng lại hơi khác so với việc tìm kho báu các bạn vừa trải qua. Bạn vẫn cho Vảy Rồng xuống ô số 3 như đi tìm kho báu (hoặc ô khác là tùy bạn).
*Chạy đến Tuyệt Long Lĩnh (Tây Kỳ -> Đồng Quan -> Tam Sơn -> Tuyệt Long Lĩnh) và bắt đầu tìm kiếm Long Hồn Thạch.
*Mọi việc vẫn diễn ra như tìm một kho báu thông thường nhưng có khoảng cách giữa bạn và Long Hồn Thạch (ở đây là 2018). Bạn càng đến gần thì khoảng cách thông báo càng nhỏ lại và khi bằng 0 thì bạn sẽ có được"Long Thạch" ( còn tiếp)

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 12:47 AM
***Còn chờ gì nữa mà không mang ngay về cho "Giám khảo cuộc thi" bác Thầy Bói ở Tây Kỳ và đừng quên xem bạn được nhiêu điểm ...
-> Tôi LV 61 (cũng bỏ lâu rùi) được 488.000 điểm kinh nghiệm (trên kia gõ nhầm thành 480.000). Như vậy tôi ước tính điểm thưởng sẽ khi hoàn thành cuộc thi được theo công thức :
Điểm thưởng = LV * 8.000 điểm
*Cuối cùng hãy xem Bảng xếp hạng để có tên mình hay không
Nếu đã thấy tên của mình thì từ 18h - 24h hãy quay lại để nhận phần thưởng của mình và tiếp tục ngao du với quẻ Càn trong truyền thuyết.
Nếu có quẻ Càn thì bạn mang về Triều Ca gặp Thầy bói để đổi Mật tịch da dê đi tìm kho báu. Ở bước này tôi chưa thực hiện nhưng theo bạn OxIntelxO thì Mật tịch da dê của quẻ Càn sẽ dẫn bạn đến một chỗ "đào" được một đám quái từ LV 60 - LV 80. Đánh đám quái này để kiếm đồ

.::Nhiệm vụ đóng sách Lý Tịnh::.

Yêu cầu :
- Phải là thành viên ở trong Lãnh Địa.
- 1 mảnh Sách chư hầu (mảnh) : Có Bán trong F2.
Địa điểm :
- Thác Tháp Lý Thiên Vương (Lý Tịnh) ở Đài Phong Thần.
Điểm thưởng :
- Điểm kinh nghiệm :
Level của bạn * 5000 = Số điểm kinh nghiệm được thưởng.
- Điểm tích luỹ sách của Lãnh Địa tăng 1.
Lưu ý :
- Chỉ làm được mỗi ngày 1 lần duy nhất (cách nhau 24h).
- Điểm kinh nghiệm không cộng dồn.

::NV vận chuyển và đi buôn có lãi + kinh nghiệm::.

1/ Yêu cầu :
Đi buôn : LV >=20
Làm nhiệm vụ vận chuyển : LV >=25
Tiền vốn.
Phi Mao phù
(Nếu thuê lạc đà siêu tốc 130 thì phải có).
2/ Chuẩn bị :
a) Mua Phi Mao phù :
Nếu thuê lạc đà siêu tốc 130 thì bạn phải có Phi Mao phù để thuê lạc đà.
Bấm F2 để mở Kỳ Trân Các -> Tạp phẩm -> Phi Mao phù
b) Thuê lạc đà :
Đến Thương điếm, bấm vào Thương vụ -> Chọn Xác định ->chọn loại lạc đà muốn thuê
Lúc đó sẽ ra thông báo
***Lưu ý :
Trên góc phải màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng của Môn bài giao dịch và số thời gian bạn có thể dùng để đi buôn. Nếu không muôn buôn nữa hãy trả lạc đà và bấm phải chuột vào đó.
Khi không muốn buôn hãy vào Thương điếm và chọn Trả lạc đà.
Lạc đà tốc độ 50 không cần thuê bằng Phi Mao Phù.
Nếu chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thì không nên thuê lạc đà cấp cao vì như thế sẽ tốn nhiều tiền, chỉ nên thuê lạc đà vừa đủ chở hàng nhiệm vụ.
3/Thực hiện :
a) Đi buôn :
Bấm vào Thương điếm, chọn Mua vật phẩm -> Chọn loại hàng hoá bạn định mua ( Hiển thị trên bảng mua hàng như sau :Tên món hàng - Giá mua - Số lượng hàng còn trong kho - Trọng lượng )
* Lưu ý :
Để ý trọng lượng lạc đà có thể chở được và trọng lượng món hàng để mua cho phù hợp (xem bảng hàng hoá chi tiết ở dưới). Nếu bạn mua vượt quá trọng lượng có thể chở được của Lạc đà thì sẽ có thông báo : Hàng quá nặng. Bạn chỉ việc điều chỉnh số lượng hàng mua cho phù hợp.
Ghi ngay ra giấy giá mua vào ở tại thời điểm mua hàng (giá thay đổi liên tục) để so sánh khi bán hàng : Lãi thì bán, lỗ thì đi thành khác bán.
Sau khi mua đầy hàng, bạn hãy chọn thành muốn đến bán (Tây Kỳ, Triều Ca, Xivưu, Sùng Thành, Ngọc Hư Cung).
Nếu chưa biết đường đi có thể tìm đường
Đến thành muốn bán, bạn chạy đến Thương điếm và chọn Bán vật phẩm ( Hiển thị trên bảng bán hàng như sau :Tên món hàng - Giá bán - Số lượng hàng có - Trọng lượng )
* Lưu ý :
Xem lại giá mua vào ở tại thời điểm mua hàng để so sánh với giá bán : Lãi thì bán, lỗ thì đi thành khác bán.
Nếu muốn thêm thời gian buôn trong ngày hãy dùng thêm Môn bài giao dịch mua tại Kỳ Trân Các (F2).

b) Làm nhiệm vụ vận chuyển :
Bấm vào Thương điếm, chọn Vận chuyển
Hiện ra thông báo yêu cầu hàng cần vận chuyển và số lượng
Ví dụ trên : Hồ Lô Tảo - Số lượng : 20
Sau khi biết được mặt hàng cần phải vận chuyển, xem bảng hàng hoá ở dưới để đến đúng thành có món hàng đó và mua đủ số lượng yêu cầu rồi quay lại thành bạn nhận nhiệm vụ để trả nhiệm vụ.
Sau khi mua xong hàng có thể quay lại nhanh nơi nhận nhiệm vụ bằng cách sử dụng Bào thương hồi thành phù có bày bán trong Kỳ Trân Các (F2)
Quay về đến thành trả nhiệm vụ -> ố tiền và điểm kinh nghiệm được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ
Lưu ý :
Nếu đến nơi mua hàng để làm nhiệm vụ mà hết hàng thì bạn chờ 1 lúc là sẽ có hàng.
Nếu không muốn làm nữa thì chọn Hủy n/v.
Nếu muốn thêm lần làm nhiệm vụ vận chuyển trong ngày hãy dùng thêm Túi hàng mua tại Kỳ Trân Các (F2).
c) Trả lạc đà :
Bấm vào Thương điếm, chọn Trả lạc đà -> Xác nhận
4/ Các loại hàng ở các thành thị và trọng lượng :
Tây Kỳ :
Tảo - Hồ Lỗ Tảo (2)
Quế - Nguyệt Quế Tử (5)
Cổ - Ngưu Bì Cổ (8)
Triều Ca :
Châu - Dạ Quang Châu (2)
Khúc - Cửu Khúc Châu (5)
Cầm - Ngũ Huyền Cầm (8)
Xivưu :
Hương - Định Thần Hương (1)
Trúc - Long Công Trúc (4)
Thụ - Trường Xuân Thụ (7)
Xùng Thành Doanh :
Lý - Hoàng Trung Lý (1)
Trầm - Bất Trầm Mộc (4)
Nham - Tam Đảo Nham (7)
Ngọc Hư Cung :
Xa - Xa Mã Chi (1)
Hồng - Ngọc Hồng Thảo (4)
Thạch - Đại Lý Thạch (7)
Sa mạc Phong Than : (Đẳng cấp >= 40)
Tiễn - Quy Tiễn Vũ (3)
Phù Mộc - La Phù Mộc (6)
Linh - Mã Đâu Linh (9)
Hải Câu : (Đẳng cấp >= 50)
Thiệt - Xà Thiệt Thảo (4)
Bồ - Thạch Xương Bồ (7)
Ngũ Chỉ - Ngũ Linh Chỉ (10)
Hiên Viên tầng 3 : (Đẳng cấp >= 60)
Kỳ Lân Giác (5)
Tử Bách Hợp (8)
Hỷ Thụ Quả (11)
Băng Xuyên Đại Phong : (Đẳng cấp >= 70)
Cao - Hàn Thạch Cao
Liên - Tuyết Liên Hoa
Cốt - Ngọc Long Cốt
5/ Kinh nghiệm :
Hãy kết hợp làm nhiệm vụ vận chuyển và đi buôn thì bạn sẽ luôn luôn có lãi.
Luôn luôn ghi giá mua để so sánh với giá bán, lãi thì bán - lỗ thì đi thành khác bán.
Hãy để ý thời gian ở Môn bài giao dịch, nếu hết giờ bạn sẽ phải trả Lạc đà mà không bán được hàng -> mất hàng.
Nếu chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thì bạn hãy mua 1 lúc hết các hàng ở thành bạn đến (mua đủ số lượng trả nhiệm vụ) để nếu trong trường hợp nhận được nhiệm vụ mà có hàng thì trả ngay (tiết kiệm thời gian đi lại).
Chúc các bạn thành công và ngày càng giàu có!

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 12:50 AM
.::Nhiệm vụ Vận Chuyển trong Bào Thương::.

Đẳng cấp yêu cầu: 25
Số lần làm mỗi ngày : 5 lần.
Nếu muốn làm thêm thì phải mua Túi Hàng trong Kỳ Trân Các thì sẽ có thể làm tiếp tục.
Các địa điểm nhận hàng và giao hàng :
*Đẳng cấp dưới 40 :
Tây Kỳ
Triều Ca
Sùng Thành Đại Doanh
Ngọc Hư Cung
Xi Vưu Mộ
Đẳng cấp >= 40 và nhỏ hơn 50 :
Các địa điểm nhận hàng và giao hàng :
Tây Kỳ
Triều Ca
Sùng Thành Đại Doanh
Ngọc Hư Cung
Xi Vưu Mộ
Sa Mạc Phong Than (Sa Mạc Tầng 3)
*Đẳng cấp >= 50 và nhỏ hơn 60 :
Các địa điểm nhận hàng và giao hàng :
Tây Kỳ
Triều Ca
Sùng Thành Đại Doanh
Ngọc Hư Cung
Xi Vưu Mộ
Sa Mạc Phong Than (Sa Mạc Tầng 3)
Đông Hải Hải Câu (Đông Hải Tầng 3 - Long Cung Tầng 3 - Thuỷ Vực Tầng 3)
*Đẳng cấp >= 60 và nhỏ hơn 70 :
Các địa điểm nhận hàng và giao hàng :
Tây Kỳ
Triều Ca
Sùng Thành Đại Doanh
Ngọc Hư Cung
Xi Vưu Mộ
Sa Mạc Phong Than (Sa Mạc Tầng 3)
Đông Hải Hải Câu (Đông Hải Tầng 3 - Long Cung Tầng 3 - Thuỷ Vực Tầng 3)
Hiên Viên Động Tầng 3
*Đẳng cấp >= 70 :
Các địa điểm nhận hàng và giao hàng :
Tây Kỳ
Triều Ca
Sùng Thành Đại Doanh
Ngọc Hư Cung
Xi Vưu Mộ
Sa Mạc Phong Than (Sa Mạc Tầng 3)
Đông Hải Hải Câu (Đông Hải Tầng 3 - Long Cung Tầng 3 - Thuỷ Vực Tầng 3)
Hiên Viên Động Tầng 3
Băng Xuyên Đại Phong ( Băng xuyên Tầng 3)

Phần Thưởng

*Đẳng cấp <40
Điểm kinh nghiệm thưởng thêm :level*100
Tiền được thưởng :20000 lượng
*Đẳng cấp >= 40 và < 50
Điểm kinh nghiệm thưởng thêm : Level * 150
Tiền được thưởng : 25000 lượng.
*Đẳng cấp >= 50 và < 60
Điểm kinh nghiệm thưởng thêm : Level * 200
Tiền được thưởng : 30000 lượng.
*Đẳng cấp >= 60 và < 70
Điểm kinh nghiệm thưởng thêm : Level *250
Tiền được thưởng : 35000 lượng.
*Đẳng cấp >= 70
Điểm kinh nghiệm thưởng thêm : Level * 300
Tiền được thưởng : 40000 lượng.

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 12:52 AM
.::NHIỆM VỤ PHU THÊ ::.

1/ Yêu cầu :
LV >= 27
2/ Cách thực hiện :
*Bạn đến Tây Kỳ tìm Nhậm đại tẩu (170.195) , chọn Phu Thê :
Chọn Xác định để nhận nhiệm vụ :
*Tìm Dương Tiễn (165.185) , chọn Phu Thê :
*Dương Tiễn đưa bạn 3 tấm biến thân phù và chỉ bạn cách dùng.
Quay về lần lượt bấm phải chuột vào Biến thân phù :
**Chọn biến thành Phi Thố và Ngọc Nữ, mỗi lần biến đều nói chuyện với Nhậm đại ca.
**Lần cuối cùng bạn chọn Love :
*Biến thành 3 chữ "Ủa ai nỉ" thì gặp Nhậm đại tẩu
Lưu ý : Nếu biến sai bạn phải mua cái biến hình khác phù hợp trong Kỳ Trân Các (F2) để biến lại.
Hoàn thành nhiệm vụ, bạn nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm và 20 điểm sức lực.
Sau khi biến xong 30' sau có thể trở lại bình thường hoặc mua Hồi thân phù ở Võ sư, Tạp hóa hoặc Đại phu để trở lại bình thường!

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 12:54 AM
.::NHIỆM VỤ THIÊN NGOẠI PHI TIÊN ::.

1/ Yêu cầu :
LV >= 39
2/ Cách thực hiện :
Bạn đến Tây Kỳ tìm Người Tây Vực (185,192) , chọn Phi Tiên :
Chọn Xác định để nhận nhiệm vụ :
Đến tìm Thầy tướng số (174,188) chọn Phi Tiên:
Chọn Xác định để đưa cho Thầy Tướng số 1.000 lượng và được biết món quà đó là gì
Thầy Tướng số cho bạn một Bá Lạc nhãn cấp 1 (vật phẩm hợp thành thú cưỡi) và khuyên bạn nên đến Xi Vưu mộ hỏi Cao Minh
Đến Xi Vưu mộ tìm Cao Minh (206,198) chọn Phi Tiên :
Đến Tây Kỳ -> Hoang Mạc giết Trư Tinh (187,186)(183,192)(183,188)(187,189) :
Đánh đến khi nào ra thông báo -> Nhận được mảnh Lưu Tinh
Đem về cho Người Tây Vực, có thể mở chức năng hợp thành vật cưỡi.
Lúc này nếu bạn nâng cấp thú chỉ cần 01 Bá Lạc nhãn cùng cấp với 01 thú cưỡi trắng và 10 điểm danh vọng rồi nói chuyện với Người Tây Vực và chọn Bá Lạc Nhãn

*Lưu ý :
Khi nâng cấp chỉ được để trong hành trang 01 thú cưỡi trắng.
Sau khi hợp thành vật cưỡi, nếu bạn còn muốn hợp thành vật cưỡi có thể tiếp tục đi tìm một mảnh Lưu Tinh về đưa cho người Tây Vực.

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 12:57 AM
.::NHIỆM VỤ THIÊN THỤ - TRỒNG CÂY THẦN BÍ::.

1/ Yêu cầu :
LV >= 37
Có 3 cây liễu mộc (hoặc Hạt thần bí)
Tiền và đồ theo yêu cầu (đồ thủ khố, đồ tứ tượng, pháp bảo)
Có thể dùng Ngọc Hư Lộ mua tại Kỳ Trân Các để đổi mầm tốt
Sử dụng Hoa Thanh Lộ mua tại Kỳ Trân Các (F2) - Đặc trưng để làm thêm.

2/ Cách thực hiện :
Tại Diêu Trì người chơi gặp Nhị Lang thần (204,201) , chọn Thiên Thụ
Đổi 3 cây Liễu mộc lấy Hạt thần bí
Đến Triều Ca tìm Tì Bà (223,179) , chọn Đổi mầm
Lúc này có 2 sự lựa chọn cho bạn
Chọn Mầm thường sẽ mất 1 vạn lượng.
Chọn Mầm đặc biệt sẽ mất 1 vạn lượng và Ngọc Hư Lộ nhưng đổi lại bạn sẽ được cộng ngay 2 điểm phát triển của cây.
Lúc này bạn được Mầm cây thần bí
Mỗi cây giống có thể trồng 10 lần. Bạn có thể phối hợp các hình thức chăm sóc như : Tưới nước, bón phân, bắt sâu
Lưu ý : Quá trình có thành công hoặc thất bại.

* Quá trình chăm sóc :
a) Tưới nước : Mỗi lần tưới nước cần đóng 1.000 lượng và 1 loại nguyên liệu bất kỳ (10 cái).
Đến Ngọc Hư Cung gặp Linh Bảo Đại Pháp Sư (207,195) , chọn Tưới nước
Nhận được yêu cầu
Khi tìm đủ 10 cái nguyên liệu theo yêu cầu về Ngọc Hư Cung gặp Linh Bảo Đại Pháp Sư (207,195) , chọn Tưới nước

Lưu ý :
Bấm vào Thủ khố ở Ngọc Hư Cung (XiVưu Mộ hoặc Sùng Thành Doanh) rồi chọn Nguyên liệu và chọn loại nguyên liệu cần tìm để biết chỗ đánh.
Khi trả nhiệm vụ độ trưởng thành của cây giống sẽ tăng 4 điểm. Quá trình tưới nước có 10% khả năng bị thất bại, nếu thất bại, độ trưởng thành sẽ bị giảm 1 và không nhận được điểm kinh nghiệm. Nếu liên tục tưới nước tỷ lệ thất bại sẽ tăng lên.

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 01:01 AM
.::NHIỆM VỤ VI LAO::.

1/ Yêu cầu :
LV >= 57
Có 1 cây liễu mộc.
Tiền.
2/ Cách thực hiện :
Tại Tây Kỳ người chơi gặp Tiểu Bảo (182,194) , chọn Vi Lao (hoặc Họa địa Vi lao)
Gặp Ông lão Hái thuốc (178,193) , chọn Vi Lao (hoặc Họa địa Vi lao).
Ông lão hái thuốc sẽ bảo bạn đến Thủ Dương sơn tiêu diệt Cự Thạch để lấy Huyền Thảo.
Đến Ngọc Hư Cung - Thủ Dương sơn tiêu diệt Cự Thạch (151.175) (134.185) (134.204) có thể lấy được Huyền Thảo
Nhận được Huyền thảo về Tây Kỳ đối thoại với Võ Cát (181.195), chọn Vi Lao (hoặc Họa địa Vi lao)
Đến Ngọc Hư Cung gặp Xích Tinh Tử (213.197), chọn Vi Lao (hoặc Họa địa Vi lao)
Nhận được yêu cầu : Cần 1 cây Liễu Mộc, 1 tấm Côn Lôn kính, 2 Đèn Thần.

a) Kiếm Côn Lôn Kính
Đến Triều Ca - Mạnh Tân - Ải Tam Sơn - Tuyệt Long Lĩnh - Bích Du Cung tầng 1 - Bích Du Cung tầng 2 tiêu diệt Thi Thú (212.211)(196.213)(190.219)
Lấy được Côn Lôn Kính
b) Mua 02 Đèn Thần
Đến XiVưu Mộ gặp Cao Giác (205,197) ,chọn Mua đèn
Mất 5.000 lượng bạn sẽ mua được 01 Đèn Thần. Mua đủ số lượng yêu cầu là 02 cái.

C) Kiếm 01 Liễu mộc :
Có bằng 3 cách
Cách 1 : Mua từ nhà buôn thần bí ở Tây Kỳ.
Cách 2 : Làm nhiệm vụ Thu Thập của Thủ Khố các nơi : Sùng Thành Đại Doanh - Ngọc Hư Cung - Xi Vưu Mộ , nếu may mắn sẽ được thưởng 1 nhánh Liễu Mộc.
Cách 3 : Mua ở chợ.
Sau khi có đủ vật phẩm, đến đối thoại với Xích Tinh Tử -> sau đó đi Tây Kỳ tìm Võ Cát rồi lại quay lại đối thoại với Xích Tinh Tử và xem bạn nhận được gì ...

* Lưu ý : Khi làm lại bạn chỉ cần gặp Võ Cát để bắt đầu thực hiện
***Chúc các bạn thành công và kiếm được nhiều thủy tinh!***

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 01:04 AM
NHIỆM VỤ KẾ TỤC ( nhiệm vụ này luyện skill đã lắm )

Yêu cầu
Lv: bất kỳ đẳng cấp nào

Cách thực hiện

-B1:
+Dị Nhân đến gặp Đại Phu ở Xi Vưu Mộ(195-202)
+Giáp Sĩ đến gặp Đại Phu ở Sùng Thành Doanh(204-197)
+Đạo Sĩ đến gặp Đại phu ở Ngọc Hư Cung(219-201)
Và click vào chữ Kế Tục

-B2: Bạn sẽ chọn loại quái vật để đánh, tùy theo cấp độ của bạn mà số lượng quái vật bạn sẽ phải đánh là:
Đẳng Cấp--------------------Số Quái Vật cần Đánh
1-10------------------------------10
11-20-----------------------------20
21-40-----------------------------40
41-60-----------------------------80
61-80-----------------------------150
81-100----------------------------250
100 trở lên------------------------400

III Phần Thưởng(cực nhảm):
-100 điểm kinh ngiệm(nhảm kinh)
-Nguyên liệu làm nv Thu Thập(cái này trong quá trình đi làm nv sẽ tự rơi vào trang bị)

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 01:06 AM
.::Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Chủ Tuyến Cấp 92::.

Các bước thực hiện:

*Dùng Khứ Lai Phù để đến Ngọc Hư Cung 10 năm trước tìm Khương Tử Nha (198, 201) nhận nhiệm vụ Thông Thiên
*Khương Tử Nha sẽ cho người chơi Mật Đồ Da Dê và Sách Chỉ dẫn. Nhấp chuột phải vào Sách Chỉ Dẫn để biết những bước cần làm
*Đến gặp Thương Nhân tại Đại Phong Băng Xuyên
*Để tìm Tham Lam
*Đến gặp Cửu Di ở Tam Sơn
*Tìm Vô Tri
*Tìm Tàn Nhẫn tại Bắc Hải bằng cách nhấp chuột phải vào Mật Đồ Da Dê như quá trình tìm Quẻ Thất Quải:
*Sau khi tìm đủ 3 vật phẩm trên, người chơi đến Vạn Tiên Trận Phong gặp Thông Thiên Giáo Chủ
*Nhấp chuột phải vào Khứ Lai Phù để gọi ra Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn
*Sau khi tiêu diệt được Thiên Hồn, Địa Hồn và Mệnh Hồn, người chơi sẽ nhận được Viễn Cổ Hỏa Diệm, yêu cầu trong 3 phút phải giết được Thông Thiên Giáo Chủ
**Nếu sau 3 phút không giết được Thông Thiên Giáo Chủ, nhiệm vụ sẽ thất bại, người chơi sẽ phải làm lại từ đầu.
*Sau khi giết được Thông Thiên Giáo Chủ, người chơi sẽ nhận được Hàn Băng Nguyên Khí.
*Dùng Khứ Lai Phù về Ngọc Hư Cung 10 năm trước gặp Khương Tử Nha (198, 201) để hoàn thành nhiệm vụ

***Hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được nhận 1 trong 3 phần thưởng

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 01:08 AM
.::Nhiệm Vụ Nhập Hồn Phiên Bản Mới::.

I.Yêu Cầu:
Đẳng cấp :49
Nơi nhận nhiệm vụ : Long Cát Công Chúa ở Diêu Trì
Số lần làm nhiệm vụ mỗi ngày : 20 lần . Một lần free - 19 lần tốn xu .

II.Các Trang Bị có thể Nhập Hồn:
Tinh Cang : Giày - Nón - Đai
Thái Ất : Giày - Nón - Đai
Giác Thú : Giày - Nón - Đai

Các bước thực hiện :
Đem 15 Phong Lệ + 15 Thủy Hồn + 15 Địa Tâm + 15 Hỏa Linh + 1 Liễu Mộc cùng một trong 9 loại trang bị màu trắng như đã nêu ở trên gặp Long Cát Công Chúa .
Ví dụ ở đây là Nón Tinh Cang .
Hợp thành thành công sẽ cho ra nón Tinh Cang nhập hồn và 5000 điểm kinh nghiệm . Hợp thành thất bại thì mất tất cả các nguyên liệu và chỉ nhận được 5000 điểm kinh nghiệm .
Khi nhập hồn thành công thì đối thoại với Long Cát Công Chúa thì Long Cát Công Chúa sẽ kêu bạn đi kiếm Viễn Cổ Thần .

Viễn Cổ Thần :
Các nơi có thể tìm được Viễn Cổ Thần :
Bắc Hải
Tây Côn Lôn
Cự Lộc
Đồng Quan
Tam Sơn
Sa Mạc Thổ Thành
Đông Hải Long Cung
Hiên Viên Động tầng 1
Ngọc Tuyền Băng Xuyên
Đi tìm Viễn Cổ Thần ở các nơi kể trên . Khi tìm gặp Viễn Cổ Thần và đối thoại với nó thì nó sẽ thu đi Nón Tinh Cang đó và đưa bạn đến gần Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn .
Đối thoại với Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn, thì bạn sẽ được đề nghị là phải đánh thắng Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn thì mới được Nón Tinh Cang.
Sau khi giết Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn thì sẽ thu được Nón Tinh Cang (lục) hoặc trắng. Nếu như thu được Nón Tinh Cang Trắng thì nó sẽ cộng may mắn vào lần sau khi bạn giết Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn . Nếu như thu được Nón Tinh Cang Lục thì may mắn của bạn sẽ về 0.

Lưu ý đặc tính của Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn :
Có 5 phút đầu tiên là ở trạng thái phi chiến đấu (nghĩa là ta và nó chưa thể đánh nhau)
Sau 5 phút thì nó sẽ ở trạng thái chiến đấu (Nghĩa là ta và nó có thể đánh nhau)
Sau 15 phút thì nó sẽ biến mất nếu ta không giết được nó (theo lý thuyết là vậy)

Lưu ý điểm may mắn trong nhiệm vụ Nhập Hồn :

Mỗi lần giết Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn nếu như rớt trang bị trắng thì bạn sẽ được cộng điểm may mắn rớt ra đồ lục vào lần sau.
Mỗi lần giết Thượng Cổ Giáp Sĩ Linh Hồn nếu như rớt trang bị lục thì điểm may mắn của bạn sẽ bị reset về 0


Hướng Dẫn Cụ Thể Cách làm ( Ví dụ đối với Mũ Tinh Cang)

Nhân vật nhiệm vụ
Long Cát Công Chúa (Diêu Trì, tọa độ 219,188).
Manh Mối (Thổ Thành , tọa độ 184,188).
Tinh Cang Thượng Cổ Chiến Hồn (Thổ Thành, tọa độ 185,200).

Các bước thực hiện:

Chuẩn bị sẵn một loại trang bị có thể nhập hồn như Tinh Cang Khôi, Tinh Cang Yêu Đái…
Địa Tâm – Thủy Hồn – Hỏa Linh – Phong Lệ mỗi thứ 15 cái.
Một cái Liễu Mộc.
Đến Diêu Trì gặp Long Cát Công Chúa (219,188), đối thoại nhận nhiệm vụ Nhập Hồn.
Chọn một loại trang bị cần nhập hồn, sẽ được một trang bị nhiệm vụ đã được nhập hồn.
Theo chỉ dẫn của Long Cát Công Chúa, tìm gặp Manh Mối tại Thổ Thành (184,188).
Đối thoại với Manh Mối, nhấn phím Xác định để gặp Tinh Cang Chiến Hồn.
Đối thoại với Tinh Cang Chiến Hồn, nhấn phím Xác định để bước vào trận chiến.
Sau khi đánh bại Tinh Cang Chiến Hồn, nếu may mắn, trang bị Nhập Hồn sẽ biến thành một trang bị lục
Nếu không may, Quý kỳ sĩ sẽ được nhận thêm một trang bị trắng giống như trang bị được nhập hồn, đồng thời điểm may mắn được tăng cao.

Chú ý:

Nhân vật mỗi lần đối thoại với Manh Mối sẽ tăng điểm may mắn lên cao.
Điểm may mắn sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ rơi trang bị lục khi nhân vật đánh bại Tinh Cang Chiến Hồn nhưng không nhận được trang bị lục.
Nếu nhận được trang bị lục thì điểm may mắn sẽ trở về 0.
Vật phẩm tinh cang chiến hồn (trang bị đã được nhập hồn) khi rơi dưới đất sẽ biến mất.
Mỗi ngày nhân vật có thể thực hiện 20 lần nhiệm vụ Nhập Hồn. Trong đó được hệ thống cho phép thực hiện 1 lần, muốn thực hiện 19 lần còn lại, người chơi cần sử dụng Linh Hồn Kỳ trong Kỳ Trân Các.

Các Tọa độ của Manh Mối :

Bắc Hải ( 250 - 204 )
Tây Côn Lôn ( 201 - 201 )
Cự Lộc
Đồng Quan ( 214 - 224 )
Tam Sơn ( 172 - 217 )
Sa Mạc Thổ Thành ( 184 - 188 )
Đông Hải Long Cung ( 237 - 172 )
Hiên Viên Động tầng 1 ( 204 - 177 )
Ngọc Tuyền Băng Xuyên ( 224 - 182 )

th3_phant0m_0f_th3_l0v3
19-06-2008, 01:13 AM
Nhiệm Vụ Giáo Huấn

Yêu cầu
-Đẳng cấp: >=20

Các bước thực hiện nhiệm vụ:
Nhân vật có đẳng cấp 20 - 29 đến gặp Tạp hóa thương nhân tại các Tân Thủ Thôn theo đúng hệ phái để nhận nhiệm vụ
Giáp sĩ nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa thương nhân ở Sùng Thành Doanh (207,198).
Dị nhân nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa thương nhân ở Xi Vưu Mộ (202,201).
Đạo sĩ nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa thương nhân ở Ngọc Hư Cung (216,201).

Đối thoại với Tạp hóa thương nhân nhận nhiệm vụ đi giáo huấn quái vật.

Xác nhận nhiệm vụ:
Tạp hóa thương nhân sẽ chỉ định cho người chơi biết sẽ phải đánh loại quái vật nào để trừ hại cho dân.
Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.
Quay về gặp Tạp hóa thương nhân giao trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng: 3000 điểm kinh nghiệm và 3000 lượng.

Lưu ý:
Nhân vật đẳng cấp từ 20 đến 29 có thể nhận nhiệm vụ giáo huấn 3 lần/ngày
Nhân vật đẳng cấp từ 29 trở lên chỉ có thể nhận được một lần nhiệm vụ cuối cùng (đánh 40 con Thiên Hạo).

Cánh cửa thử thách đầy cam go tiếp tục mở ra. Hãy một lần mạo hiểm và chứng tỏ tài nghệ của mình!