PDA

View Full Version : Cách khắc phục lỗi HMN: Failed to execute patcher?


Mai**Huong
03-04-2008, 11:12 AM
Mấy anh cho em gái hỏi khi chơi CF nó bị lỗi cài đặt này nè
HMN: Failed to execute patcher>>>>>>>>>>>>trả lời giúp em?

piavgg
03-04-2008, 01:01 PM
Bạn vào Internet option/ Connections/ LAN settings/ bỏ chọn Use a proxy server for your lan ... thử xem