PDA

View Full Version : Súng ống trong CF deee


jim raynor1970
21-02-2008, 10:36 AM
mấy hôm nay lang thang trên mạng kiếm được mấy hình này nên post lên cho anh em ngâm cứu:
Súng lục:
1. M92
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/92f.gif
Thông số:
Caliber: 9x19mm Luger/Para; also .40SW in Mod.96 and 9x21mm IMI in mod.98
Action: Double action
Overall Length: 217 mm (197 mm Compact versions)
Barrel Length: 125 mm (109 mm Compact versions)
Weight Unloaded: 950-975 grams, depending on model
Capacity: 15 rounds (all 92 and 98 models except compact); 13 rounds (92 Compact); 11 rounds (mod.96 in .40SW); 8 rounds (92 Compact type M)
Năm sản xuất: 1976
2. Desert Eagle
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/deserteagle-1139762252-2.jpg
Thông số:
Type: Single Action
Chambering: .357 Magnum, .41 Magnum (obsolete), .44 Magnum, .440 Cor-bon, .50 AE
Length overall: 10.24 in. - 260mm
Weight: 62 oz. - 1,715 g empty
Barrel length: 6 in. - 152 mm (also 10" - 254 mm)
Magazine: 9 (.357), 8 (.44) or 7 (.50) rounds
Năm sản xuất: 1979
3. P288
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/sigsauer_p228-1.jpg
Thông số:
Type Double-Action or Double-Action Only semiautomatic

Caliber: .357 SIG, .40 SW
Length, overall: 180 mm
Barrel length: 99 mm
Weight, w empty magazine: 825 g
Capacity: 13 rounds
Năm sản xuất:1989

SMGS:
1. H&K MP5
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/mp5-1.jpg
Thông số:
Caliber 9x19mm Parabellum (also .40S&W and 10mm Auto)
Weight, empty 2.54 kg
Length 680 mm
Barrel length 225 mm
Rate of fire 800 rounds per minute
Magazines 15 and 30 rounds
Năm sản xuất:1966
2. P90
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/sof_P90and57.jpg
thông số:
Caliber: 5.7x28mm SS190
Weight: 2.54 kg empty; 3 kg loaded with magazine with 50 rounds
Length: 500 mm
Barrel length: 263 mm
Rate of fire: 900 rounds per minute
Magazine capacity: 50 rounds
Effective range: 200 meters
Năm sản xuất:1980
3.XL1014 ( cho vào dòng súng phụ)
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/benelli_m4_1-1.jpg
thông số:
Type: gas operated, semi-auto
Gauge: 12 (chamber 3" - 76 mm)
Length: 1010 mm (extended stock), 886 mm (closed stock)
Barrel length: 470 mm
Weigth 3.8 kg unloaded
Feeding: 6 rounds in underbarrel tube magazine
Súng trường:
1.AK47 và AK74:
1.1.AK47
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/ak473.jpg
Thông số:
Caliber 7.62x39 mm
Action: Gas operated, rotating bolt with 2 lugs
Overall length: 870 mm
Barrel length: 415 mm
Weight, with empty magazine: AK 4,3 kg; AKM 3,14 kg
Magazine capacity 30 rounds (40 rounds box magazines and 75 rounds drums from RPK also may be used)
Cyclic rate of fire 600 rounds per minute
Maximum effective range: about 400 meters
năm sản xuất:1947
1.2.AK74
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/ak741.jpg
thông số:
Caliber: 5.45x39 mm
Action: Gas operated, rotating bolt with 2 lugs
Weight: 3,3 kg (with empty magazine without bayonet); 3,6 kg (with loaded magazine)
Length: 943 mm (AKS-74 with folded butt - 690 mm)
Barrel length: 415 mm
Magazine capacity: 30 rounds standard
Effective range: 500 meters
Rate of fire: 600 - 650 rounds per minute
năm sản xuất: 1974
2. M16A1, A2, A3, A4
M16A1
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/m16a1.jpg
Thông số:
Caliber 5.56x45mm (.223 Remington), M193 5.56x45mm NATO / M855
Action gas operated, rotating bolt
Overall length 986 mm 1006 mm
Barrel length 508 mm 508 mm
Weight, empty / loaded w. 30 rounds 2.89 kg / 3.6 kg 3.77 kg / 4.47 kg
Magazine capacity 20 or 30 rounds standard
Rate of fire, cyclic 650 - 750 rounds per minute 800 rounds per minute
Muzzle velocity 945 m/s 975 m/s
Maximum effective range 460 meters 550 meters
Năm sản xuất:1964
M16A2 (chỉ post ảnh)
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/m16A2-1.jpg
M16A3
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/m16a3.jpg
M16A4
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/m16a4.jpg
3. M4A1
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/m4a1.jpg
Thông số:
Caliber: 5.56mm NATO
Action: Gas operated, rotating bolt
Overall length: 838 mm (stock extended); 757 mm (stock fully collapsed)
Barrel length: 370 mm
Weight: 2.52 kg without magazine; 3.0 kg with magazine loaded with 30 rounds
Rate of fire: 700 - 950 rounds per minute
Maximum effective range: 360 m
năm sản xuất: 1990
4. Steyr AUG
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/aug.jpg
Thông số:
Caliber: 5.56mm NATO (.223rem)
Action: Gas operated, rotating bolt
Overall length: 805 mm (with standard 508 mm barrel)
Barrel length: 508 mm (also 350 mm SMG, 407 mm Carbine or 621 mm LMG heavy barrel)
Weight: 3.8 kg unloaded (with standard 508 mm barrel)
Magazines: 30 or 42 rounds box magazines
Rate of fire: 650 rounds per minute
Effective range of fire: 450-500 meters with standard assault rifle barrel
Năm sản xuất: 1977
Súng ngắm:
1. Remington M700
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/remington700-1.jpg
Thông số:
Caliber: .223 Rem (5.56x45mm) and .308 Win (7.62x51mm, 7.62mm NATO)
Operation: Bolt Action, rotating bolt with 2 lugs
Weight: 4.08kg empty without telescope
Length: 1662mm
Barrel: 660mm. (other lenghts available)
Feed: 4-Round internal magazine (detachable magazine in model 700 Police DM in .308 Win)
Stock: HS Precision
Sights: variable telescopic
Max Effective Range: 800 meters
Expected Accuracy: Less than 1 MOA with M118 (Ammo is limiting factor)
Năm sản xuất: 1962
2. AWP
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/AWP3.jpg
Thông số:
Caliber: L96, AW, AW Police, AW Folding: 7.62x51mm NATO (.308 win); Super Magnum: .338 Lapua (8.60x70mm), .300 Win Mag, 7mm Rem Mag
Operation: Bolt Action
Length: 1270mm
Barrel lenght: 686mm (.338 Lapua), 660mm (.300 and 7mm)
Weight: 6.8kg empty without telescope
Magazine Capacity: 5 round box magazine
Maximum Effective Range: ca. 800 meters for 7.62mm NATO variants, 1100+ meters for Magnum variants
Năm sản xuất: 1980
Súng máy:
M60
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/70483792_1.jpg
Thông số:
Caliber
7.62x51 NATO

Weight, kg
10.4 (with bipod) + 6.8 (M122 tripod)
8.5 (with bipod)
10.5 (long barrel)
10.2 (short barrel)
9.9 (assault barrel)

Overall length, mm
1,067
1,077
1,066 (long barrel)
939 (short barrel)
965 (assault barrel)

Barrel length, mm
560
558
560 (long)
441 (short)
423 (assault)

Cyclic rate of fire, rounds per minute
550
550
550

Feed and capacity
Belt, 100 or 200 rounds
Năm sản xuất:1957
Vì CF mới Close Beta nên ít vũ khí khi nào open sẽ có nhiều hơn tui sẽ tiếp tục post bibibib:D

BaamBoo
21-02-2008, 12:01 PM
Cần gì chờ OB mới post tiếp bạn, súng ống trong CF giống CS, bên box CS đã có những topic post đầy đủ hình ảnh rồi nên chắc bạn ko cần post lại :D

Monster_gfv
22-02-2008, 08:22 AM
3.XL1014 ( cho vào dòng súng phụ)
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/benelli_m4_1-1.jpg[/IMG]
thông số:
Type: gas operated, semi-auto
Gauge: 12 (chamber 3" - 76 mm)
Length: 1010 mm (extended stock), 886 mm (closed stock)
Barrel length: 470 mm
Weigth 3.8 kg unloaded
Feeding: 6 rounds in underbarrel tube magazine
^:)^ Pa ơi pa cái này mà cho vô dòng SMG thì thua luôn. Shotgun luôn có một dòng riêng của nó.
Còn "súng trường" và "súng ngắm" dùng không chính xác. Súng trường tiếng Anh là Rifle, gọi chung của tất cả các lọai súng có báng dài trừ shotgun (súng săn) và machine gun (súng máy). Các lọai như AK, M4A1, AUG, ... gọi là Aussault Rifle là các lọai súng trường dùng cho chiến đấu trực diện mặt đối mặt. Còn AWP, M700, ... gọi là Sniper Rifle là lọai súng dùng để bắn tỉa chiến đấu một cách gián tiếp hỗ trợ cho đồng đội.
Ngòai ra trong này thiếu mất khẩu Dragunov SVD.

jim raynor1970
22-02-2008, 09:04 AM
ừ nhỉ quên mất vì sao cho XL1014 vì dòng shotgun có mỗi nó với lại tui bảo cho vào súng phụ mà
Đây Dragunov SVD đây:
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/SVDb.jpg
Thông số:
Caliber: 7.62x54R
Operation: gas operated, short stroke, rotating bolt; semi-automatic
Weight: 4.31kg empty with telescope
Length: 1225 mm
Barrel Length: 620 mm
Capacity: 10 round detachable box magazine
năm sản xuất: 1963
Còn dao và một số nữa hôm nay post nốt vì đang chơi CF cứ bị dist hoài :((
Dao nè:
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/UC0000RB2.jpg
Lựu nổ:
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/m67b.jpg
Mù:
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/flash-bangs.jpg
Khói:
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/m18_grenande.gif
còn gì nói post nốt :D

hoathanngan
24-02-2008, 11:42 AM
cây Desert Eagle uy lực rất mạnh có đều ít đạn wá nên ít người xài

xuanthuy90
24-02-2008, 12:08 PM
không phải ít đạn quá nên ít người xài
mà vì nó mắc quá, những 35k GP lận, hơn cả khẩu ak47 và ak74
tới giờ thì đó vẫn là khẩu pistol mạnh nhất trong CF
nếu nó giảm giá xuống chút nữa thì đảm bảo sẽ là hàng hot

jim raynor1970
25-02-2008, 08:49 AM
hic hic các bác có thấy đạn của de chưa nếu chưa thì look nha:
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/50ae_02.jpg
đó là đạn của DE bi nha

Alex_chan_doi
25-02-2008, 11:14 AM
Uy lực của Ak74 hơn M16 nhiều chứ đúng ko, xem trong CF

hoathanngan
25-02-2008, 11:44 AM
mình chỉ thích cây M4A1 =]]
cây đó bắn cũng đc,ít giật,càng với nhắm cũng tốt ^^
mình chơi cây đó thì thường xuyên bắn ngay đầu người ta luôn =]]

850146
25-02-2008, 03:17 PM
Em thích nhất AK 47 và MP5 ^^ !!!!!!

trum_so
25-02-2008, 05:43 PM
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/aug.jpg
kết mỗi cây này =P~

Monster_gfv
25-02-2008, 09:54 PM
Tặng bác 2 cây mới khui thùng đây :D
http://i106.photobucket.com/albums/m275/Monster_vnsf/vu%20khi/G8HB0593_01.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m275/Monster_vnsf/vu%20khi/STEYR-AUG-A3.jpg

À quên nhắc chủ topic là khẩu shotgun là XM 1014 không phải XL

TommyHarvery
25-02-2008, 10:36 PM
hic hic các bác có thấy đạn của de chưa nếu chưa thì look nha:
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/50ae_02.jpg
đó là đạn của DE bi nha

Không ngờ là .50AC lại trông như thế này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

kiem-ma
26-02-2008, 02:05 PM
tui thì thích cây AUG vì nó nheo tầm xa và dùng càn cũng tàm tạm ,tuy nó giụt quá trời lun !!!!

Iosha1992
26-02-2008, 09:47 PM
http://i208.photobucket.com/albums/bb104/paladin19751/AWP3.jpg
đây^^,em đang cầm khẩu này,chuyến nào cũng rambo được mấy bé^^

giabao_wto
26-02-2008, 09:58 PM
tui thik cây mp5
tuy íu mà bắn thắng hòi
thế mới V.I.P:>

giabao_wto
27-02-2008, 10:49 PM
Tặng bác 2 cây mới khui thùng đây :D
http://i106.photobucket.com/albums/m275/Monster_vnsf/vu%20khi/G8HB0593_01.jpg
http://i106.photobucket.com/albums/m275/Monster_vnsf/vu%20khi/STEYR-AUG-A3.jpg

À quên nhắc chủ topic là khẩu shotgun là XM 1014 không phải XL

2 khẩu ấy xấu thế
mới chế àh
hay sao mà chế tùm lum tùm la thế
súng thời mô-đen hả:-/

Monster_gfv
27-02-2008, 11:20 PM
Ặc, AUG gắn phụ kiện thêm mà.
Khẩu trên là gắn thêm đèn pin, hỗ trợ nhắm và nòng ngắn để càn quét.
Khẩu dưới là gắn scope nòng ngắn bổ sung ống phóng lựu 80 mm.
Đây là phiên bản thiết kế dành cho Assault hơn là bắn nhắm kiểu cũ.

namhung7777
28-02-2008, 12:20 AM
Mà mấy khẩu này là chụp súng thật hay là súng mô hình vậy? Có bắn được thật không vậy?

TommyHarvery
28-02-2008, 09:29 PM
Súng thật, nhưng không biết là có bắn được không thì chưa chắc trong cái cadtrice kia đã có đạn