PDA

View Full Version : Hướng dẫn Setup AMXX Addons cho Counter-Strike 1.6


nguhang1
09-11-2007, 07:45 PM
(do không có thời gian ,bài viết sẽ không có hình minh họa )

I\Giới thiệu
_AMXX là gì ?
Là những Scripts cho Game Counter-Strike / Half-Life (Day of Defeat , Team of Fortress...etc ) / CS : Condition Zero
_Nó có tác dụng gì ?
Nó là trợ thủ cho những Serve nhằm giúp hoạt động tốt hơn ,Anti-Hack / AFK hiệu quả hơn
_Trang chủ của nó ở đâu ?
http://amxmodx.org

II\Cài đặt
_Bước 1 :
Download về chứ làm cái quái gì :))
AMXX Full 1.8.0 (http://www.amxmodx.org/dl.php?filename=amxmodx-installer-1.8.0.exe)
_Bước 2 :
Bắt đầu Setup
+Setup đầu tiên là cài...file Setup cho AMXX (có lẽ hơi nhàm :| ) - có thể cài bất cứ đâu
+Setup tiếp theo là AMXX (AMXX là Plugin cho Metamod ),sẽ có 4 lựa chọn cho bạn (quên rồi ) ,bạn hãy chọn cái thứ 4 (Custom ) ,sau đó đưa đường dẫn đến xxx\cstrike\ (xxx là thư mục bạn cài Game ) (cstrike là thư mục Mod )
+Chờ... :)

_Bước 3 :
Thay đổi File DLL Load cho Game (thường thì cái Setup tự động Replace luôn =,- )
+Bật file liblist.gam ở thư mục mod lên bằng Notepad (cstrike ) (có thể xài công cụ Search cho lẹ :P ) ,thay dòng gamedll "dlls\mp.dll" sang gamedll "addons\metamod\dlls\metamod.dll"
Sau khi thay đổi :
gamedll "addons\metamod\dlls\metamod.dll"
gamedll_linux "addons/metamod/dlls/metamod_i386.so"

(Hàng 2 là DLL cho Window Linux )

_Bước 4 :
Vào file xxx\cstrike\addons\amxmodx\config\users.ini
+Thêm Nick chơi Game của bạn vào dòng cuối cùng
VD : "[E]c" "123456" "abcdefghijklmnopqrstu" "a"
"[E]c" là nick của bạn "123456" là mật khẩu của bạn "abcd..." là những ký tự cho phép của nick đó "a" là Level Access (a là ADMIN ) (coi thêm ở phần đầu file users.ini )


_Bước 5 :
Loại bỏ Cheating Death ra !
+Lý do : những người vào Serve C-D cần phải có Soft đó (đôi khi bạn không có thì nó kick chính bạn luôn :| )
+Bắt đầu : vào file xxx\cstrike\addons\metamod\plugins.ini
+Xóa tất cả những dòng bắt đầu từ Comment Cheating Death
Sau khi thay đổi :
; ˵Ã÷:
; ¿ªÆôij¸öÄ£¿éÇëÈ¥µôÇ°ÃæµÄ· ÖºÅ
; ¹Ø±Õij¸öÄ£¿éÇëÔÚÇ°Ãæ¼ÓÉÏ· ÖºÅ

;////////////////////////////////////////////////////////////
;// --------------------- Booster ------------------------ //
;////////////////////////////////////////////////////////////

; Çë°´×Ô¼ºµÄCPUÑ¡ÔñÄãÐèÒªµÄ³ Ðò, ÒÔÏÂ2¸öÖ»ÄÜ¿ªÆôÒ»¸ö
win32 addons/Booster/booster_mm.dll
;win32 addons/Booster/booster_686_mm.dll


;////////////////////////////////////////////////////////////
;// ------------------- AMX Mod X ------------------------ //
;////////////////////////////////////////////////////////////

win32 addons/amxmodx/dlls/amxmodx_mm.dll

; linux Çë°´×Ô¼ºµÄCPUÑ¡ÔñÄãÐèÒªµÄ³ Ðò, ÒÔÏÂ2¸öÖ»ÄÜ¿ªÆôÒ»¸ö
;linux addons/amxmodx/dlls/amxmodx_mm_i386.so
;linux addons/amxmodx/dlls/amxmodx_mm_amd64.so


;////////////////////////////////////////////////////////////
;// --------------- HLguard 1.72 ----------------------- //
;////////////////////////////////////////////////////////////

win32 addons/hlguard/dlls/hlguard_mm.dll
;linux addons/hlguard/dlls/hlguard_mm_i386.so
;win32 addons\amx\dlls\amx_mm.dll
;linux addons/amx/dlls/amx_mm_i586.so
_Bước 6 (ADDONS - không thích thì không làm ) :
Lên http://www.amxmodx.org/compiler.php tìm Plugins cho Game
+Chọn Game mà bạn chơi ,bấm Search sẽ ra List Plugins

_Bước 6.a
Chọn Plugins bạn thích ,Download file .sma ở diễn đàn alies về (đây là file Source ,để về sau tiện Edit lại )

_Bước 6.b
Quăng file .sma bạn mới Down về vào mục xxx\cstrike\addons\amxmodx\scripts ,chạy file compile.exe ,sau khi kết thúc ,vào tiếp thư mục Compiled ,móc Plugins .amxx có tên trùng với .sma bạn mới quăng vào

_Bước 6.c
Quăng file .amxx mới Compile vào thư mục xxx\cstrike\addons\amxmodx\plugins

_Bước 6.d
Vào file xxx\cstrike\addons\amxmodx\config\plugins.ini
Điền thêm tên của Plugin bạn vừa quăng vào ở dòng cuối cùng (sau dòng 3Rd Third Party )
VD : amx_ejl_missile.amxx
Để bật chế độ sửa lỗi ,thêm debug vào sau tên plugin đó
VD : amx_ejl_missile.amxx debug
; AMX Mod X plugins

; Admin Base - Always one has to be activated
admin.amxx ; admin base (required for any admin-related)
;admin_sql.amxx ; admin base - SQL version (comment admin.amxx)

; Basic
admincmd.amxx ; basic admin console commands
adminhelp.amxx ; help command for admin console commands
adminslots.amxx ; slot reservation
multilingual.amxx ; Multi-Lingual management

; Menus
menufront.amxx ; front-end for admin menus
cmdmenu.amxx ; command menu (speech, settings)
plmenu.amxx ; players menu (kick, ban, client cmds.)
telemenu.amxx ; teleport menu (Fun Module required!)
mapsmenu.amxx ; maps menu (vote, changelevel)

; Chat / Messages
adminchat.amxx ; console chat commands
antiflood.amxx ; prevent clients from chat-flooding the server
scrollmsg.amxx ; displays a scrolling message
imessage.amxx ; displays information messages
adminvote.amxx ; vote commands

; Map related
nextmap.amxx ; displays next map in mapcycle
mapchooser.amxx ; allows to vote for next map
timeleft.amxx ; displays time left on map

; Configuration
pausecfg.amxx ; allows to pause and unpause some plugins
statscfg.amxx ; allows to manage stats plugins via menu and commands

; Counter-Strike
;restmenu.amxx ; restrict weapons menu
statsx.amxx ; stats on death or round end (CSX Module required!)
miscstats.amxx ; bunch of events announcement for Counter-Strike
stats_logging.amxx ; weapons stats logging (CSX Module required!)

; Enable to use AMX Mod plugins
;amxmod_compat.amxx ; AMX Mod backwards compatibility layer

; Custom - Add 3rd party plugins here
amx_ejl_missiles.amxx


_Bước 6.e
Kiểm tra Plugin đó cần những file modules nào ,bật modules.ini trong thư mục trên để tùy chọn Enable/Disable

;;;
; To enable a module, remove the semi-colon (;) in front of its name.
; If it's not here, simply add it its name, one per line.
; You don't need to write the _amxx part or the file extension.
;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;
;; SQL Modules usually need to be enabled manually ;;
;; You can have any number on at a time. Use ;;
;; amx_sql_type in sql.cfg to specify the default ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;

mysql
;sqlite

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;
;; Put third party modules below here. ;;
;; You can just list their names, without the _amxx ;;
;; or file extension. ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;
;; These modules will be auto-detected and loaded ;;
;; as needed. You do not need to enable them here ;;
;; unless you have problems. ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;

fun
engine
fakemeta
;geoip
;sockets
;regex
nvault
cstrike
csxMuốn Enable Modules nào ,bạn chỉ việc bỏ dấu ; ở đằng trước nó (và ngược lại )
NOTE : Enable càng nhiều Modules ,AMXX sẽ càng Use nhiều Memory của PC

_Bước 7 :
Cho phép chức năng lưu trữ Score của người chơi
+Rất đơn giản : tạo 1 file notepad ,rename nó lại thành csstats.dat

Đến đây là các bạn có thể sử dụng AMXX rồi đấy $-)

Các lệnh cơ bản trong AMXX :
_Serve (CVARS / Admin / Mod )
amx_slay <tên> : kill thằng nào đó thấy ghét :D
amx_slap <tên> <chỉ số> : tát thằng nào đó thấy ghét với mức DMG tương ứng :))
amx_kick <tên> : kick
amx_ban <tên> : Ban nick / Ip thằng đó khi cảm thấy bất trị (Hacker / Cheater )
amx_votemap <tên map> : đặt 1 cuộc bầu cử đổi map
amx_votekick <tên> : đặt 1 cuộc bầu cử kick thằng <tên>
amx_voteban <tên> : (như trên ) - Ban IP
amx_enable <1/0> : hữu hiệu hóa AMXX / vô hiệu hóa
meta cvars : xem những lệnh cvars có thể dùng
meta cmds : xem những lệnh cmds có thể dùng
meta list : xem những Plugins cho Meta mod đang chạy (AMXX cũng là Plugin cho Meta mod )
_Client (Player )
amx_help <số > : hiện bảng giúp đỡ với 10 dòng bắt đầu từ dòng <số>

_Lệnh Both Side
say /rank : hiện Rank của bạn
say /top15 : hiện Top 15
say timeleft : hiện thời gian còn lại trước khi đổi map
say nextmap : hiện map típ theo

Về các Plugins như ZOMBIE / CLUSTER GRENADE / BULLET DAMAGE bạn có thể lên forum alies hỏi bọn nó :D

Lưu ý : Khi cài đặt AMXX ,do file DLL đã thay thế nên BOT sẽ không còn sử dụng trong GAME ! ,nhưng nếu bạn sử dụng bạn CS 1.6 Volcano Download ở Esport thì vẫn có thể sử dụng

counter_strike
09-11-2007, 08:03 PM
Bài viết rất công phu, chi tiết !!! Em thì chắc là không biết rồi, dành cho bác nào pro

nguhang1
09-11-2007, 09:44 PM
Gì mà không biết :-?
Đọc xíu là hiểu liền chứ có gì đâu :|
------
1 số Plugins AMXX ít lỗi có thể sử dụng tốt (tất cả là Source Flie ,yêu cầu làm như bài trên đã viết ) :

1_Bullet Damage
Mô tả : Hiển thị lượng Damage bạn gây ra cho người chơi khác
Link Forum : http://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=29940
Link Download : CLICK (Source File ) (http://forums.alliedmods.net/attachment.php?attachmentid=783&d=1088293555)

Cách xài : Đọc ở bài viết trên
CVARS : bullet_damage 1 (cần phải set khi đã lập Game )
Note : sẽ gặp lỗi khi các Plugins khác gây Damage (Cluster Grenade ,Laser ,Missile ,etc... )

2_Zombie Swarm
Mô tả : Ai cũng biết ,T là Zombie ,CT là Hunter Zombie
CVARS :
zombie_swarm - 1/0/on/off

HP zombies:
zs_health 2000

AP zombies
zs_armour 500

Speed của zombies:
zs_speed 300

Ánh sáng của map:
zs_lightning 1
0 = Bình thường
1 = Tối hù ,lâu lâu sáng lại
2 = Đen thùi lùi >-)
Leap (chưa rõ ) :
zs_leap 0
0 = Off
1 = On

Tiền cho CT mỗi Round :
zs_money

Số Damage cần để làm CT "choáng" (quay ngược màn hình ) :
zs_zdmg 55

Số Damage cần để làm Zombie "choáng" khi bị bắn vào đầu
zs_hdmg 150

Chế độ Ammo:
zs_ammo 0
0 = Default CS
1 = không giới hạn
2 = không giới hạn và không cần gài đạn

Link Forum : http://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=253283
Link Download : CLICK (Source File ) (http://forums.alliedmods.net/attachment.php?attachmentid=19842&d=1188816502)
File Need to Play (bắt buộc phải Download ) : cstrike.zip (http://forums.alliedmods.net/attachment.php?attachmentid=19843&d=1188816522)

3_Unlimited Money
Mô tả : không giới hạn số tiền cao nhất
Link Forum : http://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=206335
Link Download : Source File (http://forums.alliedmods.net/attachment.php?attachmentid=10531&d=1157130824)

CVARS :
amx_maxmoney đặt số tiền cao nhất có thể
amx_startmoney số tiền khi bắt đầu
amx_setmoney đặt lượng tiền của người chơi (chỉ level a mới có quyền )

4_Chicken Bomb
Mô tả : thay thế HE = 1 con gà :P ,con gà trúng đứa nào sẽ làm đứa đó mất 1 chút HP (có thể sửa trong Source File )
Link Forum : http://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=53243
Link Download : Source File (http://forums.alliedmods.net/attachment.php?attachmentid=2312&d=1107864889)

CVARS : -None- (tự động Enable )

5_Bullet Time
Mô tả : khi bắn sẽ có 1 tia đạn bay ra (như cây S-M trong Half-Life )
Link Forum : http://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=38322
Link Download : Source File (http://forums.alliedmods.net/attachment.php?attachmentid=1047&d=1090324509)
File Need to Play (bắt buộc phải Download ) : pshell.zip (http://forums.alliedmods.net/attachment.php?attachmentid=1056&d=1090346370)
CVARS : -None-

6_MISSILE MOD
Mô tả : bắn tên lửa (gồm : Bazooka ,Guide Missile ,Camera M ,Jet ,Rope ,Swirling Death ,Anti-Missile )
Link Forum : http://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=40147
Link Download : Source File (http://forums.alliedmods.net/attachment.php?attachmentid=1087&d=1139711916)
File Need to Play : amx_ejl_missiles_sound.zip (http://forums.alliedmods.net/attachment.php?attachmentid=1656&d=1096768487)
CVARS :
// ****************** Missile Settings ******************

//1 to enable missiles, 0 to disable
//amx_luds_missiles 1

//Đặt chế độ buy 1 = ON 0 = off
//amx_missile_buy 0

//
//những lệnh sau đây chỉ tác dụng nếu buy mode ON
//
//Ammount of money taken each time you fire a common missile
//amx_missile_cost1 1000

//Ammount of money taken each time you fire a laser guided missile
//amx_missile_cost2 3000

//Ammount of money taken each time you fire a gun camera missile
//amx_missile_cost3 3000

//Ammount of money taken each time you fire an anti-missile shot
//amx_missile_cost4 2000

//Ammount of money taken each time you fire a heat seeking missile
//amx_missile_cost5 4000

//Ammount of money taken each time you fire a rope seeking missile
//amx_missile_cost6 4000

//Ammount of money taken each time you fire a swirling death missile
//amx_missile_cost7 5000

//
//Những lệnh sau đây chỉ tác dụng khi buy mode OFF
//
//Ammount of common missiles given per round free to clients
//amx_missile_ammo1 1

//Ammount of laser guided missiles given per round free to clients
//amx_missile_ammo2 1

//Ammount of gun camera missiles given per round free to clients
//amx_missile_ammo3 1

//Ammount of anti-missile shots given per round free to clients
//amx_missile_ammo4 2

//Ammount of heat seeking missiles given per round free to clients
//amx_missile_ammo5 1

//Số lượng đạn Rope Missile cho mỗi Round
//amx_missile_ammo6 1

//Số lượng đạn SDM cho mỗi Round
//amx_missile_ammo7 1

//Nếu đặt 1 ,mỗi lần bắn SDM sẽ tốn 7 viên
//amx_missile_ammo7ta 0

//Đặt tốc độ cho hầu hết missiles
//amx_missile_speed 1000

//Đặt tốc độ của ropeseeking missiles
//amx_missile_rsspeed 1400

//Đặt tốc độ của heatseeking missiles
//amx_missile_hsspeed 1100

//Fuel cho các loại Missile khác
//amx_missile_fuel 6.0

//Fuel cho SDM
amx_missile_sdfuel 2.0

//Đặt tốc độ cho SDM
//amx_missile_sdspeed 750

//Đặt số lượng Missile cho SD
//amx_missile_sdcount 6

//Đặt tốc độ quay cho SDM
//amx_missile_sdrotate 6

//Đặt bán kính xoay của Swirling Death Missile
//amx_missile_sdradius 32

//Set cho phép người chơi điều chỉnh Fuel cho Swirling Death Missile ( 1 = cho phép )
//amx_missile_allow_sdmf 0

//Làm Missile không bị ảnh hưởng bởi trọng lực của Serve nếu set về 0
//amx_missile_obeygravity 1

//Làm Missile bỏ qua chế độ Friendly Fire của Serve
//amx_missile_obeyffcvar 1

//Tầm xa ảnh hưởng
//amx_missile_damradius 240

//Damage Missile (cao nhất )
//amx_missile_maxdamage 140

//For friendlyfire on, the option to punish team killer.
//Quota is from the cvar amx_missile_tkpunsish2. options:
// 0 = no action on team killer
// 1 = kick tker on tk quota
// 2 = 3 hour ban tker on quota
// 3 = always kill tker, kick on quota
// 4 = always kill tker, ban on quota
//amx_missile_tkpunish1 1

//For friendlyfire on, quantity of teammates a player can kill before a kick or ban can
//result depending on the above cvar amx_missile_tkpunish1 is set
//amx_missile_tkpunish2 3

//Số lượng Missile được cộng thêm khi bạn Anti nó thành công
//amx_missile_prizes 5

//Lượng thời gian có thể xài radar chống missile / round
//amx_missile_radarbattery 100

//BOT không giới hạn Missile (nó biết bắn không nhỉ :-@ )
//amx_missile_botsnolimit 1

//cho phép bắn Missile khi Freeze Time
//amx_missile_spawndelay 0


ADMIN COMMAND
amx_missiles - toggles on and off missiles enabled
amx_missilesbuying - toggles on/off missile buy requirements

amx_missiles_ammo1 - # of common missiles given per round
amx_missiles_ammo2 - # of laserguide missiles given per round
amx_missiles_ammo3 - # of guncam missiles given per round
amx_missiles_ammo4 - # of anti-missile shots given per round
amx_missiles_ammo5 - # of heat-seeking missiles given per round
amx_missiles_ammo6 - # of rope-seeking missiles given per round
amx_missiles_ammo7 --# of swirling death missiles given per round


amx_missile1 [speed] [chicken:0|1|2] [deadly:0|1] - common missile
amx_missile2 [speed] [chicken:0|1|2] [deadly:0|1] - laser guided missile
amx_missile3 [speed] [chicken:0|1|2] [deadly:0|1] - gun camera missile
amx_missile5 [speed] [chicken:0|1|2] [deadly:0|1] - heat-seeking missile
amx_missile6 [speed] [chicken:0|1|2] [deadly:0|1] - rope-seeking missile
amx_missile7 [speed] [chicken:0|1|2] [deadly:0|1] - swirling death missile

Examples:

amx_missile2 2000 0 0 - bắn laserguided missile không chết người
amx_missile5 500 1 1 - bắn jetpack seeking chicken có chết người
(lưu ý : ADMIN MISSILE bắn không giới hạn )


Addons : AI cho BOT sử dụng Plugin Missile
luds_bot_missile.zip (http://forums.alliedmods.net/attachment.php?attachmentid=1637&d=1096425113)
Đọc phần Readme trong đó để biết rõ hơn

HitmanNTST
19-11-2007, 09:41 PM
Chào bạn nguhang1, tui cũng đang nghiên cứu amxmodx đây, tui đã tập hợp và chỉnh sửa 1 vài plugin khá hay(hiệu ứng he grenade, mang nhiều vũ khí, túi cứu thương, crosshair, damage của smoke grenade, tracer...).
Phải công nhận là mod này rất hay vì nó cho phép mình can thiệp sâu vào source code của game và thay đổi nó theo ý muốn. Và nó có tác dụng với tất cả các mod của HalfLife không chỉ riêng CounterStrike.
Bất cứ bản bot của CounterStrike nào cũng có thể sử dụng chung với amxmodx, chỉ cần đổi tên file dll trong thư mục dlls(vd: nếu là zbot thì đổi tên file zbotcz thành mp.dll là được). Có 1 số plugin có thể sẽ không chạy được trong bản có bot còn bản bình thường thì không sao.
Cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé!

nguhang1
20-11-2007, 07:55 AM
Bất cứ bản bot của CounterStrike nào cũng có thể sử dụng chung với amxmodx, chỉ cần đổi tên file dll trong thư mục dlls(vd: nếu là zbot thì đổi tên file zbotcz thành mp.dll là được
Ủa làm được à :-? ,mới biết đó nghen :D

hiệu ứng he grenade
Có tác dụng gì nhỉ =,- ,xài Bouncing Nade coi bộ dzui hơn =))
damage của smoke grenade
Chắc là Smoking Nades đây...Plugin này vẫn còn lỗi : friendlyfire dù có là 0 hay 1 vẫn gây Damage cho Allies ,do Smoke là 1 dạng Grenade kéo dài
VD : P1 CT ném 1 Smoke ,Smoke chưa chạm đất ,mà P2 T lại ném thêm 1 Smoke ~> Plugin sẽ lấy dữ liệu là Smoke đầu tiên của T ,Smoke thứ 2 không biết ~> Không thể add code vào được

Và nó có tác dụng với tất cả các mod của HalfLife không chỉ riêng CounterStrike.

Có thì có ,mà Half-Life Source Code hơi "nặng" ,nhìn vào toàn Variable nên...thôi pái pai =,-

HitmanNTST
20-11-2007, 09:44 AM
Hiệu ứng He grenade (he_damage_effect) là khi bị trúng He thì sẽ bị giật và choáng váng.
Source mod thì không tính. Tui nói ở đây là amxmodx cho các mod của HalfLife 1 kia(Day of Defeat, Natural Selection, Condition Zero, Team Fortress...). Đặc biệt có 1 mod rất hay là International Online Soccer, là 1 dạng thirtperson football, tui đang phát triển plugin cho mode này để nó dễ chơi hơn nhưng cũng gặp khá nhiều khó khăn.

nguhang1
20-11-2007, 12:45 PM
Ẹc...Source hiểu theo đúng nghĩa chứ không phải tên của Engine =,-
thirtperson
thirdperson
Thirdperson cho Game dựa trên Engine của HL là..."thôi rồi Lượm ơi" ,phải chi aim ngay Crosshair của Player ,đằng này nó Aim phía bên phải mới chết :|

HitmanNTST
20-11-2007, 08:23 PM
Source của Half Life thì cao siêu quá rồi, viết từng plugin nhỏ như vầy thì dễ thở hơn!
Tui viết vội nên bị sai chính tả, bạn thông cảm.
Không phải là do Engine của HalfLife đâu, đó là do lỗi không hỗ trợ tốt Thirdperson của CounterStrike đó thôi. Cụ thể là các mod Earth Special Force(ăn theo Dragonball Z) và Online Soccer dùng cả firstperson và thirdperson đều chạy rất tốt.

nguhang1
20-11-2007, 08:41 PM
Tui thấy Plugins nào về chiến tranh hiện đại là ngon rồi :D ,chỉ khổ cái models thôi :| ,Mod ưu tú nhất tui thấy là mod Halo 3 ,nó thay đổi về Damage System ,nếu Player còn giáp thì sẽ không bị tổn thương ,về mod Missile thì có lẽ đây là Mod về hỏa lực ngon nhất ,ít va chạm với thằng Plugins nào do hoạt động độc lập và Precache lấy từ Half-Life

HitmanNTST
21-11-2007, 09:54 AM
Bạn nhầm lẫn giữa mod và plugin rồi!
Mod là 1 dạng chơi được chỉnh sửa dựa trên engine của HalfLife. CounterStrike cũng là 1 mod của HalfLife và các mod khác như tui đã kể trên.
Còn amxmodx sẽ tích hợp với từng loại mod của HalfLife cho phép ta chèn thêm các plugin để can hiệp vào source code của mode đó.

nguhang1
21-11-2007, 05:46 PM
Thì Mod Missile nó chả dựa trên Engine CS thì là gì :-? ,Project của nó bây giờ là thêm 5 Type ,thay đổi Damage ,Prob khi bắn súng và FallDamage ,ngoài ra chèn thêm Models ,Type súng ,và những Map cực lớn như Lunar :| (Missile mờ =,- )

HitmanNTST
21-11-2007, 08:37 PM
Ý tui không phải vậy.
Là tui nói mod của HalfLife kia, còn mấy cái plugin này chỉ là "mod" của CounterStrike thôi.
Mà bạn đã từng chơi mod Team Fortress Classic, Earth Special Forces... chưa? Bạn sẽ thấy nó khác plugin nhiều lắm.

nguhang1
22-11-2007, 04:24 PM
Mới chơi Team Fortress à :P ,thấy bắn thua hoài nên bỏ :) ,ờ mà pồ biết Code GetInt trong AMXX không vậy :| ,ngâm hoài không nghĩ ra >.<

HitmanNTST
23-11-2007, 09:53 AM
Bạn vào đây http://www.amxmodx.org/funcwiki.php
Muốn tìm function nào thì nhập vào rồi nhấn Search sẽ có cú pháp và cách sử dụng.
Nếu không biết chính xác function thì chỉ nên nhập và tìm từng từ một thôi.

nguhang1
23-11-2007, 04:40 PM
Chả biết Plugin đang ngâm thuộc dạng gì nữa :| ,bấm Search xong ra cái dạng Fakemeta :| .Thôi từ bỏ Plugin này vậy ,cái này lỗi tùm lum :|

Ờ bạn còn biết ai có ý muốn làm Plugins thì kêu vào đây luôn đi cho đông vui :D

HitmanNTST
23-11-2007, 09:32 PM
Fakemeta là 1 danh sách các function được chỉnh sửa lại tên gọi cho dễ nhớ, dùng để include.
Bạn có vướng mắc gì thì nói rõ xem tui có giúp được không.
Ờ bạn còn biết ai có ý muốn làm Plugins thì kêu vào đây luôn đi cho đông vui :D
Tui cũng muốn vậy nhưng chẳng quen ai, trên forum alliedmodders thì có nhiều pro lắm nhưng muốn họ giúp cũng khó do mình nói tiếng Anh không tốt nên họ không hiểu ý mình.

nguhang1
24-11-2007, 08:06 AM
Trên Forum đó thì nói làm chi nữa...:|
Với lại sợ họ vào gamethu còn không được nữa chứ )))

HitmanNTST
24-11-2007, 08:22 PM
Tui thấy 2 tay trungtoto và songoku cũng khá am tường về halflife, bạn có quen không thì thử mời họ đi!

nguhang1
25-11-2007, 02:17 PM
2 người đó chắc không biết vụ này đâu :| ,toàn nói về Game không à =,-

philipstonybi
21-01-2008, 03:23 PM
Lưu ý : Khi cài đặt AMXX ,do file DLL đã thay thế nên BOT sẽ không còn sử dụng trong GAME ! ,nhưng nếu bạn sử dụng bạn CS 1.6 Volcano Download ở Esport thì vẫn có thể sử dụng


Cái này theo mình không đúng lắm. Vì mình không xài bản CS 1.6 Volcano ở Esport, mình cài đặt từ bộ cài và dùng Patch v23 mà vẫn có thể cài đặt AMXmodX, sử dụng được cả 2 loại Bot là Realbot và Zbot (Có thể gọi đồng thời trong 1 mạng LAN hoặc chơi 1 mình).

nguhang1
21-01-2008, 04:41 PM
Cái đó tui nói chung cho mấy bản BOT cũ...
Bản cài đặt đó đã có Metamod ,nhưng Metamod này không có Plugins gì cả ,nó chỉ có nhiệm vụ attach các BOT đi kèm theo Game (cstrike\addons\metamod\zbot.ini hoặc cái gì đó .ini có dòng win32 \cstrike\xxx\xxx.dll )
PODBot thì chạy đơn lẻ ,nhưng Version cũ thì chỉ có BOT hoặc AMXX

philipstonybi
22-01-2008, 01:01 PM
Bản cài đặt đó đã có Metamod ,nhưng Metamod này không có Plugins gì cả

Ý bạn là bản Volcano của Esport ? Mình cũng từng chơi bản đó, nhưng bản hiện giờ mình cài bao gồm cả Metal + 1 số Plugins + Bot (Realbot và Zbot) vẫn có thể xài đc. Với Realbot thì đúng là phải chỉnh đường dẫn, nhưng nó vẫn có thể chạy // với Plugin, còn Zbot thì hoàn toàn ko.

nguhang1
22-01-2008, 04:31 PM
RealBot Download ở Topic tên lalala có Virus đó nhá :|
Zbot muốn chạy chung với Metamod thì làm như sau :
_Xác định file zbot.dll
_Vào cstrike\metamod
_Tạo 1 file txt
_Gõ vào nội dung sau :
win32 cstrike\...\zbot.dll
_Save lại ,đổi tên file đó lại thành config.dll

Tui thì làm vậy ,không bít mấy pồ khác thì sao ? :D

philipstonybi
23-01-2008, 01:05 PM
RealBot Download ở Topic tên lalala có Virus đó nhá

À cái này thì đúng, nhưng lên trang web của nó download bản Realbot Build 3063 ấy (8/16/2007) http://filebase.bots-united.com/index.php?action=file&id=444 (Ko có Trojan đâu) :)

Cách cài Zbot của mình thì ko cần như vậy, chỉ cần Copy vào ddls trong thư mục Cstrike là đc (Hình như trong game nó mặc định đọc thư mục ddls rồi nên mình ko cần chỉnh đường dẫn nữa, vì trước cũng làm như bạn nhưng khi đánh vào thì nó báo file đó ko chạy ~ gõ meta list là biết, nhưng khi gõ lệnh gọi Zbot thì ok). Còn Realbot thì làm đường dẫn như bạn. :D

mockingbird
07-02-2008, 05:31 PM
Cho mình hỏi chỉnh AMX Mod X sao để ra được giống như trong mấy cái khung màu vàng tronh hình.Cho mình hỏi làm sao tạo server deathmatch chơi với ZBot


http://forum.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=150802&stc=1&d=1202380637
http://forum.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=150803&stc=1&d=1202380637
http://forum.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=150804&stc=1&d=1202380637
http://forum.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=150805&stc=1&d=1202380104
http://forum.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=150806&stc=1&d=1202380104

nguhang1
07-02-2008, 07:20 PM
Hình 1 : tự có
Hình 2 : tự có nốt ,nằm trong file addons\configs\amxx.cfg
Hình 3 : Plugin Death_beam ,download trên trang chủ của AMXMOD (không phải AMXMODX nhá )
Hình 4 : như hình 3
Hình 5 : như hình 3

nguhang1
07-02-2008, 07:22 PM
Cho mình hỏi làm sao tạo server deathmatch chơi với ZBot
Trong file Config của metamod (addons\metamod\plugins.ini ) ,thêm vào đường dẫn tới file dll của Zbot
Ví dụ : win32 cstrike\zbot\zbot.dll
Sau đó cài Deathmatch vào là xong :D

mockingbird
10-02-2008, 04:50 PM
Hình 1 : tự có
Hình 2 : tự có nốt ,nằm trong file addons\configs\amxx.cfg
Hình 3 : Plugin Death_beam ,download trên trang chủ của AMXMOD (không phải AMXMODX nhá )
Hình 4 : như hình 3
Hình 5 : như hình 3

Tui xài AMX Mod X mà, sao sử dụng cái plugins đó được, mà hình 1 hình như ko tự có :-@:-@
Hình 3 xài plugin gì bây giờ :(:(

superheo1988
10-02-2008, 05:44 PM
Cho mình hỏi chỉnh AMX Mod X sao để ra được giống như trong mấy cái khung màu vàng tronh hình.Cho mình hỏi làm sao tạo server deathmatch chơi với ZBot


http://forum.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=150802&stc=1&d=1202380637
http://forum.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=150803&stc=1&d=1202380637
http://forum.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=150804&stc=1&d=1202380637
http://forum.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=150805&stc=1&d=1202380104
http://forum.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=150806&stc=1&d=1202380104

Tất cả những cái trên phải can thiệp bằng cách lập trình Plugin. Để xuất hiện những dòng chữ như vậy thì lập trình cũng rất dễ vì đã có nhưng Function xây dựng sẵn trên AMX... rồi.
Hình 2 và 4 bạn vào file amxx.cfg (HLServer\cstrike\addons\amxmodx\configs) để sửa theo ý bạn

nguhang1
24-03-2008, 06:15 PM
Lúc trước VN có khoảng 2~3 Serve War3FT ,còn bây giờ thì phải nói là rất rất hiếm thấy 1 cái Serve nào như vậy (trừ Igame ) :GT28:

Nay tui xin hướng dẫn cài đặt Mod War3FT cho những ai muốn lập 1 Serve Mod War3 :GT3:

----------------------------------
Những thứ cần thiết :
1 bản CS có thể Dedicated Serve
1 bộ cài AMXX Version 1.8.0 (xem thêm ở bài viết Hướng dẫn Setup AMXX Addons cho CS để cài vào nếu chưa có )
1 bộ Addons CS cho AMXX (như trên )
----------------------------------
Đầu tiên là vào http://www.war3ft.com/ Download 1 bản RC về xài :GT14:
Lúc tui viết bài này thì Version tốt là 3.0 RC 10 :D
Direct Link Download War3FT của pố Gessu : http://war3ft.com/downloads/amxx/war3ft_v3.0rc10.zip
----------------------------------
Sau khi Download về ,giải nén vào thư mục \cstrike trong nơi chứa CS của bạn. Hay đơn giản hơn ,ném nó vào thư mục \cstrike ,bấm Extract Here ,có hỏi Replace gì thì cứ OK hết :>
----------------------------------
Bây giờ bắt đầu Config :
Vào cstrike\addons\amxmodx\config ,bật cái modules.ini lên ,enable vài cái như mẫu :


;;;
; To enable a module, remove the semi-colon (;) in front of its name.
; If it's not here, simply add it its name, one per line.
; You don't need to write the _amxx part or the file extension.
;;;

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;
;; SQL Modules usually need to be enabled manually ;;
;; You can have any number on at a time. Use ;;
;; amx_sql_type in sql.cfg to specify the default ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;

;mysql
sqlite

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;
;; Put third party modules below here. ;;
;; You can just list their names, without the _amxx ;;
;; or file extension. ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;
;; These modules will be auto-detected and loaded ;;
;; as needed. You do not need to enable them here ;;
;; unless you have problems. ;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;

hamsandwich
fun
engine
fakemeta
;geoip
;sockets
;regex
nvault
cstrike
csx


Save nó lại ,Close đi ,xong cái Modules...

Bây giờ bật cái file plugins.ini ở gần cái modules.ini ,thêm dòng này vào ở dưới cùng
war3ft.amxx debug
Save lại ,Close...

Vào cstrike\addons\amxmodx\war3ft ,bật file war3FT.cfg lên ,Edit lại cái War3FT sao cho tùy ý

Lưu ý ở cái file war3FT.cfg :
line wc3_save_xp_db nếu có Web thì chuyển thành số 1 ,sau đó xuống SQL Database điền vào thông tin của Web (Web mình tạo ấy nhá )

Nếu có Web ,mà chọn SQLite War3FT không chạy được ,còn ngược lại thì Player chả thấy cái gì liên quan tới War3FT trừ lũ BOT :D
---------------------------------
Cài xong rồi đó :GT3: ,nhớ lưu ý cái vụ MySQL với SQLite đó )))

thinh2610
12-06-2008, 02:18 PM
em có cái này gần giống cái của bác này bác ec ơi
http://www.fpsbanana.com/tools/2877
bác down về xem sao

nguhang1
12-06-2008, 02:55 PM
AMX MOD 2006.3
HLguard 19n10 New
Booster 2.4
CS Tradutor
Metamod-P 1.19p31
CSBot

AMX < AMXX ,ver theo như tên upload ghi là năm 2006 = ^:)^
Hiện giờ AMX đã sát nhập với AMXX

=>Package cùi bắp ,không xứng để ta download về :GT1:

thinh2610
13-06-2008, 08:32 AM
nhưng liệu cái bản trên có dùng được những ứng dụng của bản mới không..........trả lời ta mau..........haha

nguhang1
13-06-2008, 09:38 AM
Dùng được...có điều ku phải tự script nó lại cho portable :GT1:
Gợi ý Script nè :
AMXX lệnh public là chủ yếu ,còn AMX là new_pl
trả lời ta mau..........haha

Ta ta cái gì ? Mới 15 tuổi mà hỗn láo với chú [E]c à ? :GT1:

thinh2610
14-06-2008, 02:00 PM
dạ..........em không phải là 15 tuổi đâu....đó là anh của em.......ngày tháng năm sinh là của anh em........tên là của em...........

nguhang1
14-06-2008, 04:30 PM
Úi anh mà mới 15 tuổi thì biết em mấy tuổi đây trời :GT1:

thinh2610
14-06-2008, 05:16 PM
em mới 12 thui :16/4/1996...................hihi......mới vào nghề mà............

nguhang1
14-06-2008, 05:35 PM
12 tuổi...hú hú hú con lalala đâu rồi vào đây cúi chào vô địch trẻ tuổi nhất trong box CS này coi :GT1:

thinh2610
14-06-2008, 06:50 PM
con lalala bao nhiêu tuổi thế ...........sao lại phải cúi chào thành viên trẻ tuổi nhất?.....:-?

nguhang1
14-06-2008, 07:32 PM
Con lalala năm nay lên lớp 8 ,từ đó ta suy ra số tuổi của con la là... (tự tính :GT1: )

dangvinh_042
14-06-2008, 09:56 PM
Pe' Thịnh là nhỏ nhất đấy ! Phải bít kính trọng mấy anh lớn ! Đồng thời mấy anh cũng ưu ái em hơn :D :D =)) !!!!!!!!

Aceman
14-06-2008, 10:19 PM
"Pé" cơ à? [7] pê đê đó, coi chừng nó đấy Thịnh >:)
Học hỏi AceBlack đẹp zai tài ba phong độ, idol của Box đây này :GT1:

Box CS là Fan Club của AceBlack, Thư viện là Hall of Fame của AceBlack ( chiến công ), GTN Clan là một nhóm nhỏ chuyên đi lấy thông tin + chụp hình ( paparazi ) của Ace :">

nguhang1
15-06-2008, 10:13 AM
Cái thư viện của CS nhìn vào toàn thấy topic của ta không :GT1:

thinh2610
03-07-2008, 03:15 PM
anh Ec có cái pugin nào hay khi chơi với bot không

nguhang1
03-07-2008, 04:44 PM
Plugins tui nè :-"

;Misc
amx_super.amxx
Damage_Control.amxx
FireRate_Control.amxx
vampire.amxx
descriptive_fire_in_the_hole.amxx
;amx_longjump.amxx
;GHW_Wall_Bullets.amxx
flashbang_dlight.amxx
c4_kill.amxx
amx_bhop.amxx
;dfmistake.amxx
;frostnades.amxx
;truearmor.amxx
;GHW_GHR.amxx
;weapon-x.amxx
csnadeprime.amxx
Bullet_Whizz.amxx
water_freeze.amxx
advanced_tracers.amxx
vampire2.amxx
amx_gore_ultimate.amxx
steal.amxx
;Radio_Replacement.amxx
instamoney.amxx
potti.amxx
;bazookamod1.3d.sma
;FFX.amxx
warcs_ricochet.amxx
;bullet_time.amxx

;Another Mods
;uwc3.amxx
;Halo_Mod_2.amxx
;weaponmod.amxx
;zombie_swarm.amxx
;war3ft.amxx
;Tower_Defense.amxx

; Upgrades Mod Base
;Upgrades.amxx

; Upgrades Mod Items
Item_HpRegen.amxx
;Item_UnlimitedAmmo.amxx
Item_NoRecoil.amxx
Item_BunnyHop.amxx
Item_Pointer.amxx
Item_StealthShoes.amxx
Item_BattleAura.amxx
Item_TrueArmor.amxx
;Item_LongJump.amxx
Item_Crowbar.amxx
;Item_ClimbingGear.amxx
Item_SunGlasses.amxx
;Item_PerfectAim.amxx
Item_ESP.amxx
Item_ScoutAutoShoot.amxx
Item_Bullseye.amxx
Item_BulletProofVest.amxx
Item_FallProtection.amxx
;Item_Lasermine.amxx
Item_GrenadeTrap.amxx
Item_SuperPump.amxx
;Item_MultiJump.amxx

;Biohazard Sub
;zm_nofs.amxx
enemyradar.amxx
;M4withM203.amxx
;knockback.amxx

Cái nào có dấu ; là không xài :-"

thinh2610
03-07-2008, 05:35 PM
kiếm nó ở đâu vậy..................................

nguhang1
03-07-2008, 06:55 PM
forum.alliedmods.net -> Approved Plugins

thinh2610
04-07-2008, 12:02 PM
hehe được rồi há..............chơi hay quá......khi nào thấy sắp chết slap cho nó đỏ tiết rồi bắn hehe

thinh2610
04-07-2008, 04:02 PM
forum.alliedmods.net===> trang này bây giờ có vào được đâu......................

SinbadHiruma
04-07-2008, 08:43 PM
Con lalala năm nay lên lớp 8 ,từ đó ta suy ra số tuổi của con la là... (tự tính :GT1: )

Sao bít được,nhỡ đâu bé lalala đúp 2,3 lớp thì sao?:GT1:

timeshift
04-07-2008, 09:35 PM
Sao bít được,nhỡ đâu bé lalala đúp 2,3 lớp thì sao?
- bác Sinbad nói thế làm em nó tủi thân, nói ra là nó hok thể học đc các lớp cao khác chỉ thích học các lớp bé thui =)) =)), nên ở lại 3- 5 năm là chuyện thường mà =)) =))

thinh2610
05-07-2008, 09:52 AM
lalala năm lớp 6 thích con nhỏ lớp 4 nên ở lại 2 năm chờ nó...............:))

lalala1995
06-07-2008, 03:42 PM
= =
............................
bố khỉ
tóm lại là ta sinh năm 1700
hồi sinh năm 1995
tuổi tự tính
nói nhiều = =

thinh2610
07-07-2008, 08:35 AM
lalala sinh năm 1700 đến năm 1702 bị sát thủ thinh2610 giết chết.......đến năm 1995 mới hồi sinh được........:))

lalala1995
07-07-2008, 11:15 AM
Ai bảo mi ta bị mi giết = =
Ta bị Cố Nội của tên Ec giết kìa :>

nguhang1
07-07-2008, 11:27 AM
Sao có cố nội của ta trong đây vậy ? :|

thinh2610
07-07-2008, 02:25 PM
cố nội của anh Ec là khủng bố hay sao mà lại giết la thế............:))

timeshift
07-07-2008, 03:36 PM
- Ec chăm chút cái chứ kí đẹp thật :x :x :x

thinh2610
07-07-2008, 04:44 PM
anh Ec làm em cái chữ ký....................:D

nguhang1
07-07-2008, 10:21 PM
(¯`*•.¸,¤°´'`°¤,¸.•*´¯)
¸,¤°´'`°•.¸O¸.•°´'`°¤,¸
|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯•.•¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯|
๑۩۞۩๑ C.S.B | Thinh ๑۩۞۩๑

Want to be die ? I'll die

|___________.•.___________|
*´'`°¤¸¸.•'´O`'•.¸¸¤°´'`*
( _¸.•*´'`°¤¸'¸¤°´'`*•.¸_):GT1:
......................

lalala1995
08-07-2008, 08:50 AM
Làm cái Mr.[L]ance coi =))

jamessunderland87
11-07-2008, 12:48 AM
cho mình hỏi muốn tự động kick những ai ping cao qua' giá trị cho fép thì làm thế nào, cứ phải kick bằng tay mệt lắm?? Thanks~!

nguhang1
11-07-2008, 07:44 AM
Cài plugin High Ping Kicker vào ,kiếm trong amxmodx :-"

Inuyasha2
01-08-2008, 12:35 AM
Móc topic cũ lên coi thôi :)) Ai cho hỏi cái CVARS là cái gì , chả bít cái gì cả ! (mới vào nghề :|) Ai chỉ dc giúp nhá ! Thèm amx wá mà chả hiểu gì :|

le.hoang.anh
05-08-2008, 04:01 PM
cho em hỏi có bản amxmod nào cho 1.1 không mấy bác..............

nguhang1
05-08-2008, 05:14 PM
1 chữ ngắn gọn thôi : không

thinh2610
08-08-2008, 01:22 PM
sao không ai trả lời câu hỏi này vậy:(
http://fgt.vnexpress.net/showpost.php?p=2926884&postcount=25

[E]c
08-08-2008, 06:12 PM
sao không ai trả lời câu hỏi này vậy:(
http://fgt.vnexpress.net/showpost.php?p=2926884&postcount=25

http://fgt.vnexpress.net/showpost.php?p=2927140&postcount=26
http://fgt.vnexpress.net/showpost.php?p=2934333&postcount=29

thinh2610
09-08-2008, 02:15 PM
sửa file amx.cfg kiểu gì để được như hình 2 và hình 4:-?

[E]c
09-08-2008, 10:38 PM
Đọc kỹ mấy cái hướng dẫn trong đó đi...

thinh2610
10-08-2008, 02:20 PM
đọc rồi nhưng em ko hiểu:D mong anh nói rõ hơn:D

le.hoang.anh
11-08-2008, 10:11 PM
ai chỉ cho em về bản amx super được không.cụ thể là các lệnh và chức năng của bản này

{H}ead {H}unter < {E}z
12-08-2008, 06:11 PM
link đây còn chức năng và cách dùng thì không biết:D
http://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=166806

le.hoang.anh
13-08-2008, 07:47 PM
ai chỉ cho em về bản amx super được không.cụ thể là các lệnh và chức năng của bản này


bỏ quên câu này rồi sao>.<

Cris.Ronaldo7MU
13-08-2008, 11:36 PM
Bài hướng dẫn đầu tiên còn work trong CS 1.6 không ?

[E]c
14-08-2008, 11:07 AM
AMXX không work trên CS 1.6 thì work ở đâu ?? :|

P/S : mấy cái đó giờ sai vài cái về lệnh rồi...:-"

thinh2610
30-10-2008, 06:51 PM
cho em hỏi dùng cái fps booster và cái hl booster thế nào cái:D

[E]c
30-10-2008, 07:19 PM
Load nó trong metamod plugins như load amxx (trỏ tới file _mm.dll )
Btw ,topic này out of date rồi :-"

thinh2610
30-10-2008, 09:03 PM
em thấy trong read me nó bảo ghi cái dòng này vào đâu đó nhưng em ko biết ghi vào đâu cả(do ko biết đọc tiếng anh:D)
win32 addons/Booster/booster_mm.dll

[E]c
30-10-2008, 09:44 PM
Load nó trong metamod plugins như load amxx (trỏ tới file _mm.dll )
.................................................. .................

thinh2610
01-11-2008, 06:22 PM
thế có thêm lệnh nào để tăng booter ko:-/

nguyenhoangkhoi
15-09-2009, 01:40 PM
ai có các plugin hay mà lạ share cho anh em để cho sever tốt hơn đê

hunterofthedeath
21-09-2009, 08:41 AM
cố đào mỏ lên cái topic amxx plugins library của [E]c đi! bựa khó tả

SPARTAN117
02-01-2010, 08:19 PM
vậy cần plugins nào để em kiếm cho (ko có thì thui :D)

giakhanh000
15-06-2011, 12:13 PM
có ai biết lập trình cây hammer giống CSO kô :| (có thì xin post zp_hammer.amxx nhá, em kô compile đuôi sma đc ^^)