PDA

View Full Version : Huy chương Quân Hàm Cấp 8 và trang bị


Dark_Baron
21-10-2007, 01:33 PM
Huy chương Quân Hàm Cấp 8 và trang bị

Một trong những bằng chứng vinh dự nhất trong Thế Giới Hoàn Mỹ chứng minh đẳng cấp của nhân vật chính là những món đồ quân hàm đặc biệt quý giá. Với những quy định đặc biệt như không bị rơi mất khi chết nhưng lại có thể tinh luyện lên cao và tuyệt vời nhất là có những thuộc tính tăng cường cực mạnh, những trang bị này khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng thèm muốn.

Cũng chính vì những món đồ Quân Hàm quý giá như thế, nên để có được nó là một điều không hề dễ dàng gì. Đó phải là kết quả của cả một chặng đường dài rèn luyện và tu chân gian khổ, để đạt tới mức danh vọng xứng đáng với chiếc Huy Chương Quân Hàm danh dự.

* Huy Chương Quân Hàm Cấp 8 (Kim Chúc Giới Chỉ)

http://forums.gamethu.net/attachment.php?attachmentid=136601&stc=1&d=1192946822


Nhân TộcPháp Sư

** Tự Nhiên Chi Ngữ Pháp Kiếm (2 lỗ)
Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 1.25
Phạm vi tấn công 3.00
Công Vật lý 663 - 995
Tấn công phép 1212 - 1481
Trí mạng + 4%
Giới hạn tấn công phép + 130
Linh Lực + 14~15

* Tự Nhiên Chi Ngữ Pháp Bào (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 202
Kháng phép + 1820
Sinh mệnh + 165
Thời gian thi triển - 6%
Linh Lực + 7 ~ 8

* Tự Nhiên Chi Ngữ Pháp Khố (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 166
Kháng phép + 1495
Sinh mệnh + 150
Chân khí + 210
Linh Lực + 7~8

* Tự Nhiên Chi Ngữ Huy Kí
Cấp 12
Kháng phép + 284
Sinh mệnh + 150
Chân khí + 35
Linh Lực + 7~8


Kiếm Khách

** Vương Giả Chi Tâm Lợi Nhận (2 lỗ)
Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 1.11
Phạm vi tấn công 3.00
Công Vật lý 798 - 1481
Trí mạng + 4%
Giới hạn tấn công Vật lý + 130
Thể Lực + 15

** Vương Giả Chi Tâm Thiết Quyền (2 lỗ)
Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 1.43
Phạm vi tấn công 2.50
Công Vật lý 808 - 893
Trí mạng + 4%
Giới hạn tấn công Vật lý + 130
Thể Lực + 15

** Vương Giả Chi Tâm Phách Đao (2 lỗ)
Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 1.00
Phạm vi tấn công 4.50
Công Vật lý 832 - 1426
Trí mạng + 4%
Giới hạn tấn công Vật lý + 130
Thể lực + 14~15

** Vương Giả Chi Tâm Chiến Phủ (2 lỗ)
Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 0.91
Phạm vi tấn công 3.50
Công Vật lý 711 - 2131
Trí mạng + 4%
Giới hạn tấn công Vật lý + 130
Thể Lực + 14~15

* Vương Giả Chi Tâm Hung Giáp (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 1812
Kháng phép + 775
Sinh mệnh + 150
Giảm tổn thương Vật lý + 3%
Thể Lực + 7~8

* Vương Giả Chi Tâm Hộ Thối (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 1439
Kháng phép + 640
Sinh mệnh + 150
Thủ Vật lý + 289
Thể Lực + 7~8

* Vương Giả Chi Tâm Huy Kí
Cấp 12
Thủ Vật lý + 284
Sinh mệnh + 150
Thể Lực + 7~8
Mẫn Lực + 7~8

* Vương Giả Chi Tâm Huy Kí
Cấp 12
Công Vật lý + 125
Công phép + 125
Trí mạng + 4%
Thời gian thi triển - 6%
Sinh mệnh + 180
Thú TộcTiên Thú

** Dự Ngôn Chi Ca Pháp Trượng (2 lỗ)
Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 1.00
Phạm vi tấn công 3.00
Công Vật lý 777 - 950
Tấn công phép 943 - 1750
Yêu cầu Cấp độ 100
Yêu cầu Thể Lực 50
Yêu cầu Linh Lực 300
Trí mạng + 4%
Công Vật lý + 77
Thủ Vật lý + 313


* Dự Ngôn Chi Ca Pháp Khố (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 166
Kháng phép + 1495
Sinh mệnh + 150
Thủ Vật lý + 240
Linh Lực + 7~8


* Dự Ngôn Chi Ca Pháp Bào (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 202
Kháng phép + 1810
Sinh mệnh + 165
Thời gian thi triển - 6%
Linh Lực + 7~8


Thần Thú

** Phách Thiên Lực Chiến Chùy (2 lỗ)
Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 0.91
Phạm vi tấn công 3.50
Công Vật lý 995 - 1847
Trí mạng + 4%
Tấn công hôn mê Hôn mê trong 3 giây
Sinh mệnh + 350

* Phách Thiên Chi Lực Hung Giáp (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 182
Kháng phép + 775
Sinh mệnh + 150
Giảm tổn thương vật lý + 3%
Sinh Lực + 7~8

* Phách Thiên Chi Lực Hộ Thối (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 1493
Kháng phép + 640
Sinh mệnh + 150
Sinh Lực + 8
Thủ Vật lý + 289

* Phách Thiên Chi Lực Huy Kí
Cấp 12
Thủ Vật lý + 284
Sinh mệnh + 150
Thủ Vật lý + 109
Linh Lực + 7~8
Vũ TộcVũ Mang

** Liệp Ảnh Trường Cung (2 lỗ)
Cấp 14
Tốc độ tấn công (lần/giây) 0.71
Phạm vi tấn công 20.00
Tầm xa giảm 5.00
Công Vật lý 1195 - 2219
Yêu cầu Cấp độ 100
Yêu cầu Thể Lực 50
Yêu cầu Mẫn Lực 300
Trí mạng + 4%
Thời gian tấn công - 0.10 giây
Mẫn Lực + 14~15

* Liệp Ảnh Chi Phong Khinh Giáp (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 777
Kháng phép + 1210
Sinh mệnh + 150
Thời gian tấn công - 0.10 giây
Mẫn Lực + 7~8

* Liệp Ảnh Chi Phong Thối Giáp (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 640
Kháng phép + 995
Sinh mệnh + 150
Tránh né + 190
Mẫn Lực + 7~8

* Liệp Ảnh Chi Phong Huy Kí
Cấp: 12
Tránh né + 178
Sinh mệnh + 150
Tránh né + 125
Mẫn Lực + 7~8


Vũ Linh

** Trác Việt Chi Quang Bảo Luân (2 lỗ)
Cấp 14
Tốc độ (lần/giây) 1.25
Phạm vi tấn công 3.00
Công Vật lý 666 - 900
Tấn công phép 1077 - 1616
Yêu cầu Thể Lực 50
Yêu cầu Linh Lực 300
Trí mạng + 4%
Thời gian thi triển - 6%
Chân khí + 31

* Trác Việt Chi Quang Pháp Bào (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 202
Kháng phép + 1810
Sinh mệnh + 165
Thời gian thi triển - 6%
Linh Lực + 7~8

* Trác Việt Chi Quang Pháp Khố (3-4 lỗ)
Cấp 12
Thủ Vật lý + 166
Kháng phép + 1495
Sinh mệnh + 150
Tốc độ hồi phục chân khí + 6
Linh Lực + 7~8

* Trác Việt Chi Quang Huy Kí
Cấp 12
Kháng ngũ hành + 284
Sinh mệnh + 150
Chân Khí + 250
Linh Lực + 7~8

(sưu tầm)

MU LEGEND
21-10-2007, 04:19 PM
Chà để xem ...... ring QH 4% VK 4% ring 2% = 10 % crit !!!! crit hiện tại của mình là 15% .... có 2 ring 2% => crit 11% + 10 % = 21 % gần bằng tỉ lệ CCS ( 25 % ) =P~ .... 200k DV + lv 100 ..... thôi để năm sau vậy !!!

alone4ever
22-10-2007, 01:38 PM
chơi đến Lv 80 trầy trật ra mới lên đc >5k DV
10k DV - Lv 100 thì thôi để giờ này sang năm vậy .....

Tudaihaokiet
24-10-2007, 01:54 AM
vất vả bao nhiu show lết dc 36768 DV , dc cái nhẫn -3% 2% crit $-) , cái áo + quần 90 ko tệ , 250k 1 cái + cái ngọc bội vị chi 750k vẫn rẻ chán :>>

MU LEGEND
26-10-2007, 09:42 AM
Theo thông tin kiếm được bên 4rum TGHM thì acc ThT có nick là STONE (acc của 3B) đã lên lv 100 và có 200k DV rồi .... anh í đã có HCQH cấp 8 =P~ ... tiếp theo 3B sẽ farm cho con BBB lên 200k DV tiếp =P~. Đúng là đại gia ^:)^ !!!

Clone_Nick
30-10-2007, 08:20 PM
Theo thông tin kiếm được bên 4rum TGHM thì acc ThT có nick là STONE (acc của 3B) đã lên lv 100 và có 200k DV rồi .... anh í đã có HCQH cấp 8 =P~ ... tiếp theo 3B sẽ farm cho con BBB lên 200k DV tiếp =P~. Đúng là đại gia ^:)^ !!!
Bình thường thôi, nghe đâu BBB còn vài Acc khác nữa ^^

Sinobu
04-11-2007, 03:32 AM
Chà để xem ...... ring QH 4% VK 4% ring 2% = 10 % crit !!!! crit hiện tại của mình là 15% .... có 2 ring 2% => crit 11% + 10 % = 21 % gần bằng tỉ lệ CCS ( 25 % ) =P~ .... 200k DV + lv 100 ..... thôi để năm sau vậy !!!

Có năm sau cũng ko được đâu =)), 200k DV , mà thực ra >25k DV là chỉ dành cho gamer có "cống hiến" "ko nhỏ" cho DEC mới được "vinh danh" thôi ;))

MU LEGEND
04-11-2007, 01:10 PM
Ơ ... coi thường nhỉ ???? Để xem nhé , mỗi ngày đi hang ma ( ko làm nv) cũng dc tầm 100DV 1 lần .... đi chừng 3, 4 lần / ngày + lâu lâu buồn nuốt phong bao thì cũng nổi thôi !!!! Chắc chắn năm sau sẽ dc !!! :D

MU LEGEND
06-11-2007, 10:50 AM
Óa năm sau là tính 365 ngày mà chứ đâu phải là wa năm 2008 đâu :(( :(( ... kể ra lv 100 đã oải , 200k DV oải hơn ... 4 sv chưa đứa nào 101 hết (_ _") .... mỗi ngày 400 k exp 100 ngày cũng dc 40 triệu + 26 triệu nữa là lên lv => lẹ thật !!! ;))

Departed_1Vs1
03-12-2007, 04:57 PM
bên server huyền vủ có ông Long Đế chơi class tt đeo nguyên bộ quân hàm 8 nhìn vip ghê