PDA

View Full Version : Cái Bang úy Trấn Giang Hồ


honhatanh2007
09-04-2007, 03:08 PM
Nguồn: Vu Sơn Kiếm Luận
Tác Giả: MajinBoo,

Cái Bang : một bang phái thường được giang hồ xưng tụng là Võ Lâm Đệ Nhất Bang vì quy củ hoạt đông và tiêu chí hành hiệp của nó ....

Trong truyện Kim Dung , Cái Bang là bang hội tập trung những tên ăn mày , hành khất , có rất đông hội viên , thường khoảng trên dưới vài chục vạn người , thanh thế cực kì to lớn . Các đệ tử Cái Bang thường được chia theo đẳng cấp , mới gia nhập là cấp 1 , đệ tử 1 túi , rồi từ từ theo công lao và thời gian mà thăng cấp từ từ lên 2 , 3 , 4 ... Cao nhất là các trưởng lão 8, 9 túi , rồi trên nữa là Phó Bang Chủ và Bang Chủ . Bang Chủ Cái Bang rất được quần hào trọng vọng vì là người nắm trong tay sinh mệnh của hàng vạn đệ tử , chi phối hầu hết các lực lượng võ lâm chính phái , cùng với phái Thiếu Lâm là lãnh tụ võ lâm Trung Nguyên . Một bên được ví với Thái Sơn , còn 1 bên là Bắc Đẩu của võ lâm .

Các đệ tử của Cái Bang có quyền học võ của bất kì môn phái nào , hay có thể được Bang Chủ truyền dạy võ công , nhưng Cái Bang cũng có 2 môn Thần Công trấn bang là Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng Đả Cẩu Bổng Pháp , hai môn võ này được truyền tụng đời đời , các Bang Chủ chấp chưởng đại quyền đều phải biết 2 môn công phu này , Hàng Long chưởng có thể không biết nhưng nhất định phải thông thạo 36 chiêu Đả Cẩu Bổng . Suốt các đời Bang chủ luôn phải lãnh đạo Bang chúng hành hiệp trượng nghĩa , cứu khổ phò nguy , đối phó ngoại xâm , nội phản , chống lại các thế lực ác độc của võ lâm , vì vậy Cái Bang luôn có thanh thế rất lớn trên giang hồ và luôn nhận được sự kính trọng , mến phục của đồng đạo võ lâm .

Lịch sử Cái Bang : theo lời kể của Hồng Thất Công , thì Cái Bang có lịch sử cũng khá lâu đời , khoảng vào thời Đường , sau khi Thiếu Lâm khai môn lập phái , vị Tổ Sư mở bang sáng lập bang phái cùng với 18 chiêu Hàng Long chưởng , còn Đả cẩu Bổng pháp thì chưa được hoàn thiện , truyền qua từng đời , tới đời thứ 3 , vị Bang chủ này thêm vào thành 36 chiêu Đả Cẩu Bổng hoàn chỉnh ... Truyền qua nhiều đời , thời cực thịnh của Cái Bang có thể là từ lúc Tiêu Phong tiếp nhiệm Cái Bang , ông là vị Bang Chủ được đánh giá là tài ba nhất của Cái Bang với bao nhiêu công trạng to lớn lập được cho võ lâm Trung Nguyên và triều đình Đại Tống , lực lượng Cái Bang lúc đó khoảng hơn 60 vạn người , tiếc thay , anh hùng thường bị trời ghen ghét , Tiêu Phong đoản mạng , lập tức Cái Bang như rắn mất đầu , chẳng còn oai phong như khi xưa , mãi tới khi Hồng Thất Công nắm quyền , mới có thể khôi phục phần nào uy danh lừng lẫy của Bang phái năm xưa . Sau Hồng Thất Công là Hoàng Dung , vị Bang chủ nữ đầu tiên của Cái Bang từ khi mở bang (người thứ hai là Sử Hồng Thạch), cũng đã lập nhiều đại công , tạo dựng lại thanh thế cho Cái Bang trên giang hồ , rồi Lỗ Hữu Cước , Gia Luật Tề thay nhau tiếp nhiệm ... Qua nhiều năm , Cái Bang càng lúc càng suy vi , cho đến thời của Sử Hoả Long thì Hàng Long Thập Bát Chưởng thất truyền còn Cái Bang chỉ là 1 bang hội hạng 2 trên giang hồ ...

Qua nhiều năm , cơ chế của Cái Bang có đôi chút thay đổi , thời Bắc Tống , ngoài Tứ Đại Trưởng Lão Cái Bang còn có 2 vị trưởng lão là Truyền Công , Chấp Pháp , qua thời Nam Tống , các vị trưởng lão lại chia ra 2 phe : Áo Dơ , Áo Sạch và cũng chỉ còn 4 vị , đến thời Nguyên Minh , chỉ còn 2 vị lãnh đạo cao nhất là Trưởng Bát Long Đầu và Trưởng Bảng Long Đầu cùng tên Chấp Pháp ...

Các Bang Chủ Cái Bang qua các thời kì .
-- Uông Kiếm Thông : Bang chủ đời thứ 16
-- Tiêu Phong : Bang chủ đời thứ 17
-- Hồng Thất Công : Bang chủ đời thứ 18
-- Hoàng Dung : Bang chủ nữ duy nhất , đời thứ 19
-- Lỗ Hữu Cước : Bang chủ đời thứ 20
-- Gia Luật Tề : Bang chủ đời thứ 21
Sau đó còn 2 vị là Sử Hoả Long , Giải Phong ( trong Tiếu Ngạo Giang Hồ ) : không rõ đời thứ bao nhiêu ...

Về võ Công:
---------------------------
1/ Cái Bang Chửng Pháp (VLTK gọi là cái bang Rồng)Hàng Long Thập Bát Chưởng, còn gọi là Giáng Long Thập Bát Chưởng, môn võ công trấn bang của Cái Bang. Sau đây là tên 15 chiêu của Giáng Long Thập Bát Chưởng, tên 3 chiêu còn lại sẽ được bổ sung sau:

1 . Kháng Long Hữu Hối
2 . Kiến Long Tại Điền
3 . Phi Long Tại Thiên
4 . Quần Long Vô Thủ
5 . Bàn Long Thực Nhật
6 . Song Long Xuất Hải
7 . Long Chiến Ư Dã
8 . Lợi Thiệp Đại Xuyên
9 . Đột Như Kì Lai
10. Hoặc Dược Tại Uyên
11. Lý Sương Băng Chí
12 . Hồng Tàm Ư Lục
13 . Chấn Kinh Bách Lý
14 . Thần Long Bãi Vĩ
15 . Tiềm Long Hốt Dụng

Theo Kim Dung, bộ chưởng pháp này là võ công chí cương của thiên hạ, bao đời Bang Chủ Cái Bang nhờ nó mà thành danh giang hồ, uy lực tuỳ theo người sử dụng. Những cao thủ về môn chưởng pháp này có thể kể là Tiêu Phong, Hồng Thất Công, Quách Tĩnh. Tiếc thay, từ sau thời Anh Hùng Xạ Điêu, vật đổi sao dời, Hàng Long Chưởng cũng theo đó mà thất truyền cùng với sự suy vi của Cái Bang, đến thời Gia Luật Tề thì chắc không học nổi toàn bộ, Quách đại hiệp đành phải gửi gắm hi vọng vào hậu thế trong thanh Ỷ Thiên kiếm... Nhớ lại sau này bang chủ Cái Bang Sử Hoả Long chỉ tập thành có 12 chiêu mà tiếc cho Tiêu Phong 1 thân anh hùng lại vùi thây nơi hiểm địa ...

2/ Cái Bang Côn Pháp (CB Bổng)
Đả Cẩu Bổng Pháp: Công nhận là ông tổ sư khai môn lập phái của Cái Bang thật lạ, một mặt sử dụng tên 1 con linh vật, Rồng, để đặt tên cho chưởng pháp (Hàng Long thập bát chưởng) mặt khác sử dụng tên một con vật tầm thường, Cẩu, để gọi môn Bổng Pháp chí bảo trấn bang...

Như ta đã biết, Đả Cẩu Bổng Pháp gắn liền với cây Đả Cẩu Bổng danh lừng thiên hạ, tương truyền tất cả các Bang Chủ Cái Bang khi tiếp nhiệm trọng trách đều được Bang Chủ tiền nhiệm dạy cho môn võ công thần diệu này. Nhưng có lẽ ít ai biết được hình dáng thực sự của cây Đả cẩu Bổng . Nó dài 3 thước lẻ 7 phân, thẳng, làm bằng trúc. Còn Đả Cẩu Bổng của Bang Chủ thì làm bằng Lục ngọc , có màu xanh như trúc vậy. Một cây gậy tầm thường như vậy nhưng lại có quyền lực tối cao, có thể sai khiến hàng vạn vạn Bang Chúng dưới quyền.

Tiếp theo là bàn về Đả Cẩu Bổng Pháp , lộ Bổng Pháp này gồm 36 chiêu, chia theo 8 chữ khẩu quyết : buộc, đập, trói đâm, khều, dẫn, khoá, xoay. Tuỳ tình hình địch thủ và gia số võ công mà sử dụng 1 trong 8 chữ khẩu quyết này là có thể khắc địch chế thắng. Điểm lợi hại của Bổng Pháp này là người võ công kém hơn khi đụng đối thủ mạnh cũng có thể chiến thắng nổi, chiêu thức Bổng Pháp biến ảo tinh diệu tuyệt kì. Tiếc là Kim Dung tiên sinh chỉ nhắc sơ qua vài chiêu: Ngao Khẩu Đoạt Trượng (dùng cướp gậy) , Áp Thiên Cẩu Bối (khẩu quyết chữ Khoá), Bổng Đả Song Khuyển (chữ Đập), Bát Thảo Tầm Xà (chữ Đâm) , Lục Phản Cẩu Điện ( chữ Đâm ) , Bát Cẩu Triều Thiên ( chữ Khoá ) ...

Các hảo thủ tìm kiếm thêm được gì hãy chia sẽ cho anh em được mở rộng tầm mắt nhé, tiểu đệ cố gắn thu thập thêm.~O)