PDA

View Full Version : Cách chơi cơ bản trong game MU


saotinhyeu
08-07-2006, 02:36 PM
Máy pha trộn (Chaos Machine)
http://muonline.vn/Images/muguide/monster/NPC/npc_monster_m.gif

Được đặt ở Noria, đây là bộ máy đặc biệt được sáng chế và vận hành bởi các yêu tinh (Chaos Goblin).

Bộ máy sử dụng nguyên liệu chính là Ngọc Chaos, để chế tạo ra các món đồ linh giới.

Giao diện của máy pha trộn (Interface)
http://muonline.vn/images/muguide/gameInformation/gs_johap_01.gif
Hệ thống này chỉ xuất hiện duy nhất trong MU. Bằng cách kết hợp các nguyên liệu với nhau, nó có thể tạo ra 3 món đồ cao cấp như: Rìu Rồng, Cung Siêu Nhiên và Gậy Thần Sét. Ngoài ra, hệ thống này còn tạo ra được 3 loại cánh, đó là: cánh thiên đàng, cánh Satan và cánh tiên nữ. Cả 6 món đồ đặc biệt này chỉ có thể tạo ra từ Máy pha trộn. Để có thể biết thêm chi tiết về nó, các bạn vui lòng xem bảng chú thích phía dưới.

Vị trí của NPC ở Noria, tọa độ (180,100)
Tên của NPC :Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo)
Có thể thực hiện việc chế tạo :
1. Các món đồ chaos như: Rìu, Cung và Gậy.
2. Quái Điểu
3. Nâng cấp vũ khí
4. Cánh
Công thức tạo ra các món đồ Chaos:
Ngọc Chaos + món đồ có cấp độ (+ 4) trở lên và tính năng (+ 4) + Chi phí

Công thức tạo ra Cánh:
Ngọc Chaos + đồ Chaos (+ 4) trở lên và tính năng (+ 4) + Chi phí

Khoản không gian cần thiết để chế tạo 8 x 4 ô

Tỉ lệ thành công :Nếu muốn tỉ lệ thành công tăng lên khi ghép các nguyên liệu, bạn nên dùng các nguyên liệu cao cấp (tối đa là 100%)
Chi phí phải bỏ ra :Nếu tỉ lệ thành công tăng lên thì chi phí bỏ ra cũng tăng theo.

• Khi món đồ Chaos đã được tạo ra, tất cả nguyên liệu và chi phí sẽ biến mất.
• Trong trường hợp ghép đồ bất thành, tất cả chi phí sẽ biến mất và các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.
• Các món đồ Chaos được tạo ra ngẫu nhiên vì nó không phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào.

Những yêu cầu của Máy pha trộn
http://muonline.vn/images/muguide/gameInformation/gs_johap_02.gif


Các bước thực hiện chế tạo các món đồ Chaos.

1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).

2) Chọn mục “Chaos Weapon Combination” (Tạo vũ khí chaos)

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:
• Nguyên liệu có cấp độ 4 (tối thiểu) và có tính năng +4 (tối thiểu)
• Một hoặc nhiều viên Ngọc Chaos.

4) Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó.

5) Sau khi đồng ý với tỉ lệ thành công của lần ghép này, bạn chọn nút “Combine” (Kết hợp)

6) Nếu quá trình ghép thành công, một cây Rìu Rồng hoặc Cung Siêu Nhiên hoặc Gậy Thần Sét sẽ xuất hiện ngẫu nhiên và các nguyên liệu sẽ tự động biến mất.

7) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và Ngọc Chaos sẽ biến mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Các bước thực hiện chế tạo Cánh
1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).

2) Chọn mục “Regular Combination” (Kết hợp thông thường)

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:
• Vũ khí Chaos có cấp độ 4 (tối thiểu) và có tính năng +4 (tối thiểu)
• Một hoặc nhiều viên Ngọc Chaos.

4) Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó.

5) Sau khi đồng ý với tỉ lệ thành công của lần ghép này, bạn chọn nút “Combine” (Kết hợp)

6) Nếu quá trình ghép thành công, một Cánh thiên đàng hoặc Cánh Satan hoặc Cánh tiên nữ sẽ xuất hiện ngẫu nhiên. Các nguyên liệu sẽ tự động biến mất.

7) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và Ngọc Chaos sẽ biến mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Các bước thực hiện chế tạo Quái Điểu (Dinorant)
1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo)tại Noria (vị trí 180,100).

2) Chọn mục “Regular Combination” (Kết hợp thông thường)

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:
• 10 con Kỳ Lân (Horn of Unicorn) - (tất cả Kỳ Lân phải còn nguyên lượng máu (HP))
• 1 viên Ngọc Chaos.

4) Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó.

5) Sau khi đồng ý với tỉ lệ thành công của lần ghép này, bạn chọn nút “Combine” (Kết hợp)

6) Nếu quá trình ghép thành công, Quái Điểu (với các tính năng ngẫu nhiên) sẽ xuất hiện.

7) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí sẽ biến mất và nguyên liệu sẽ biến mất.

http://muonline.vn/images/muguide/gameInformation/gs_johap_03.gif
Các bước thực hiện nâng cấp món đồ lên +10

1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo)tại Noria (vị trí 180,100).

2) Chọn mục “Regular Combination” (Kết hợp thông thường)

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:
• Món đồ +9 cần nâng cấp
• 1 viên Ngọc Chaos.
• 1 viên Ngọc Bless - để nâng cấp lên +10
• 1 viên Ngọc Soul - để nâng cấp lên +10
• Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó, nếu đồng ý, bạn chọn nút “Combine”.

4) Nếu quá trình ghép thành công, món đồ cần nâng cấp sẽ tăng cấp độ lên +10

5) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và nguyên liệu sẽ biến mất.

Các bước thực hiện nâng cấp món đồ lên +11

1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).

2) Chọn mục “Regular Combination” (Kết hợp thông thường)

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:
• Món đồ +10 cần nâng cấp
• 1 viên Ngọc Chaos.
• 2 viên Ngọc Bless - để nâng cấp lên +11
• 2 viên Ngọc Soul - để nâng cấp lên +11
• Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó, nếu đồng ý, bạn chọn nút “Combine”.

4) Nếu quá trình ghép thành công, món đồ cần nâng cấp sẽ tăng cấp độ lên +11

5) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và nguyên liệu sẽ biến mất.


Các bước thực hiện nâng cấp món đồ lên +12

1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).

2) Chọn mục “Regular Combination” (Kết hợp thông thường)

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:
• Món đồ +11 cần nâng cấp
• 1 viên Ngọc Chaos.
• 3 viên Ngọc Bless - để nâng cấp lên +12
• 3 viên Ngọc Soul - để nâng cấp lên +12
• Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó, nếu đồng ý, bạn chọn nút “Combine” (Kết hợp)

4) Nếu quá trình ghép thành công, món đồ cần nâng cấp sẽ tăng cấp độ lên +12

5) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và nguyên liệu sẽ biến mất.


Các bước thực hiện nâng cấp món đồ lên +13

1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).

2) Chọn mục “Regular Combination” (Kết hợp thông thường)

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:
• Món đồ +12 cần nâng cấp
• 1 viên Ngọc Chaos.
• 4 viên Ngọc Bless - để nâng cấp lên +13
• 4 viên Ngọc Soul - để nâng cấp lên +13
• Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó, nếu đồng ý, bạn chọn nút “Combine” (Kết hợp)

4) Nếu quá trình ghép thành công, món đồ cần nâng cấp sẽ tăng cấp độ lên +13

5) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và nguyên liệu sẽ biến mất.Các bước thực hiện chế tạo Áo choàng cho Chúa Tể

**Chú ý: Áo choàng sẽ rơi nếu bạn đang ở trong chế độ PvP.

1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo) tại Noria (vị trí 180,100).

2) Chọn mục “Regular Combination” (Kết hợp thông thường)

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8x4 ô), bỏ vào:
• 1 Huy hiệu hoàng tộc (Crest of Monarch)
• 1 viên Ngọc Chaos.
• 1 cánh cấp 1 (First Stage Wing)
• Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó, nếu đồng ý, bạn chọn nút “Combine” (Kết hợp)

4) Nếu quá trình ghép thành công, áo choàng sẽ được tạo ra và các nguyên liệu sẽ biết mất.

5) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và nguyên liệu sẽ biến mất.

MYNAMTU
08-07-2006, 05:49 PM
bài này sao giờ mới viết. làm gì có người mới chơi nữa đâu. nó chỉ bổ ích cho người mới mà thôi.

saotinhyeu
09-07-2006, 03:03 PM

kệ thui
ai đọc thì đọc
Ko đọc thì thôi
Cảm ơn bạn đã góp ý